ถ้าไม่อย ากลำบากไปตลอ ดชีวิต ควรมี 6 สิ่งนี้ให้ได้ก่อนอายุ 30

ถ้าพูดถึงเรื่องทำงานคงไม่มีใครอย ากทำงานและลำบากไปทั้งชีวิตหรอ กจริงไหม ฉนั้นเราจึงต้องวางแผนให้กับชีวิตตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อให้ชีวิตในตอนแก่นั้นสุขสบายไม่ลำบาก วันนี้เราก็มีบทความ ถ้าไม่อย ากลำบากไปตลอ ดชีวิต ควรมี …

ถ้าไม่อย ากลำบากไปตลอ ดชีวิต ควรมี 6 สิ่งนี้ให้ได้ก่อนอายุ 30 Read More

ถ้าลูกดื้ อไม่ต้องบ่ น ไม่ต้องด่ า แต่ให้ทำต ามนี้

ปัญหาลูกดื้ อไม่เชื่อฟังพ่อแม่หล า ยๆบ้านกำลังพบเจอ ซึ่งอาจจะทำให้อารมณ์ของคุณพ่อคุณแม่นั้นไม่ค่อยดีนักทำให้ต้องด่ าบ่ นให้กับลูก แต่การด่ าหรือบ่ นนั้นก็ไม่ได้ทำให้ลูกนั้นห …

ถ้าลูกดื้ อไม่ต้องบ่ น ไม่ต้องด่ า แต่ให้ทำต ามนี้ Read More

พ่อแม่ 7 แบบที่ลูกไม่อย ากอยู่ด้วย

พ่อแม่ทุกคนคาดหวังและอย ากจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุด แต่อ ย่ าลืมว่า พ่อแม่ก็ธรรมดาเป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่ง ไม่ว่าจะพย าย ามแค่ไหนก็ต าม …

พ่อแม่ 7 แบบที่ลูกไม่อย ากอยู่ด้วย Read More

เป็นคนดีจริงหรือแค่ทำเป็นคนดี 6 วิ ธีดูคนไม่จริงใจ

จริงใจ หรือ ไม่จริงใจ หล า ยๆ คนต้องเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้กัน มาอ ย่ างแน่นอน …

เป็นคนดีจริงหรือแค่ทำเป็นคนดี 6 วิ ธีดูคนไม่จริงใจ Read More

ขั บรถให้ปลอ ดภั ย ในช่วงหน้าร้อน ที่คน มีรถควรรู้ไว้

อากาศในบ้านเรา หากจะให้คำนิย ามคงมีแต่ หน้าร้อน และ ร้อน มาก เป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะเดือนเมษายนของทุกปี ที่อุณภูมิร้อนระอุ …

ขั บรถให้ปลอ ดภั ย ในช่วงหน้าร้อน ที่คน มีรถควรรู้ไว้ Read More

เหตุผลที่เราต้องมีเ งิ นเก็บในยุคนี้ ต้องประหยัดให้มากขึ้น

ในวันนี้เรามีสาระ ข้ อคิดดีๆมาฝาก เกี่ยวกับเรื่องเ งิ น ในยุคแบบนี้ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทําไม เราจึงต้องประหยัดใช้แต่พอ ดี …

เหตุผลที่เราต้องมีเ งิ นเก็บในยุคนี้ ต้องประหยัดให้มากขึ้น Read More

พ่อแม่รู้ไว้ สิ่งที่ไม่ควรทำกับลูก

สิ่งที่พ่อแม่ไม่ควรทํากับลูก ทำแล้วเกิดผลเ สี ยแก่ตัวเด็ก ถ้าพ่อแม่ไม่อย ากเ สี ยใจ ควรหยุดพฤติก ร …

พ่อแม่รู้ไว้ สิ่งที่ไม่ควรทำกับลูก Read More