แบบอ ย่ างที่ดี ที่พ่อแม่ควรทำให้ลูกได้เห็น

การเลี้ยงลูกให้เติบโตและมีความสุขควบคู่ไปด้วยกัน เป็นคนดีในสังคม มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย หล า ยๆ สิ่งที่พ่อแม่พร่ำสอนให้เป็นคนดี มันคงไม่มีค่า ถ้าหากพ่อแม่ทำสิ่ง ๆ นั่นเอง เ พ ร า ะงั้นการเป็นแบบอ ย่ างที่ดีมันจึงเป็นสิ่งที่ พ่อแม่ควรทำให้ลูกเห็นเพื่อเป็นตัวอ ย่ าง ให้ลูกได้รับรู้สิ่งดี ๆ

การเป็นแบบอ ย่ างที่ดีให้ลูกเห็น มันจะช่วยให้เด็ กๆ ได้เรียนรู้ลักษณะนิสัยที่ดี จากการซึมซับ สิ่งที่พวกเขาได้เห็น จากการสังเกตทำต ามผู้ใหญ่ และนี่แหละคือสิ่งที่พ่อแม่ควรทำให้ลูกเห็น 4 แบบอ ย่ างที่ดี พ่อแม่ควรทำเป็นตัวอ ย่ างให้ลูก

1. การปฏิบัติ ต่อเพื่อน มนุษย์อ ย่ างสุภาพ

การที่เราถือหลักว่าคนเราทุกคนควร ปฏิบัติต่อ กันด้วยความสุภาพ ไม่ว่าคน ๆ นั้นจะทำงานอะไรมีเชื้ อ ช าติไหนทำงานแบบใด ก็ควรได้รับการปฏิบัติ ด้วยความสุภาพอ ย่ างเท่าๆ กัน โดยคุณพ่อคุณแม่ สามารถทำเป็นตัวอ ย่ างให้ลูกๆ เห็นแบบง่าย ๆ ในการพูดคุย กับพนักงานเส ริ ฟพนักงา รั ก ษ าความปลอ ดภั ย หรือแม้แต่พนักงานทำความสะอาดบ้าน พูดอ ย่ างสุภาพ แล้วลูกก็จะเข้าใจในหลักการนี้ ได้ไม่ย าก

2. แสดงความรัก ต่อครอบครัวของตนเอง

แม้ในสังคมทุกวันนี้ จะไม่นิยมแสดงความรักต่อ กัน ไม่ว่าจะเป็นการกอ ด การหอม ที่เป็นแบบนั้นเ พ ร า ะกลัวว่าลูกจะไม่เคารพ แต่การแสดงความรักต่อ กันเช่นนี้ นอ กจากจะทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัว มันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ก็ยังช่วยปลูกฝังความคิดที่ดี ในการกระทำต่อสถาบันครอบครัว ของตนในอนาคตด้วยนะ

3. การรั ก ษ าสัจจะ สัญญา

ไม่ว่าพ่อแม่จะสัญญาอะไรเอาไว้กับลูก ควรทำต ามสัญญาที่ให้ไว้เสมอ แม้จะย ากแค่ไหนก็ต าม เ พ ร า ะการรักษ าสัญญานี้นอ กจากจะทำให้ลูก มั่นใจในตัวพ่อแม่ว่า จะไม่โ ก ห กหรือไม่ทำในสิ่งที่สัญญาไว้ ทั้งมันยังสอนให้ลูก รู้จักรั ก ษ า คำพูดของตน แล้วก็พย าย ามทำสิ่งที่ตนได้สัญญาไว้ จนสำเร็จ

4. รู้จักยอมรับผิ ด รู้จักขอโ ท ษ ปรับปรุงทำสิ่งที่ถูกต้องต่อไป

เ พ ร า ะผู้ใหญ่ก็ผิ ดพลาดได้เราไม่ควรมองว่า ลูกอายุน้อยกว่า ไม่จำเป็นต้องขอโท ษเขา หรือ การหาข้ ออ้าง ในการทำผิ ด ของตนจึงไม่ต้องขอโ ท ษแค่เ พ ร า ะ กลัวการทำผิ ดต่อหน้าลูก แบบนี้เป็นตัวอ ย่ างที่ไม่ดีเลยนะ เ พ ร า ะการขอโ ท ษ นอ กจากจะทำให้ลูกได้รู้ว่า การขอโ ท ษไม่ใช่สิ่งที่น่าอ ายแต่คือ สิ่งที่ควรภูมิใจ ต่อ การยอมรับ รับผิ ดชอบ และปรับปรุงตนเองต่อไปมากกว่า

ที่มา san-sabai