ความรักที่สงบ รักเดียวคือชีวิตคู่ที่ยืนย าว

บางทีความรักเราก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากหรอ กนะ แค่ขอเป็นความรักที่มีแค่เรา เป็นรักเดียวใจเดียวก็พอ เพราะไม่อย ากที่จะใช้ความรักร่วมกันกับใคร การรักเดียวใจเดียวนั้นเป็นสิ่งที่คนรักกันควรที่จะ ทำให้กัน ทั้งๆที่มันก็เป็นเรื่องพื้นฐานที่คนรักกัน ควรที่จะทำกัน …

ความรักที่สงบ รักเดียวคือชีวิตคู่ที่ยืนย าว Read More

พฤติก ร ร มคนไร้คู่ 7 ข้ อทำให้ยังเป็นโสดทุกปี

นั่นแน่ มีใครบ้างที่ยังโสดหาแฟนยังไม่ได้ หรือว่าเนื้อคู่ยังไม่เกิด หากคุณเองเป็นหนึ่งในสาวโสดหรือมีเพื่อนที่ยังโสดๆ หรือคบใครได้ไม่นานก็เลิก วันนี้เราลองมาดูสาเหตุกันดูว่า คุณอาจจะมีพฤติก ร ร มต่อไปนี้ก็เป็นได้ …

พฤติก ร ร มคนไร้คู่ 7 ข้ อทำให้ยังเป็นโสดทุกปี Read More

สอนลูกอ ย่ างไรให้เขาเติบโตมีเป้าห ม า ยในชีวิต

พ่อแม่ทุกคนหวังอย ากจะให้ลูกนั้นเติบโตมามีเป้าห ม า ยชีวิตที่ดี อนาคตก้าวไกล วันนี้เราขอนำปรัชญาในการสอนลูกในแบบของคนจีน เพราะลูกคนจีนส่วนใหญ่ถ้าเราสังเกตุจะเห็นว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นซ่ะส่วนใหญ่ ดังนั้นหากอย ากให้ลูกมีอนาคตที่ดีลองนำปรัชญาเหล่านี้ไปลองสอนลูกของเราดู …

สอนลูกอ ย่ างไรให้เขาเติบโตมีเป้าห ม า ยในชีวิต Read More

ก่อนขับรถออ กจากบ้าน 13 สิ่งที่ไม่ควรมองข้าม

สำหรับการใช้รถนอ กจากเราจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความปลอ ดภั ยบนท้องถนนแล้ว ยังต้องตรวจดูสภ า พรถว่าพร้อมใช้งานหรือไม่ เพื่อความปลอ ดภั ย …

ก่อนขับรถออ กจากบ้าน 13 สิ่งที่ไม่ควรมองข้าม Read More

ลักษณะนิสัยคนอย ากรู้เรื่องของคนอื่น

การยุ่งเรื่องของคนอื่นคือ การอย ากรู้ อย ากเห็นไม่ว่าเรื่องอะไรฉันก็ต้องรู้ก่อน ถึงแม้จะไม่เกี่ยวกับฉันก็ต าม คนแบบนี้มีอยู่ทั่วไป แต่เราอย ากจะให้มองย้อนกลับไปตั้งคำถาม …

ลักษณะนิสัยคนอย ากรู้เรื่องของคนอื่น Read More

แค่เริ่มเก็บวันละห้าสิบ ชีวิตดีๆทุกคนก็มีได้

การรู้จักเก็บออม จะทำให้เราไม่ลำบากในวันข้างหน้า ในวันที่เราหันพึ่งใครไม่ได้ อ ย่ างน้อยๆเราก็มีเ งิ นเก็บของเราที่จะช่วยในย ามฉุกเฉิน การออมไม่จำเป็นต้องออมทีละมากๆ …

แค่เริ่มเก็บวันละห้าสิบ ชีวิตดีๆทุกคนก็มีได้ Read More

9 ข้ อทำให้การอยู่คนเดียวมีความสุข เข้มแข็ง และสบายใจมาก

การอยู่คนเดียวแม้มันจะดูเหงาไปบ้างบางเวลาหรือบางวัน แต่เราจะไม่เ จ็ บป ว ดเพราะใครบ่อยๆ และเรายังสามารถใช้ชีวิตให้มีความสุขได้ในแบบที่คน มีคู่เขาไม่มีทางที่จะได้เจอ ฉนั้นวันนี้เราจะพามาดูกันว่าคนที่อยู่คนเดียวแล้วมีความสุขเขาทำกันยังไง 1. …

9 ข้ อทำให้การอยู่คนเดียวมีความสุข เข้มแข็ง และสบายใจมาก Read More

แนวคิดของคนอย ากร ว ย แต่ต้นทุ นชีวิตน้อย

คนเราเกิดมามีต้นทุ นไม่เท่ากัน คนที่มีทุ น มากการจะลงมือทำอะไรก็เป็นเรื่องที่ง่าย แต่สำหรับคนที่ต้นทุ นน้อย จะทำอะไรก็ดูเหมือนจะย ากไปหมด แต่ถึงอ …

แนวคิดของคนอย ากร ว ย แต่ต้นทุ นชีวิตน้อย Read More

15 คำสอน ม าจากใจแม่ ที่อย ากเห็นลูกได้ดี

สิ่งที่พ่อแม่ปราถนาคืออย ากเห็นลูกเติบโตมาเป็นคนดีของสังคม เป็นเ ด็ กดีของพ่อแม่ ของคุณครูและของเพื่อนๆ จึงคอยพร่ำสอนลูกในเรื่องต่างๆ แต่บางคนนั้นโตไปก็จำแทบไม่ได้แล้วว่าพ่อแม่เคยสอนอะไรไว้บ้าง เคยจำได้มั้ยว่า เมื่อครั้งที่คุณเป็นเด็ …

15 คำสอน ม าจากใจแม่ ที่อย ากเห็นลูกได้ดี Read More