อ ย่ ามองหาสิ่งที่ข า ด จนพลาดสิ่งที่มี

บางครั้ง เรามองหา สิ่งที่ข า ด จนพลาด สิ่งที่มี และบางครั้งก็เฝ้าหา สิ่งที่ดี จนทำให้ …

อ ย่ ามองหาสิ่งที่ข า ด จนพลาดสิ่งที่มี Read More

อย ากเห็นลูกโตไปไม่ลำบาก เอาตัวรอ ดเป็น สอนลูกต ามนี้

เชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนนั้นอย ากเห็นลูกโตไปมีคุณภาพ รู้จักอยู่ในสังคมวันนี้เราจะพามาดูการสอนลูกที่จะช่วยให้ความหวังของพ่อแม่นั้นเป็นจริงสบายใจในวันที่ลูกต้องเติบโตไป อยู่ห่างจากอ กพ่อแม่ จะมีอะไรบ้างนั้นเราไปดูกัน ฝึกลูกช่วยงานบ้าน ฝึกลูกช่วยงานบ้าน เริ่มได้ตั้งแต่เล็กโดยส่วนใหญ่ เ …

อย ากเห็นลูกโตไปไม่ลำบาก เอาตัวรอ ดเป็น สอนลูกต ามนี้ Read More

เ ท ค นิ คเก็บมะนาวให้สดใหม่กินได้นานข้ามปี

ในช่วงหน้าแล้งมะนาวมันไม่ออ กผลและร า ค า สู งทำให้ในช่วงฤดุกาลที่มะนาวออ กเยอะควรเก็บมะนาวไว้รับประทานในหน้าแล้งเพื่อเป็นการประหยัด แต่การเก็บมะนาวให้อยู่ได้นานหล า …

เ ท ค นิ คเก็บมะนาวให้สดใหม่กินได้นานข้ามปี Read More

แค่คิดได้เท่านี้ชีวิตก็มีความสุขมากแล้ว ถึงจะอายุมากแล้วก็ต าม

ความสุขบางครั้งก็ไม่ได้มาจากเงินทองมากมาย แต่มาจากความคิดของเรา บางคนชอบคิดลบกับตัวเองมองโลกในแง่ลบก็ทำให้ตัวเองเป็นทุ ก ข์ได้ คอยอิ จ ฉ าคนอื่นตลอ ดเวลาสิ่งเหล่านี้เป็นการก่อความทุ …

แค่คิดได้เท่านี้ชีวิตก็มีความสุขมากแล้ว ถึงจะอายุมากแล้วก็ต าม Read More

5 เรื่องที่ลูกกตัญญู จะไม่พูดกับพ่อแม่เมื่อย ามแก่

พ่อแม่คือคนที่เลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กจนถึงเรานั้นเรียนจบมีงานทำ และเมื่อเวลานานไปความเปลี่ยนแปลงของพ่อแม่ก็ย่อมเปลี่ยน และสิ่งที่คนเป็นลูกควรจะทำให้ท่านคือ การดูแลในย ามที่ท่านแก่ตัว และวันนี้เราจะบอ กถึงลูกๆว่าสิ่งที่ไม่ควรพูดกับพ่อแม่ย ามแก่นั้น มีอะไรบ้าง 1. …

5 เรื่องที่ลูกกตัญญู จะไม่พูดกับพ่อแม่เมื่อย ามแก่ Read More

จอ ดรถดึงเบรกมือ ต้องกดปุ่มหรือไม่ หล า ยคนไม่รู้

เชื่อว่าหล า ยๆคนคงเคยสงสัยว่าการดึงเบรกมือทุกครั้ง จำเป็นต้องกดปุ่มที่ก้านเบรกมือด้วยหรือไม่ เพื่อที่จะได้ไม่มีเ สี ยงแกร๊กๆ ให้รำคาญใจ แล้วถ้าหากปล่อยให้มีเ สี …

จอ ดรถดึงเบรกมือ ต้องกดปุ่มหรือไม่ หล า ยคนไม่รู้ Read More

ทำไมคนเ งิ นเดือนสูงถึงไม่มีเ งิ นเก็บ

ทำไมมนุษย์เงิ นเดือน บางคนจึงมีเ งินเก็บ บางคนก็เก็บเงิ นไม่ได้ ไม่มีเงิ นเก็บอะไร ทำให้เขาแตกต่างกัน ความร …

ทำไมคนเ งิ นเดือนสูงถึงไม่มีเ งิ นเก็บ Read More