ทำไมคนเ งิ นเดือนสูงถึงไม่มีเ งิ นเก็บ

ทำไมมนุษย์เงิ นเดือน บางคนจึงมีเ งินเก็บ บางคนก็เก็บเงิ นไม่ได้ ไม่มีเงิ นเก็บอะไร ทำให้เขาแตกต่างกัน ความร ว ยไม่ได้อยู่ที่ว่า มีร า ยได้มาก หรือร า ยได้น้อย หากแต่ขึ้นอยู่กับพฤติกร รม การใช้เงิ นและวิ ธีคิดต่างหาก ซึ่งคุณอาจจะมองเห็นตัวเลข ในบัญชีที่ติดลบ ที่ไม่สามารถทำให้เป็นบวกได้ เป็นเวลานานนับปี ด้วยเหตุไม่ได้กันเงิ นออมไว้ด้วย เหตุนี้เรามาดูต้นเหตุหรือพฤติก ร ร ม ที่ทำให้เราไม่มีเ งินเก็บกันดีกว่าค่ะ

1.ไม่เคยคิดถึงอนาคตใช้เงิ นไม่ยั้ง

เคยเห็นคนที่เ งินเดือนออ กแล้ว ไปฉลองที่ห้างไหม พวกเขาจะรีบพาครอบครัว ไปซื้ อของกิน อาหารต ามห้าง โดยดีใจว่า เงิ นเดือนออ กแล้ว โดยใช้จ่ายไปหล า ยพันบาท ตั้งแต่วันแรกของเงิ นเดือนออ ก พอหลังจากนั้น ก็มากระเหม็ดกระแหม่ ให้ชนเดือนอีก ก่อนจะใช้จ่ายควรกันเ งินไว้เป็นเ งินออมก่อน ถึงจะเรียกว่าปลอ ดภั ยจริง การวางแผนการเงิ นในทุกเรื่อง จะช่วยให้คุณไม่ต้องมานั่ง หน้าดำคร่ำเคร่ง ระหว่างเดือน

2.ใช้ก่อนออมทีหลัง

การที่คุณไม่เห็นความสำคัญ ของการออมแต่ขอใช้เ งินก่อนเพื่อความสุข เฉพาะหน้าย่อมเป็นหนทางไปสู่ ความไม่มีตัวเลขเงิ นในบัญชีที่ติดลบ ยังไม่สามารถทำให้คุณฉุกคิดได้ ว่าควรออมต่อเดือนเป็นเงิ นเท่าไร แต่เมื่อได้เงิ น มาขอใช้ก่อนอ ย่ างนี้ เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน จะขอยืมเงิ นใคร ก็ย ากเห็นทีจะโ ท ษใครไม่ได้นอ กจากตัวเอง

3.ไม่คิดจดบัญชีร า ยรับ-ร า ยจ่าย

การจดบัญชีร า ยรับ-ร า ยจ่าย จะทำให้ทราบฐานะการเงิ นและสามารถบริหารจัดการเงิ นได้ง่ายขึ้น การจดบัญชีร า ยรับ-ร า ยจ่าย จะทำให้คุณมองเห็น จุดที่ควรลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เพื่อจะได้มีเงิ นเก็บ หากคุณขี้เกียจจด หรือคิดว่าไม่สำคัญ ไม่ต้องจดก็ได้ จะทำให้คุณไม่สามารถ ควบคุมร า ยจ่ายได้ เ พ ร า ะไม่ถูกการรับรู้ การจดบัญชีร า ยรับ-ร า ยจ่าย

เป็นสิ่งที่ผู้มีเ งินเก็บ ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการวางแผนการเ งิน และเขามีเงิ นเก็บต ามเป้าหมายที่วางไว้ บางคนชอบจ่ายเงิ นตลอ ด เห็นอะไรก็ซื้ อ ไม่เคยไตร่ตรอง อ ย่ างนี้โอกาสที่จะเก็บเงิ นก็ย ากเต็มที

4.เงิ นเดือนสูงขึ้นใช้จ่ายสูงขึ้นต าม

สำหรับมนุษย์เ งินเดือนนั้น มีการปรับเ งินขึ้นทุกปี แต่เมื่อมองเงิ นในบัญชี กับติดลบทุกเดือน นั้นเป็นเ พ ร า ะอะไร หากยังไม่ปรับลดร า ย จ่ายลง ยังคงใช้จ่ายสูงต ามเงิ นเดือน อ ย่ างไรก็ไม่มีเ งินเหลือ ต้องทำให้ร า ยจ่ายต่ำกว่าร า ยรับ ให้ได้มีเงิ นเก็บแน่นอน

5.ชอบวิ่งต ามเทคโนโลยี

ต้องยอมรับว่า เทคโนโลยีใหม่ๆ ช่างดึงดูดให้ผู้คนละทิ้งของเดิม จ่ายเงิ น ซื้ อของใหม่ เพื่อให้ขึ้นชื่อว่า มีสิ่งของที่ล้ำหน้ากว่าใคร ซึ่งเทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลง พัฒนาตลอ ดเวลา เช่น สมาร์ทโฟน มือถือแท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ ถ้าหากคุณมัววิ่งต ามเทคโนโลยี และเปลี่ยนใหม่บ่อยๆ

จะทำให้คุณเป็นห นี้ และไม่มีเงิ นเหลือเก็บเลย เ พ ร า ะคุณคิดแต่จะเก็บเงิ นไปซึ้อเทคโนโลยีเหล่านี้ จึงเป็นต้นเหตุให้คุณเก็บเงิ นไม่ได้สักที ในเรื่องของแฟชั่นใหม่ๆ ก็เหมือนกันหากต้องซื้ อทุกครั้ง โดยยั้งใจไม่ได้สิ่งที่ควรทำ คือคุณต้องแก้ไขวิ ธีคิดด่วน มากเลยก่อนจะสายเกินไป

6.มีรสนิยมการใช้ชีวิตที่หรูหรา

การที่คุณต้องควงแฟนไปกินข้าว ที่ห้างตลอ ดเวลา หรือใช้สินค้าแบรนด์เนมอ ย่ างเดียว เพื่ออวดร ว ย ทั้งที่ร า ยได้ไม่ได้สูงเท่าไร นักจะทำให้คุณเกิดปัญหา ทางการเ งิน เ พ ร า ะพฤติก รรมเช่นนี้ จำเป็นต้องใช้เงิ น มาก ทำให้คุณต้องไปหยิบยืมเงิ นชาวบ้าน ซึ่งพอถึงเวลา คุณไม่มีเงิ นให้พวกเขา ก็เกิดนินทาทำให้คุณเ สี ยห า ย จากพฤติกร รมติดหรูนี่เอง ทางที่ดีละทิ้ง นิสัยเดิมๆ เ สี ยเริ่มต้นใหม่ ใช้ชีวิตให้พอเพียง แก่ฐานะของตน รับรองว่าอีกไม่นาน คุณจะฟื้นตัวอ ย่ างแน่นอน

7.สร้างห นี้เพิ่มขึ้น

เมื่อคุณมีร า ยเท่าเดิม แต่ชอบสร้างห นี้เพิ่มขึ้นทุกเดือน เป็นไปได้ว่า เดือนต่อไปคุณจะลำบาก ทางที่ดีคุณควรหยุดที่จะสร้างห นี้ไว้ก่อน และถ้าหยุดถาวร ก็เป็นการดีมากเ พ ร า ะห นี้สินเป้าหมาย คือชำระให้หมด มิใช่ให้เพิ่มขึ้นทุกเดือน การมีห นี้สร้างความเครียดบั่นทอน พลังงานทั้งกาย และใจเ พ ร า ะทำเท่าไร ก็ต้องเอาไปใช้ห นี้ เ สี ยดอ กเบี้ยอีก หากคุณต้องการมีเ งินเก็บต่อเดือน สิ่งที่ควรทำเป็นอ ย่ างยิ่ง คือผ่อนชำระห นี้ให้ตรงเวลาและไม่ควรสร้างห นี้เพิ่ม

8.รอโชควาสนา

บางคนหวังร ว ย ทางลัดไม่หาร า ยได้ เพิ่มกับหวัง โชคถูกห ว ย ฟลุ๊คได้เงิ นล้าน ซึ่งโอกาสถูกนั้น มีน้อย หากคุณใช้เงิ นไปกับเรื่องพวกนี้ เมื่อลองรวมเงิ นดู เพื่อที่จะมีโชคใหญ่สักครั้ง ก็หมดเงิ นไปมากมาย ซึ่งสิ่งที่คุณหวังร ว ยทางลัด อาจจะไม่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณเลย ทางที่ดีมองหาอาชีพเสริม เพิ่มร า ยได้ดีกว่า

ถ้าไม่ฟุ่มเฟือย ก็จะมีเงิ นเก็บอ ย่ างแน่นอน การเก็บเงิ นให้ได้ หรือเงิ นออมนั้น คุณจะต้องมีเป้าหมายก่อนว่า ต้องการออมเ งินเดือนเท่าไร พอถึงเวลาเงิ นออ ก ก็รีบกันเงิ นออมไว้ก่อน อ ย่ างน้อยก็อุ่นใจ มีเงิ นเก็บและได้ทำต ามแนวทาง ของผู้ประสบความสำเร็จ สิ่งที่ที่มีคนเคยเดิน แล้วประสบความสำเร็จ เราก็ทำต าม แต่ถ้าหากทำต ามวิ ธีของคุณแล้ว ล้มเหลวเก็บเ งินไม่ได้ ก็ควรเลิกพฤติกร รม ที่ไม่ส่งเสริมนั้นไปเ สี ย เ พ ร า ะถ้าปล่อยไว้นาน จะทำให้ชีวิตเ สี ยเวลามาก

ที่มา moneyhub yakrookaset