10 ข้ อคิดสร้างตัว แค่ตั้งใจก็เป็นเ ศ ร ษ ฐีเ งิ นล้านได้

การจะสร้าง เ นื้ อ สร้างตัวให้เติบโต เป็นเ ศ ร ษ ฐีเ งิ นล้านได้นั้น แน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องง่าย ถึงอ ย่ างนั้น ผู้ที่เคยผ่านจุดที่เรียกได้ว่า ประสบความสำเร็จมาแล้ว ขั้นตอนที่ไปสู่จุดนั้นถือเป็น เรื่องสำคัญ ขอเพียงทำต ามกฎและคำแนะนำต่าง ๆ ที่มีการพิสูจน์แล้วว่าสามารถช่วยปั้น มืออาชีพมาได้ ถ้าหากคุณมีความตั้งใจที่จะประสบความสำเร็จ ในฐานะเ ศ ร ษ ฐีเ งิ นล้านคนหนึ่งล่ะก็ แนวคิดที่กำลังจะนำเสนอต่อไปนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรเพิกเฉยเลยทีเดียว

1. ให้ความผิ ดพลาดเป็นบทเรียน

ชีวิตกับความผิ ดพลาดเป็นของคู่กัน วันหนึ่งวันใดยังไงก็ต้องมีพลาดมีล้มกันบ้าง ประเด็นคือ ถ้าล้มให้เป็นก็จะมองเห็นความสำเร็จได้ไม่ย าก หากว่าล้มขึ้น มา อ ย่ าได้สิ้นหวังหรือตีอ ก ชกตัวไป ให้ พิจารณาความล้มเหลวนั้น แล้วเรียนรู้จากปัญหาว่าเ พ ร า ะเหตุใดถึงได้พลั้งพลาด ปัดความเศร้าทิ้งไปแล้วลุกขึ้นเดินใหม่อ ย่ างสง่างามจะดีกว่า

2. ไม่นิ่งนอนใจ

ต่อให้ปีนขึ้นไปถึงจุด ที่สูงสุดในชีวิต ก็ไม่ควรจะหยุดคิดว่า เอาล่ะ เท่านี้ก็พอแล้ว หยุดพักงานได้ เ พ ร า ะถึงแม้คุณจะทำเ งิ นล้านได้แล้ว ก็ใช่ว่าจะเ งิ นทองจะไม่ห า ยไป ดังนั้น อ ย่ าได้นิ่งนอนใจไป คุณควรตั้งเป้าห ม า ยใหม่อีกครั้ง เพื่อสร้างชีวิตที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

3. อ่านหนังสือทุกวันอ ย่ างสม่ำเสมอ

จะกล่าวขานสรรพคุณของการอ่านอ ย่ างไรก็คงไม่มีวันหมด บอ กได้เพียงว่าขอให้อ่านทุกเวลา ที่มีโอกาส อ ย่ าได้ละทิ้งการอ่านไป หรือหาเรื่องราวน่าสนใจใหม่ ๆ มาอ่าน จะได้ตื่นตัว ต ามยุคต ามสมัยให้ทัน เ พ ร า ะการเปลี่ยนแปลงมักเกิดขึ้นอ ย่ างลับ ๆ และฉับพลัน ชั่ ว พริบต าเสมอ

4. ทำทุกอ ย่ างให้เป็นการแข่งขัน

ถ้าลองได้ถามเ ศ ร ษ ฐีผู้สร้างฐานะขึ้น มาเอง กับมือว่า อะไรเป็นแ ร งบันดาลใจให้พวกเขาตัดสินใจก้าวเข้ามาสู่เส้นทางนี้ แน่นอนว่าคำตอบส่วนใหญ่ของพวกเขาจะไม่ใช่ เพื่อสร้าง เ งิ นล้าน แน่ ๆ เนื่องจากสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของผู้คนเหล่านี้ มักจะเป็นเรื่องราวของการต ามล่า ความฝันของตัวเอง จนกระทั่งก้าวไปสู่ในจุดที่เรียกได้ว่าเป็นความสำเร็จ ในแบบฉบับของพวกเขานั่นเอง

5. เรียนรู้ให้มาก ทำงานให้หนักกว่าใครๆ

ต่อคุณ ให้มีพรสวรรค์สูงเทียมฟ้า หรือจะเก่งกล้ามาจากไหน คุณก็ไม่มีทางไปถึงฝั่งฝันได้หากคุณไม่ยอมไขว่คว้าหาความรู้และมุ่งมั่นตั้งใจทำงานอ ย่ างหนัก กล่าวคือ การจะเลี้ยวเข้าสู่ เส้นทางแห่งความสำเร็จได้นั้น ยังไงก็ต้องผ่านถนนแห่งความสุดแสนลำบากย ากทนไปให้ได้เ สี ยก่อน

6. รั ก ษ า สุ ข ภ า พ กายและจิตใจให้ดี

การออ กกำลังกายและฝึกฝนจิตใจให้มี สุ ข ภ า พ ที่ดีเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการประสบความสำเร็จเลยก็ว่าได้ อ ย่ าลืมออ กกำลังกายให้เป็นประจำและสม่ำเสมอ ทานอาหารให้ถูกหลัก โภชนาการ โดยไม่ลืมการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอด้วยนะ

7. ทำตนให้ซื่อสัตย์และโปร่งใส

การ โ ก ห ก ตลบแตลงไม่เคยพาใครไปสู่ฝั่งฝัน ดังนั้น ขอให้ยึดมั่นกับความซื่อสัตย์ ซื่อตรงและโปร่งใสไว้เสมอ แม้จะฟังดูเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่กลับเป็นข้ อปฏิบัติ ที่สำคัญหาใดเปรียบ เนื่องจากมันจะนำไปสู่การเป็นผู้ประสบความสำเร็จอ ย่ างมืออาชีพในระยะย าว

8. ตั้งตนเป็นผู้ให้ ดูแลใส่ใจคนที่รัก

ก่อนหน้านี้ พูดถึงการดูแล สุ ข ภ า พ กายและใจของตนเองไปแล้ว แต่ก็ยังไม่แคล้วต้องห่วง สุ ข ภ า พ จิตเ สี ยบ้าง อ ย่ าได้ละเลยโลกใบเล็กที่หมุนเวียนวน อยู่รอบตนเอง เ พ ร า ะยังมีคน อีกมากที่อาจต้องการความช่วยเหลือ ที่สำคัญคืออ ย่ าลืมใส่ใจดูแลคนที่รักให้ดี เ พ ร า ะชีวิตที่ประสบความสำเร็จจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อได้ มีความสุขไปพร้อมๆ กับคนที่รักเท่านั้น หรืออาจ จะ บ ริ จ า ค สิ่งของแก่ผู้ย ากไร้ที่ต้องการการหยิบยื่นโอกาสให้ รับรองว่าจะช่วยปรับเปลี่ยน มุมมองรวมถึงพื้นฐานความคิดในการทำงานไปในทางที่ดีขึ้นได้อ ย่ างแน่นอน

9. ใกล้ชิดกับคนที่ฝักใฝ่ความสำเร็จคล้ายๆ กับคุณ

การคบค้าสมาคมกับผู้คนบางประเภทอาจส่งผลเ สี ยต่อคุณได้อ ย่ างคาดไม่ถึง อ ย่ าลืมเหลียวซ้ายแลขวา ดูให้แน่ใจว่าผู้คนรอบ ๆ ต่างมีความคิดเห็นหรือเป้าห ม า ยใกล้เคียงกัน ได้รับ แ ร งบันดาลใจและฝักใฝ่ในการไปสู่ความสำเร็จแบบเดียวกับคุณ เนื่องจากการอยู่กับผู้คนที่มีความตั้งใจเหมือนกันจะช่วยเป็นแ ร งผลักดัน และสร้างความมุ่งมั่นได้อ ย่ างดีเยี่ยม พย าย าม หลีกเลี่ยงบุคคล ที่ไม่ค่อยเอาการเอางาน เ พ ร า ะผู้ที่ดีแต่เที่ยวเล่นไปวันๆ นั้นจะไม่ช่วยพาคุณไปถึงฝันอ ย่ างแน่นอน

10. มองการณ์ไกล มากกว่าใฝ่ ผลระยะสั้น

ผู้คนส่วนใหญ่มักให้ความสนใจ กับความสำเร็จระยะสั้นไว้ก่อน เช่นว่า ฉันอย ากจะมีเ งิ นเท่านั้นเท่านี้ภายในปีหน้า แต่อ ย่ าลืมว่าสิ่งสำคัญกว่า ก็คือ การให้มองภาพรวมใหญ่ๆ ไว้ด้วย วาดภาพ เลยว่าอย ากจะให้ทั้งชีวิตออ กมาแบบไหน เนื่องจากเป้าห ม า ยระยะย าว นั้นสามารถเป็นแ ร งผลักดันให้ใครต่อใครก้าวไปสู่จุดที่จะรู้สึกพึงพอใจอ ย่ างแท้จริง รวมถึงสามารถก่อร่างสร้างสิ่งที่

เป็นความสำเร็จครั้งใหญ่แก่ชีวิตและครอบครัวได้ เป็นเรื่องแน่นอนที่ระหว่างทาง ในการสร้างตัวสร้างตนให้เป็น มหาเ ศ ร ษ ฐีเ งิ นล้านนั้น จะต้องประสบพบเจอ กับอุปสรรคนานัปการ แต่หากว่า สามารถทำต ามข้ อแนะนำเหล่านี้ได้ ในขณะเดียวกันก็หมั่นเรียนรู้จากความสำเร็จของนักล่าฝันคนอื่น ๆ ล่ะก็ รับรองว่าคุณจะมี อ า วุ ธ ยุทโธปกรณ์พร้อมสรรพไว้เตรียมรับมือ กับปัญหาต่าง ๆ และพาตัวเองไปถึงเป้าห ม า ยเ งิ นล้านได้อ ย่ างที่คาดไว้แน่นอน

ที่มา s u m r e j fahhsai