6 ข้ อใช้ชีวิตติดหรู กลัวเขาว่าเราจน

นิสัยที่ชอบอวดร ว ย ติดหรูเ พ ร า ะกลัวคนอื่นเขาว่าเราจน มัน มีอยู่จริงนะคนประเภทนี้ เชื่อว่าหล า ยๆคนก็คงเคยเจอ วันนี้เราเลยจะพามาดูว่านิสัยแบบไหนที่เรียกว่าใช้ชีวิตดี กลัวเขาหาว่าจน ซึ่งนิสัยแบบนี้ต่อให้เราทำงานทั้งปีหรือเ งิ นเดือนสูงก็ไม่ร ว ย

1. เ งิ นไม่พอใช้ห นี้เลยต้องผลัด

สุดท้ายใช้เ งิ นยับๆ จนเป็นห นี้ แต่พอมาถึงวันจ่ายกลับไม่มีคืน ยิ่งนำไปสู่ห า ยนะของการเป็นห นี้ในระยะย าวแล้วค่า มันทำให้คุณผลัดวันไปเรื่อยๆ จนต้องเป็นห นี้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองผลเ สี ย เกิดจากที่คุณได้ใช้เ งิ นเกินตัวไงล่ะ แน่นอนว่าคุณเองก็คงไม่มีเ งิ นเก็บหรอ กตอนนี้ ไม่อ ย่ างนั้นคงไม่ผลัดวันให้เ สี ยเครดิตหรอ ก จริงไหมแบบนี้เข้าขั้น วิ ก ฤ ต แล้วนะ

2. ถ้าเพื่อน มีคุณเองก็ต้องมี

เช้ามาทำงานเห็นเพื่อน มีกระเป๋า แ บ ร น ด์ เนม ของใหม่ ของมันต้องมี มาอวดในที่ทำงาน คุณมักอย ากได้เสมอ ที่สำคัญภายในไม่กี่วันคุณจะรีบไปคว้ามาจนได้ ไม่ใช่เ พ ร า ะฐานะทางสังคม เสมอไปแต่อาจเป็นเ พ ร า ะนิสัยของคุณเป็นคนอัปเดตเทรนด์ใหม่เสมอ และไม่เคยเตือนตัวเองในเรื่องดังกล่าวได้เลย เป็นเหตุให้คุณต้องควักเ งิ นออ กไปซื้ อของชิ้นนั้น มาครอบครองจนได้แต่ กับบางคนเห็นเพื่อนร่วมงาน มีก็อย ากที่จะมีกลัวน้อยหน้า ทั้งที่สินค้าชิ้นนั้นร า ค าสูงเกือบเท่าเ งิ นเดือน แต่เพื่อความเท่าเทียมบางคนจึงเลือ กซื้ อต ามคนอื่น สุดท้ายก็ช็อตตั้งแต่กลางเดือน

3. นิยมเ สี่ ย งเป็นอาจิณ

พูดง่ายๆ ว่าคุณชอบเ สี่ ย งดวงเป็นอ ย่ างยิ่ง อ ย่ างการเล่นห ว ยในทุกงวด ซึ่งการเ สี่ ย งโชคเป็นของคู่กับคนไทยมานาน มากแล้วก็พอเข้าใจ แต่ในทางกลับกันคุณเคยย้อนกลับมานับบ้างไหมว่า เ งิ นที่ใช้เ สี่ ย งโชคไปนั้นคุณหมดไปเท่าไหร่แล้วในแต่ละเดือน มันคุ้มค่าและเท่ากับเ งิ นที่ได้ตอบแทนเวลาเ สี่ ย งโชคถูกบ้างไหมล่ะ สู้เอาเ งิ นไปลงทุนทางอื่นไม่ดีกว่าหรอ คำนี้ใช้ได้เสมอ ไม่มีใครร ว ยเ พ ร า ะเล่นห ว ยหรอ กค่ะ

4. คุณไม่ประเมินสถานะการเ งิ นตัวเองเลย

คุณไม่ได้ใส่ใจกับร า ยรับ – ร า ยจ่าย ไม่ประเมินสถานะทางการเ งิ นของตัวเอง มีเ งิ นเท่าไหรก็เอาแต่ใช้ลูกเดียว ไม่ได้จัดทำร า ยจ่ายรวมไปถึงไม่เคยวางแผนการเ งิ นล่วงหน้าเรื่องในอนาคต ไว้ด้วยอ ย่ างเช่น ออมเ งิ นส่วนนี้เพื่ออนาคต ส่วนนี้ออมเป็นบั้นปล า ย ส่วนนี้เผื่อ เ จ็ บ ป่ ว ย ฉุ ก เ ฉิ น แต่คุณกลับไม่ทำคุณถนัดหาเ งิ นเพื่อใช้และจ่ายออ กอ ย่ างเดียว และหากยังไม่มีเ งิ น สำรองในย าม ฉุ ก เ ฉิ น จะทำอ ย่ างไรต่อไปล่ะ

5. อย ากได้อะไรรูดตลอ ด

เล็กน้อยจับจ่ายอะไรทำการรูด บั ต ร เ ค ร ดิ ต อยู่เสมอ แสดงว่าคุณอาจจะเริ่มมีปัญหาใช้เ งิ นเกินตัวแล้วนะ เป็นไปได้ว่าคุณเองแทบไม่มีเ งิ นติดตัวสำหรับการซื้ อของเล็กๆ น้อยๆ ด้วยซ้ำไป จนทำให้ต้องใช้ บั ต ร เ ค ร ดิ ต จ่ายแทน แม้กระทั่งของร า ค าสูงเมื่อถึงรอบบิลคุณกลับจ่ายแบบขั้นต่ำ แทนที่จะจ่ายเต็มจำนวนยิ่งจะทำให้กล า ยเป็นห นี้บานเบอะทั้งต้นทั้งดอ กมากขึ้นอีก หล า ยเท่าตัว แถมคุณไม่เข็ดกับการใช้จ่ายด้วยบัตร ถ้าไม่รีบปรับนิสัยนี้ รอ ดูปัญหาห นี้ในระยะย าวได้เลยค่ะ

6. คุณเป็นพวกซื้ อของไม่จบไม่สิ้น

หาเรื่องใช้เ งิ นตลอ ดต่อให้มีเ งิ นทองมากเท่าไหร่สักวันเ งิ นก็ต้องหมดไป เ พ ร า ะคุณเล่นซื้ อของนู้นนี่นั่นเข้าบ้านอยู่บ่อยๆ ไม่เคยคำนึงว่าอะไรจำเป็นหรือไม่จำเป็นในชีวิตบ้าง ถ้ารู้ตัวว่ามี พฤติก ร ร มใช้เ งิ นเกินตัวเช่นนี้ก็ควรเริ่มหยุดได้แล้วแบบนี้เรียกฟุ่มเฟือยไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านที่มีอยู่แล้วแต่ซื้ อเข้ามาเพิ่มอีก เติมแต่ง ส า ร พัดในแต่ละวันหยุดสุดสัปดาห์ เป็นต้องมีของชิ้นใหม่มาประดับประดาบ้าน หากยังซื้ อทุกอ ย่ างที่อย ากได้แล้วล่ะก็ ไม่ว่าจะเป็นเ งิ นสดหรือเ งิ นผ่ อ นก็ต าม ระวังเป็นห นี้ท่วมหัวไม่รู้ตัวนะ

ที่มา t o d a y . l i n e . m e  fahhsai