เ ค ล็ ด ลั บความสำเร็จ เพียงแค่รู้จักแบ่งเ งิ นเป็น 5 กอง

ลี กา ซิง ช า ว จี น อ พ ย พ ที่มาอาศัยอยู่ใน เ ก า ะ ฮ่ อ ง ก ง ก่อร่างสร้างตัว เริ่มต้นชีวิตใหม่บนแผ่นดินใหม่ โดยเริ่มต้นจากการข า ยดอ กไม้ในวัยเพียง 25 ปี และ ต่อมาได้เริ่ม ขยับขย ายจนกล า ยเป็นเจ้าของหล า ยกิจการ เช่น เจ้าของท่าเรือ เจ้าของอสังหาริมท รั พ ย์ต่างๆใจกลางเมือง เจ้าของโรงแรมชื่อ ดัง ทำบริษัทประกันชีวิต และ โทรศัพท์มือถือปัจจุบัน

มหาเ ศ ร ษ ฐีท่านนี้ได้กล า ยเป็นเ ศ ร ษ ฐีเบอร์ 1 ของเอเชีย และ อยู่ที่อันดับ 18 ของโลก ด้วยสินท รั พ ย์สุทธิในวัย 88 ปีที่ 31,300 ล้านดอลลาร์ ( ประมาณ 1 ล้านล้านบ า ท ) สิ่งเหล่านี้ ล้วนสร้างขึ้นจาก ความพย าย าม ความอ ดทน และ ระเบียบวินัยในการใช้จ่าย ลี กา ชิง ได้แบ่งปันเ ค ล็ ด ลั บความสำเร็จ ที่เขาใช้ในการสร้างฐานะจากศูนย์ จนขึ้นเป็นเ ศ ร ษ ฐีอันดับต้นๆของประเทศ โดยเขาบอ กว่าใช้เ ค ล็ ด ลั บ แบ่งเ งิ นเป็น 5 กอง ดังนี้ หากสมมติว่าเรามีร า ยได้อยู่ที่ 20,000 บ า ท

กองที่ 1 ซื้ อความสุข 2,000 บ า ท (10เปอร์เซน)

การซื้ อความสุขให้ตนเอง โดยเฉพาะการท่องเที่ยวต่างประเทศด้วตัวคนเดียวอ ย่ างน้อยปีละครั้ง จะทำให้มีประสบการณ์มากขึ้น เมื่อคุณต้องอยู่ต่างแดน ที่ใช้คนละภาษา ใช้เ งิ น คนละสกุล และ ไม่รู้จักใครเลย เป็นการฝึกทักษะการเอาตัวรอ ด ที่คุณจะต้องงัดทุกความสามารถที่มีออ กมาใช้ในการเที่ยวทริปนี้ เมื่อคุณทำสำเร็จ และ ผ่าน มันไปได้ คุณจะค้นพบว่า ในตัวเรานั้น มีพลังเต็มเปี่ยมเพื่อที่จะไปสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต่อไปในชีวิตได้อีกมากมาย คุณจะไม่จมอยู่กับสิ่งเดิมๆ และ อาจได้เห็นโอกาสทางธุรกิจดีๆที่ต่างประเทศอีกด้ว

กองที่ 2 การศึกษา 3,000 บ า ท (15เปอร์เซน)

หากคุณไม่ได้เกิดมาร่ำร ว ย หรือ มีม ร ด กมากมาย การศึกษานี่แหละเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะช่วยให้คุณพัฒนาฐานะได้อ ย่ างก้าวกระโดด การซื้ อหนังสือล ง ทุ น มาอ่านและศึกษาเอง การ เข้าค อ ร์ สอบรมหลักสูตรดีๆในการล ง ทุ น หรือ ศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ ก็แล้วแต่ความสะดวก

กองที่ 3 สร้างสายสัมพันธ์ 4,000 บ า ท (20เปอร์เซน)

เ งิ นสร้างความสัมพันธ์ หรือ สร้าง connection กับคนอื่นๆ เช่น ล ง ทุ นเลี้ยงอาหารให้กับคนที่มีความรู้ความสามารถที่เขามีความเก่งกว่าคุณ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ เรียนรู้ทัศนะคติ และ มุมมองด้านต่างๆจากเขา มื้อนึงอาจใช้เ งิ นอยู่ที่ประมาณ 1000 ถึง 1,500 บ า ท คุณจะสามารถนำเ งิ นส่วนนี้ไปเลี้ยงได้ประมาณ 3-4 มื้อ เฉลี่ยแล้วตกอาทิตย์ละครั้ง ดังนั้นคุณจะต้อง คิดให้รอบคอบว่าคุณจะต้องนำเ งิ นนี้ไปกินเลี้ยงกับใคร เมื่อครบปีหนึ่งคุณจะรู้จักผู้คน มากมายขึ้นอ ย่ างแน่นอน อาจได้รับความช่วยเหลือ ดีๆจากบุคคลเหล่านั้น และ โอกาสทาง ธุรกิจมากมายในอนาคตอีกด้วย

กองที่ 4 ค่าใช้จ่าย 6,000 บ า ท (30เปอร์เซน)

เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ในการกินให้เน้นอาหารที่ดีต่อสุ ข ภ า พ และ ประหยัด ตัดอาหารที่แพง ฟุ่มเฟือย และ ไม่จำเป็นทิ้งไป เช่น บุฟเฟ่ต์แพงๆ กาแฟแบรนด์ที่ร า ค าสูง ขน มขบเคี้ยว ถ้าคุณตัดสิ่งเหล่านี้ออ กไปได้รับรอง 6,000 บ า ท ใช้อยู่ ใช้กินได้อ ย่ างเพียงพอแน่นอน

กองที่ 5 เพื่อ การล ง ทุ น 5,000 บ า ท (25เปอร์เซน)

เ งิ นกองที่ห้าจะเป็นตัวช่วยที่สำคัญที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ ไม่ว่าธุรกิจนั้นจะสำเร็จหรือล้มเหลวก็ต าม มันก็จะทำให้คุณมีประสบการณ์และความเชื่อมั่นในตนเองในการ ที่จะเป็นเถ้าแก่ ของธุรกิจของตัวเองอาจเริ่มต้นด้วยธุรกิจเล็กๆ แล้วค่อยๆขยับขย าย หรือ เริ่มต้นล ง ทุ นในหุ้นดีๆสักตัว เชื่อเถอะว่า เมื่อผ่านไป 5 ปี สิ่งที่คุณล ง ทุ นไป มันย่อม งอ กเงยออ กดอ กออ กผลอ ย่ างแน่นอนหากอย ากลองทำต าม ไม่จำเป็นต้องแบ่งสัดส่วนต ามที่กล่าวมาก็ได้ ให้แบ่งต ามความจำเป็นที่ทำได้ในแต่ละคน แต่ควรแบ่งออ กเป็น 5 กองเสมอ

ลี กา ชิง ยังแนะนำเพิ่มเติมด้วยว่า คนหนุ่มสาวสมัยนี้มัก ทานอาหารนอ กบ้าน ซื้ อเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ร า ค าแพง แล้วโพสรูปลงโซเชียล ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้พวกเขามีความสุข เพียงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น แต่กลับต้องเ สี ยเ งิ นไปเป็นจำนวน มาก ทั้งๆที่ควรเก็บออมไว้เพื่อสร้างธุรกิจหรือ การล ง ทุ นในอนาคตหากอย ากพลิกฐานะตัวเองจริงๆ เราต้องรู้ว่าอะไรควร อะไรไม่ควร และ รู้จักหักห้ามใจไม่ให้ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำ ระเบียบวินัยก็เป็นอีกเรื่องที่สำคัญ หากลงมือทำแล้วก็ต้องทำให้ต่อเนื่องอ ย่ างน้อยๆ 5 ปี จึงจะเห็นผล

ที่มา l i e k r fahhsai