รู้ไว้ไม่โดนใครหลอ ก 8 วิ ธีดูทองแท้

สำหรับทองคำเป็นสิ่งที่มีค่าที่หล า ยๆคนนั้น มีเก็บไว้ แต่ทองนั้นไม่ได้มีแค่ทองแท้แต่มีทองป ล อ มที่ไม่ได้มีร า ค า ซึ่งถ้าหากเราดูไม่เป็นอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่จะเอามาหลอ กเราได้ วันนี้เราจะพาไปเรียนรู้วิ ธีการดู ทองคำแท้ กับทองคำปล อ ม เราจะได้ทันคน ก่อนที่เราจะถูกหลอ ก ไปดูกันว่า จะมีวิ ธีการสังเกตุแบบ แบบไหนบ้าง

1 แม่เหล็ก

หากใช้แม่เหล็กแล้ว ดูดติดทันทีเลย นั่นคือทองเส้นนั้นเป็นทองปล อมแน่ๆ เ พ ร า ะใส่เหล็กในปริมาณมากเกินไป แต่หากเป็นทองคำแท้ แม่เหล็กจะดูดไม่ติดเลย

2 ทดสอบ ด้วยการการกัด

เ พ ร า ะทองคำแท้จะไม่ได้มีความแข็งอะไรขนาดนั้น หากเรากัด ก็จะเกิดรอยบุ๋มเห็นได้ชัด แต่หากเป็นทองป ล อ มล่ะก็นะ มันจะแข็ งมากๆ กัดแล้วไม่เกิดรอยบุ๋มแน่นอน

3 ดูจาก ขนาดของทอง

ข้ อนี้เราต้องใช้การสังเกตให้ดีๆเลยล่ะ เ พ ร า ะต้องรู้ว่าทองคำหนัก 1 บาท หรือ 2 บาท มันควรมีขนาดแค่ไหน น้ำหนักและขนาดต้องสอ ดคล้องกัน หากน้ำหนัก 1 บาท แต่มีขนาดใหญ่เกินไปมาก ก็ให้คิดเลยว่า อาจเป็นทองปล อ มได้

4 ดูจากรอยต่อ จุดที่ทองเสี ย ดสีกัน

เราสามารถใช้แว่นขย ายดูต ามรอยต่อ จุดเ สี ยดสีต่างๆ หากเป็นทองคำแท้ จะไม่มีรอยถลอ ก หรือเปลี่ยนสี แต่หากเป็นทองคำชุบ ทองป ล อ ม รอยต่อเหล่านี้ จะเกิดการลอ ก หรือถลอ กให้เราได้เห็น

5 การชั่งน้ำหนัก

ถ้าเราไม่มีเครื่องชั่ง ดังนั้นก็ต้องมีทองคำแท้อีกชิ้นไว้เทียบกัน เ พ ร า ะทองคำแท้ แม้จะเส้นใหญ่หรือเส้นเล็กแค่ไหน หากน้ำหนัก 1 บาท มันก็จะเท่ากันเสมอ น้ำหนักของทองรูปพรรณความบ ริ สุ ท ธิ์ 96.5เปอร์เซน ( 23k ) โดยคุณสามารถ นำไปทดส อบได้ผ่านน้ำหนักมาตรฐาน ด้วยข้ อมูลต่อไปนี้

ครึ่งสลึงหนัก 1.89 ถึง 1.9 กรัม

1 สลึง หนัก 3.79 ถึง 3.8 กรัม

2 สลึง หนัก 7.58 ถึง 7.6 กรัม

3 สลึง หนัก 11.37 ถึง 11.4 กรัม

1 บาท หนัก 15.16 ถึง 15.2 กรัม

2 บาท หนัก 30.32 ถึง 30.4 กรัม

6 หยดด้วยน้ำกร ดไนตริก

เ พ ร า ะทองคำแท้นั้น หากเราหยดด้วยกร ดไนตริกมันจะไม่เกิดปฏิกิริย า และไม่เปลี่ยนสี หรือหลอมละล า ยแต่อ ย่ างใด แต่หากทองคำนั้น มีโลหะอื่นผสม อ ย่ างเช่น ทองแดง ก็จะละล า ย คือวิ ธีนี้ก็คงต้องทำที่ร้านทอง เ พ ร า ะกร ดไนตริ กมันหาซื้ อย าก

7 ดูจากตราประทับ

ก็คือใช้แว่นขย ายส่องดูต ามข้ อ หรือไม่ก็ห่วงของทอง เ พ ร า ะทองแท้ทั่วไปนั้น จะมีการตีตราร้านไว้ เพื่อเป็นการการันตี ว่ามาจากแหล่งใด หรือมีการตอ กตัวเลข บอ กความบ ริ สุ ท ธิ์ของทองไว้ด้วย หากตรานั้นเบลอๆ ก็อาจต้องคิดไว้เลยว่า อาจเป็นของปล อ ม

8 โยนลง บนกระจก

ก็เ พ ร า ะทองคำเป็นโลหะที่มีเนื้อนุ่ มไม่แข็งเหมือนเหล็กหรือทองแดง หากโยนไปกระทบกับกระจก ก็จะได้ยินเ สี ยงกระทบกันแบบนุ่มๆ ไม่มีเ สี ยงแหลม แต่หากเป็นทองป ล อ ม เ สี ยงจะดังแก๊งๆ เมื่อรู้อ ย่ างนี้แล้ว เราก็ควรมาทำความรู้จักทองคำประเภทต่างๆ ในที่นี้ทองคำแท้มันห ม า ยถึงทองคำที่มีเปอร์เซ็นต์ ความบ ริ สุ ท ธิ์ สูง หรือมีธาตุอื่นๆเจือปน

ในขั้นตอนการผลิตไม่เกิน 3.5เปอร์เซน เท่านั้น ทองคำเปอร์เซ็นต์ต่ำหรือที่รู้จักกันในชื่อ ทองเค ทองเขียว มันคือทองที่มีเปอร์เซ็นต์ความบ ริ สุ ท ธิ์ต่ำกว่า 96.5เปอร์เซน ลงไป มีธาตุอื่นๆ ผสมเกินกว่า 3.5เปอร์เซน ทำให้มีความแข็งแร งทนทาน มากกว่าทองคำแท้ และสามารถออ กแบบได้มากมาย รวมไปถึงการตกแต่งสีเป็น Yellow Gold , Pink Gold และทองคำป ล อ ม ณ ที่นี้ห ม า ยถึง ทองที่ไม่ได้มีส่วนผสม ของทองคัาแท้อยู่ โดยอาจใช้โลหะอื่นๆชุบแค่เพียงภายนอ ก ข้างในอาจเป็นทองเหลือง เป็นอลูมิเนียม

ที่มา parinyajai , yakkinn999 san-sabai