เรื่องที่คนรักรถควรรู้ ขับรถทางไกล ต้องพักรถกี่นาที

การขับรถทางไกล ถือเป็นรูปแบบการขับรถที่นักขับรถส่วนใหญ่ต้องเรียนรู้ เ พ ร า ะในแต่ละครั้งเมื่อต้องขับรถทางไกลหล า ยคนเพียงแค่ขับรถออ กไปแล้วทุกอ ย่ างคือจบ นั่นคือสิ่งที่นักขับรถต้องเรียนรู้เ พ ร า ะการขับรถทางไกลมีเรื่องที่เราต้องใส่ใจทั้งในเรื่องของสุ ขภ า พของผู้ขับขี่รวมไปถึงการดูแลรั ก ษ ารถยนต์ กับคำถามที่ว่า ขับรถทางไกล พักรถกี่นาที ดับเครื่องได้เลยไหม และอีกหล า ยข้อสงสัย รู้ใจได้เตรียมคำตอบให้แล้ว พร้อมบอ กถึงการดูแลรั ก ษ ารถยนต์อ ย่ างดีที่สุดเมื่อต้องขับรถทางไกล

ขับรถทางไกล พักรถกี่นาที เรื่องสำคัญที่คนรักรถควรรู้

การดูแลรั ก ษ ารถยนต์เมื่อคุณต้องขับรถทางไกลสิ่งที่ต้องเรียนรู้อ ย่ างมาก เ พ ร า ะหล า ยคนเมื่อเดินทางไกลมักไม่รู้หลักปฏิบัติที่ถูกต้อง โดยเฉพาะการพักเครื่องยนต์ระหว่างการเดินทางกับคำถามที่ว่า ขับรถทางไกล พักรถกี่นาที เป็นเรื่องที่หล า ยคนแทบไม่รู้ เมื่อขับรถมาอ ย่ างหนัก จอ ดพักกันสักครู่แล้วก็ไปต่อ นั่นหมายถึงการเสื่อมสภาพของชิ้นส่วนรถที่สามารถเกิดขึ้นได้อ ย่ างรวดเร็ว ดังนั้น มาดูกันว่า การขับรถทางไกลในแต่ละครั้งมีสิ่งใดที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษบ้าง

1.ขับรถทางไกล ควรพักเครื่องบ่อยแค่ไหน

คำถามแรกสำหรับการขับรถคือ แบบไหนที่เรียกว่าการขับรถทางไกล สำหรับคำนิย ามของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน บางคนอาจด้วยความเคยชินที่เคยขับรถทางไกลนานจึงมีความรู้สึกว่าการขับรถด้วยระยะทางที่เป็นอยู่นี้ไม่ได้ไกลแม้แต่น้อย แต่ในเรื่องของการบำรุงดูแลรั ก ษ ารถยนต์เราจะใช้ความรู้สึกมาเป็นตัววัดไม่ได้

หลักการที่ดีที่สุดที่จะทำให้คุณสามารถพักรถได้อ ย่ างเป็นระบบ นั่นคือ ทุกครั้งที่ขับรถไปถึงระยะ 200 กม. หรือประมาณ 2 ชม.แล้ว ควรหยุดรถให้รถได้พักสักครู่ หรือควรขับรถทางไกลอ ย่ างต่อเนื่องไม่เกิน 3 ชม.ในกรณีที่มีคนขับเพียงแค่คนเดียว หรือไม่ควรเกิน 4 ชม.ในกรณีที่มีคนขับสลับเปลี่ยนกัน เ พ ร า ะว่าสิ่งที่ต้องพักนั้นไม่ใช่เพียงแค่คนเท่านั้น แต่รถเองก็ต้องจอ ดพักเพื่อให้เครื่องยนต์ได้รับการผ่อนคล า ยจากแรงเค้นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการขับรถทางไกลได้

นอ กจากนั้น การจอ ดรถพักไม่ได้มีประโยชน์เพียงแค่การพักเครื่องยนต์ แต่ยังรวมไปถึงการระบายความร้อนสะสมที่เกิดขึ้นกับย างรถยนต์ด้วย ซึ่งระยะทางสำหรับการพักรถที่ดีที่สุดสำหรับการดูแลย างรถยนต์อยู่ในช่วง 2-3 ชม.หลังจากขับรถอ ย่ างต่อเนื่องเป็นเวลานาน เมื่อถึงระยะควรจอ ดพักรถสักครู่ แล้วค่อยเดินทางต่อ

2.ขับรถทางไกล ควรจอ ดพักรถนานแค่ไหน

อีกหนึ่งคำถามที่ต ามมานั่นคือ ในการจอ ดรถแต่ละครั้งควรจอ ดพักรถนาน มากน้อยเพียงใด โดยทั่วไปแล้ว ระยะเวลาสำหรับการพักรถที่เหมาะสมควรอยู่ที่ประมาณ 10-15 นาที ซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม แต่ถ้าหากระหว่างทางไม่มีจุดแวะพักและต้องขับรถต่อไปอีกสักระยะ การลดความเร็วให้อยู่ประมาณ 60-80 กม./ชม. เป็นการดูแลรั ก ษ ารถยนต์และถนอมเครื่องยนต์ไม่ให้ทำงานหนักจนเกินไป เมื่อถึงจุดแวะพักหรือที่หมายแล้วให้ทำการพักเครื่องประมาณ 10-15 นาที ได้เหมือนเดิม

3.การจอ ดพักรถที่ถูกต้องเมื่อขับรถทางไกล

อีกหนึ่งคำถามที่มีการถกเถียงกัน มาอ ย่ างเนิ่นนานคือ รูปแบบการจอ ดรถแบบใดที่เหมาะสมสำหรับการพักรถหลักจากมีการขับรถทางไกล สิ่งที่เป็นตัวเลือ กที่มักทำกันอยู่เสมอคือ การเปิด-ปิด กระโปรงรถนั่นเอง สำหรับคนรักรถหล า ยคนเมื่อถึงที่หมายแล้ว มักเปิดฝากระโปรงรถเพื่อช่วยระบายความร้อน แต่สำหรับบางคน มองว่าไม่ใช่เรื่องจำเป็น แต่ถ้ามีพื้นที่มากพอสามารถเปิดฝากระโปรงรถได้ การเปิดฝากระโปรงพักรถเอาไว้ถือเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ แต่ถ้าหากไม่ได้เปิดแล้วก็ไม่ได้สร้างความเ สี ยห า ยต่อ การบำรุงดูแลรั ก ษ ารถยนต์มากเท่าใดนัก

4.ขับรถทางไกล ดับเครื่องได้เลยทันทีหรือต้องติดเครื่องยนต์เอาไว้สักพัก

อีกหนึ่งคำถามที่สร้างความป ว ดหัวสำหรับการขับรถทางไกลคือ เมื่อขับรถทางไกลมาแล้วสามารถดับเครื่องยนต์ได้เลยไหม ซึ่งทั้งหมดนี้เรื่องของเครื่องยนต์มีความเกี่ยวข้องเป็นอ ย่ างมาก สามารถแจกแจงออ กมาได้ใน 2 รูปแบบ ดังนี้

กรณีเครื่องยนต์ เบนซิน

สำหรับนักขับที่ใช้รถเครื่องยนต์ เบนซิน เช่น รถเก๋ง หรือ รถอเนกประสงค์ โดยทั่วไปแล้วเมื่อถึงจุดหมายหรือจุดพักรถที่ใดสามารถทำการดับเครื่องได้ในทันที เ พ ร า ะระบบการเ ผ าไหม้ของเครื่องยนต์ เบนซินเป็นระบบการฉีดน้ำมันเข้าสู่ห้องเครื่องโดยตรง อีกทั้งระบบการระบายความร้อนของรถที่ใช้น้ำมันเบนซินทำออ กมาได้ดีอยู่แล้ว ดังนั้น โดยหลักปฏิบัติทั่วไป ไม่จำเป็นต้องติดเครื่องทิ้งไว้แล้วค่อยดับเครื่อง

กรณีเครื่องยนต์ ดีเซล และ เครื่องยนต์ เบนซิน ที่ผ่านการปรับแต่ง

สำหรับเครื่องยนต์ ดีเซล มักมีการใส่ระบบที่เรียกว่า เทอร์โบ ชาร์จเจอร์ เข้าไปในระบบซึ่งการทำงานของระบบนี้จะมีการอัดอากาศเข้าไปเพื่อเพิ่มกำลังการเ ผ าไหม้อีกด้วย สำหรับการขับรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ ดีเซล ควรทำการจอ ดรถและยังคงติดเครื่องเอาไว้สักครู่ประมาณ 5 นาที เพื่อให้การสันดาปในระบบเ ผ าไหม้ให้สมบูรณ์แล้วค่อยทำการดับเครื่อง โดยการจอ ดติดเครื่องนั้นให้ปรับมาเป็นการเดินรอบเครื่องที่เบาที่สุด แนะนำว่าเมื่อรถเริ่มมีเ สี ยงเดินรอบสม่ำเสมอค่อยดับเครื่องก็ได้ หรือประมาณ 5 นาที ซึ่งถือว่าไม่น้อยและไม่มากจนเกินไป

แต่สำหรับเครื่องยนต์ เบนซิน ที่ไม่ได้มีกฎต ายตัวสำหรับเรื่องนี้ คุณสามารถติดเครื่องต่อไปได้อีกสักครู่แล้วค่อยดับเครื่องก็ได้เช่นเดียวกัน เพื่อความสบายใจและมั่นใจว่าระบบการเ ผ าไหม้ในห้องเครื่องนั้นส ะ อ า ดหมดจดทั้งหมดแล้ว

ทำไมต้องหลีกเลี่ยงการใช้น้ำล้างหน้ารถทันที หลังการขับรถทางไกล

อีกหนึ่งรูปแบบการพักรถที่มักเกิดขึ้นบ่อย ๆ คือ เมื่อรถวิ่งมาจน มีความร้อนโดยรวมค่อนข้างสูงสามารถใช้น้ำราดบนบริเวณฝากระโปรงรถเพื่อช่วยระบายความร้อนได้หรือไม่ ในกรณีนี้มักเกิดขึ้นกับรถที่มีอายุมากกว่า 10 ปี และมีปัญหาเกี่ยวกับระบบระบายความร้อนที่ใช้น้ำเป็นตัวหล่อเย็น ซึ่งหล า ยครั้งปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการขับรถทางไกลคือความร้อนที่เพิ่มสูงเร็วเกินไป ทำให้ต้องจอ ดพักรถบ่อยครั้งและต้องใช้เวลาในการพักรถที่ย าวนานขึ้น บางคนจึงเลือ กใช้การฉีดน้ำเพื่อลดความร้อนลงอ ย่ างรวดเร็วเพื่อรั ก ษ าเวลาสำหรับการเดินทางให้ไปต่อได้รวดเร็วขึ้น

ซึ่งการทำลักษณะนี้เป็นเรื่องที่ ไม่ควรทำอ ย่ างยิ่ง เ พ ร า ะรถยนต์ที่วิ่งมาด้วยความร้อนจัด หากถูกความเย็นเข้าไปในทันที จะเกิดอาการบิดเบี้ยวโค้งงอ หรือถ้าหนักมากคือ กระบอ กสูบอาจแตกเอาได้ง่าย ๆ หากคุณขับรถทางไกลมา หรือแม้กระทั่งขับรถในระยะทางสั้น ๆ แล้วพึ่งมาถึงจุดหมาย การใช้น้ำล้างรถทันทีเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเช่นกัน รอให้รถระบายความร้อนสักพักด้วยการเปิดฝากระโปรงแล้วค่อยใช้น้ำล้างต ามทีหลังดีกว่า

ที่มา roojai