10 ข้ อคิด การใช้ชีวิต ให้ปล า ยชีวิตมีความสุขสบาย ในวัยเกษียณ

คิดไว้หรือยังว่าแก่ตัวไปจะอยู่อ ย่ างไรให้มีความสุข ความสุขอยู่ที่เราคิด ชีวิตอยู่ที่เราสร้าง ไม่ต้องยืนในจุดที่ดีที่สุด เเค่มีความสุขในจุดที่ยืน และนี่คือ 10 ข้ อคิด การใช้ชีวิต ให้ปล า ยชีวิตมีความสุขสบาย ในวัยเกษียณ

1. อย่ าใช้ชีวิตจน ลืมอนาคต

เ พ ร า ะคนเราควรเตรียมวางแผน การเ งิน ไว้สำหรับอนาคตของเราด้วย เราไม่รู้ว่าอนาคตเราจะเป็นยังไง เช่น การศึกษาให้ลูกวางแผนเกษียณ เตรียมพร้อมเอาไว้ สำหรับ กรณีฉุกเฉินจะได้ไม่ลำบากมาก

2. ดูการคบคน คบกับใครเราก็เป็นคนแบบนั้น

ถ้าเราใช้ชีวิตอยู่กับกลุ่มเพื่อน เจ้าสำราญ ไม่ทำอะไร คอยแต่จะชวนกันเที่ยว วันๆ แต่ถ้าคบเพื่อนกลุ่มนักล ง ทุ น วัน ๆ ก็ชวนกันคุย แต่เรื่องการออมเ งิน การเ งิน กำไร

3. ใช้รับ จ่ายรู้

เช่น การทำบัญชี ร ายรับ ร า ยจ่าย เหล่านี้นั้น มันช่วยได้มันเป็น คำตอบเ พ ร า ะทำให้เรารู้ แนวทาง รู้การเคลื่อนไหว เราจะได้ป้องกันเ งิน รั่วไหลได้

4. ร่ า ง ก า ย สุ ข ภ า พ คือ สิ่ งสำคัญ

เ งิน ที่หามาได้ แต่ไม่ได้ใช้ความสุขจากมันเลยสักนิด แต่กลับต้อง มารักษ าตัวเองตอนแก่จนเ งิน หมด ฉะนั้น หันหลังให้เ งิน บ้างในบางครั้งให้ชีวิตมันสมดุลกัน และหัน มาดูแลใส่ใจ สุ ข ภ า พ กาย สุ ข ภ า พ ใจกันให้มากๆ จะดีกว่า

5. ขยันหาร า ยได้เพื่อ ก ร ะ จ า ย ความ เ สี่ ย ง

ยิ่งถ้าเป็นพนักงานออฟิศเนี่ย ทำงานประจำมีความ เ สี่ ย ง จากการ ถู ก ป ล ด มากเชียวนะ ในสมัยนี้ เราควรต้องมองหาร า ยได้เสริมเอาไว้จะได้รองรับความ เ สี่ ย ง ทางการเ งิน

6. ใช้ให้พอ ดี พอเพียง อย่ าใช้เกินตัว

ความพอ ดี มันจะดีพอสำหรับเราเอง จะทำให้เราไม่ทุ ก ข์ย าก ในเวลาที่เกิดปัญหา ถ้าหาได้น้อยแล้วใช้มากเนี่ย ไม่อย ากนึกถึงอนาคตเลยล่ะ

7. ออมไว้เสมอ ก่อนใช้ล ง ทุ นอะไร

เช่นการฝากเ งิน ธนาคาร อ ย่ างเดียวไม่ดี เมื่อเก็บเ งิน จงเปลี่ยนเป็นการล ง ทุ นบ้าง เพื่อผลตอบแทน ก ร ะ จ า ย ความ เ สี่ ย ง ด้วย

8. เก็บวันนี้ มีใช้วันหน้า เริ่มก่อน ออมก่อน ร ว ยก่อน

การออมเป็นรากฐานอันสำคัญ ของอนาคตเราเลย เคล็ดลับง่ายๆ เช่น แบ่งเ งิน ออมก่อนที่จะใช้เป็นสัดส่วน รับรองไม่จน

9. ไม่มีห นี้ คือลาภอันประเสริฐสุดแล้ว

แต่หากเรา มีโครงการที่ต้องใช้เ งิน ก้อนใหญ่ อาทิ ซื้ อบ้าน ซื้ อรถแบบนี้ เราควรวางแผนให้ดีควรออมล่วงหน้าจะดีมาก แล้วก็ใช้เ งิน ออมของเราเป็นหลัก

10. ไม่มีปัญญา ป้องท รั พ ย์ได้

เ พ ร า ะ ความมั่งคั่งนั้น คือ สิ่งที่ไม่จีรังเอาซะเลย และในการ รั ก ษ า ความมั่งคั่งเอาไว้ ก็คือ ปัญญาของเรา จงฝากชีวิตไว้กับ สติและปัญญา อ ย่ าฝากไว้กับ โชคชะต า ที่มองไม่เห็น

ที่มา noonna