ประโยชน์น้ำย าปรับผ้านุ่ม ที่ไม่ได้มีไว้แค่แช่ผ้าให้หอมนุ่ม

เพื่อนๆคงรู้จักกันเป็นอ ย่ างดีกับน้ำย าปรับผ้านุ่ม ที่ไม่ว่าบ้านไหนๆก็มีสำหรับวันนี้เรามีข้ อ ดีขอน้ำย าปรับผ้านุ่มมาฝาก นอ กจากจะช่วยให้เสื้อผ้ามีก ลิ่ นหอมแล้ว ยังมีประโยชน์อื่นๆอีกหล า ย อ ย่ างที่พ่อบ้านแม่บ้านคาดไม่ถึง ไปติดต ามกันค่ะ

1 ล้างค ร า บน้ำแห้งติด กระจก

น้ำย าปรับผ้านุ่มสามารถนำมาเป็นตัวช่วยในการล้างค ร า บน้ำที่แห้งติด กระจกได้ โดยผสมน้ำย าปรับผ้านุ่มเข้ากับน้ำส ะ อ า ด จากนั้นใช้ผ้าชุบน้ำไปเช็ดบริเวณที่เป็นค ร า บน้ำต ามกระจก ตัวน้ำย าปรับผ้านุ่มจะมีคุณสมบัติที่จะช่วยให้กระจกมีความใสช่วยล้างค ร า บน้ำออ กไปได้อย่ างหม ดจด

2 ช่วยไ ล่ ม ด และเเ ม ง ส า บ

ม ดแ ม ล งส า บที่ขึ้นบ้ านแทนที่จะใช้น้ำ ย าสำหรับฉีดในการไ ล่โดยตรง วันนี้เราได้มีวิ ธีที่ได้ผล ดีเช่นกัน นั่นก็คือให้ใช้น้ำย าปรับผ้านุ่ม 1 ฝาผสมเข้ากับน้ำส้มสายชู 1 ฝา ชอล์กเขียนกระดาน 1 แท่ง นำส่วนผสมทั้งหม ดมาผสมรวมกันแล้วให้นำไปฉีด พ่นหรือนำไปป้ายต ามบริเวณทางเดินของม ด เจ้าตัวพวกนี้ก็จะไม่เข้าใกล้ ไม่นานก็จะห า ยไปได้อย่ างหม ดจด

3 ทำความส ะ อ า ดห้องครัวส ะ อ า ด

ในห้องครัวของเราเรียกได้ว่าเป็นห้องที่มีทั้งค ร า บอาหารต่างๆที่เราได้ลงมือทำ ไม่ว่าจะเป็นต ามบริเวณเคาน์เตอร์หรือต ามพื้นกระเบื้อง วิ ธีการทำความส ะ อ า ดใช้น้ำย าปรับผ้านุ่ม 1 ช้อนชา ผสมเข้ากับน้ำส ะ อ า ดและเกลือ 1 กำมือ ใช้ผ้าชุบน้ำส่วนผสมแล้วนำมาเช็ดต ามบริเวณเคาน์เตอร์ ต ามพื้นตู้ต่างๆ ก็จะช่วยเช็ดค ร า บสก ปรกต่างๆค ร า บ ไ ข มันออ กไปได้อย่ างหม ดจด

4 ช่วยให้ฝุ่นไม่เกาะพื้น

การทำความส ะ อ า ดบ้ า นของเรานั้น คนที่ไม่มีเวลามากพอที่จะทำในทุกๆวันเราแนะนำเป็นวิ ธีการนี้ ใช้น้ำย าปรับผ้านุ่ม 1 ใน 4 ของถ้วยผสมเข้ากับน้ำส ะ อ า ด ใช้ผ้าถูพื้น ชุบน้ำส่วนผสมบิดหมาดๆ แล้วนำมาเช็ดบริเวณต ามพื้นโต๊ะ เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ จะช่วยทำความส ะ อ า ดได้อย่ า งหม ดจดไม่ทำให้ฝุ่นเข้ามาเกาะต ามบริเวณพื้นต ามบริเวณเฟอร์นิเจอร์ของคุณและพื้นกระเบื้องของคุณ ทั้งจะยังเงางามและมีความหอมของน้ำย าปรับผ้านุ่มอ่อนๆด้วย ตัวช่วยดีๆนี้สามารถนำมาทำความส ะ อ า ดได้อย่ างง่ายดาย พร้อมกับเผยความส ะ อ า ดไม่ว่าจะเป็นต ามโต๊ะเฟอร์นิเจอร์ ต ามพื้นกระเบื้อง พื้นไม้ ก็จะสามารถใช้วิ ธีนี้ไปทำความส ะ อ า ดได้เช่นกัน

5 ล้างแปรงทาสี ที่แห้งแข็ง

แปรงทาสีที่ทำความส ะ อ า ดได้ย ากๆ ให้ผสมน้ำย าปรับผ้านุ่มกับน้ำส ะ อ า ดเข้าด้วยกัน จากนั้นให้ใช้แปรงทาสีแช่ทิ้งเอาไว้ 1 คืน ในวันถัดมาทำการล้างได้ต ามปกติด้วยน้ำเปล่า จะเห็นได้ว่าค ร า บสีต่างๆที่ติดอยู่นั้นล้างออ กได้ย ากก็จะออ กมาได้อ ย่ างง่ายดาย ไม่ติดอยู่ที่แปรง

ที่มา 108archeepparuay parinyajai