6 วิ ธีเก็บเ งิ น ของคนที่อย ากมีเ งิ นเก็บไว้ใช้ย ามจำเป็น

ใครๆ ก็อย าก เก็บเ งิ นได้เยอะๆ แต่พอได้เ งิ นเดือนปุ๊บ ใช้ห นี้ จ่ายค่านู่นค่าห นี้ทีไร ก็ไม่เหลือเก็บซะทุกที เอาใหม่ๆ ลองมาเปลี่ยน วิ ธีการเก็บเ งิ นดู โดยหักส่วนที่จะเก็บไว้ก่อน แล้วค่อยนำที่เหลือไปใช้ จะได้ผลมากกว่า นอ กเหนือจากนั้น นี่คือวิ ธีเก็บเ งิ นที่เรานำมาฝาก ลองเอาไปใช้กันนะ

1. เก็บเ งิ นจาก ส่วนล ด

สมมติคุณมีเ งิ นสำหรับซื้ อของชิ้นนึงจำนวน 3,000 บ า ท แต่เมื่อซื้ อตอนล ดร า ค า + ใช้บัตรสมาชิก แล้วซื้ อได้ในร า ค า 2,800 ก็ให้นำเ งิ น 200 ที่เป็นส่วนต่างนั้นเก็บไว้ แนะนำว่าให้เก็บลืมไปเลย อ ย่ าแอบเอาไปซื้ ออ ย่ างอื่นล่ะ

2. แยกเ งิ นเก็บ ต ามวัตถุประสงค์

อ ย่ าเก็บเ งิ นรวมกัน เป็นก้อนเดียว แต่ให้แบ่งเป็นก้อนเล็กๆ ต ามเป้าห ม า ยในการเก็บ โดยอาจจะแยกใส่ขวดโหล เอาไว้ แปะป้ายให้ชัดเจนว่า โหลนี้เป็นเ งิ นเก็บสำหรับสำหรับไปเที่ยว โหลนี้สำหรับ ป่ ว ย ฉุกเฉิน โหลนี้สำหรับของขวัญให้ตัวเอง แล้วแบ่งใส่โหลต ามอัตราส่วนความจำเป็น

3. เก็บเ งิ นต ามวันที่

วันนี้วันที่เท่าไหร่ก็เก็บเ งิ นให้เท่าวันที่นั้นๆ เช่น วันที่ 3 ก็เก็บเ งิ น 3 บ า ท วันที่ 12 ก็เก็บ 12 บ า ท ฟังดูเหมือนง่าย แต่คุณจะเริ่มรู้สึกถึงความท้าทาย เมื่อปล า ยเดือน แต่บอ กเลยว่า ถ้าทำได้จริง เดือนๆ นึงได้ไม่น้อยเลยนะ

4. แบ่งเ งิ นใช้ เป็นวันๆ

อ ย่ ากดเ งิ น มาใส่กระเป๋าสต างค์ ทีละมากๆ เ พ ร า ะเชื่อเถอะว่าคุณใช้เรียบแน่ๆ กำหนดให้ชัดเจนเลย ว่าวันนึงคุณจะใช้เ งิ นเท่าไหร่ แล้วแบ่งเ งิ นจำนวนเท่านั้น ออ กให้เท่าจำนวนวัน เช้ามาก็หยิบของวันนั้นไปใช้

5. เก็บเหรียญ

ตอนเย็น พอ กลับถึงบ้านในทุกวัน ให้หยิบกระเป๋าสต างค์มาเทเหรียญทั้งหมด ลงในกระปุก เหมือนจะดูว่าแค่ห้าบ า ทสิบบ า ท แต่พอรวมๆ แล้วเดือนนึงก็หล า ยร้อยนะ

6. ลงโ ท ษตัวเอง

ใครๆ ก้รู้ว่า อย ากเก็บเ งิ น ให้ได้มากๆ ต้องตัดร า ยจ่ายไม่จำเป็นออ กไปให้หมด แต่มันก็มีบ้างที่เผลอใจ แอบซื้ อขน ม กาแฟ หรือช้อปปิ้งเกินโควต้า ให้คุณลงโ ท ษตัวเองที่ ฝ่ า ฝื น ก ฎ โดยต้องเก็บเ งิ นลงกระปุก ให้เท่าร า ค าสิ่งของเหล่านั้นซะ บางคน โ ห ด ๆ หน่อยอาจจะปรับตัวเอง 2 เท่าไปเลย ห้ า ม ขี้ โ ก ง ด้วย

ที่มา u n d u b z a p p yindeeyindee