7 วิ ธีแก้แอร์รถยนต์ไม่เย็น มีแต่ลม

สวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคน พบกันอีกเช่นเคยกับสาระความรู้ เ ค ล็ ด ลั บเล็กๆน้อยที่มากประโยชน์ วันนี้เราจะมาแบ่งปันเพื่อนๆที่ใช้รถแล้วพบปัญหาเนรื่องแอร์ไม่เย็น โดยที่เรายังไม่ต้องเ สี ยเงิน โดยเรามีวิ ธีเช็คมาฝากเพื่อนๆค่ะ

1.ตู้แอร์รั่ว มีรอยรั่วต ามรอยต่อจุดต่างๆ สายท่อแอร์มีรอยแตก

เมื่อตรวจสอบแอร์รถยนต์ไม่เย็นเกิดจากอะไร ก็ต้องนึกถึงปัญหาตู้แอร์รั่วหรือสายท่อแอร์มีรอยแตก การรั่วซึมในจุดต่างๆในระบบแอร์ จะทำให้ค่าแ ร งดันของน้ำย าแอร์ตก ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้แอร์ไม่เย็นได้เช่นกัน ผู้ขับขี่รถยนต์สามารถตรวจสอบได้ง่าย โดยใช้น้ำสบู่หรือผสมแชมพู ตีให้เป็นฟอง แล้วนำไปทาต ามรอยต่อต่างๆ ของระบบแอร์ ถ้ามีแ ร งดันให้ฟองสบู่ลอยตัวขึ้น มา แสดงว่ามีรอยรั่วซึมต ามรอยต่อ เมื่อตรวจพบจุดแล้ว ให้ทำการขันให้แน่นแล้วทำการตรวจเช็คอีกรอบ

วิ ธีแก้ไข สำหรับการแตกรั่วซึมที่ท่อแอร์นั้น ต้องทำการเปลี่ยนใหม่ทั้งเส้น คุณจะต้องไปที่ร้านซ่อมแอร์โดยเฉพาะ ในกรณีตู้คอยล์เย็นหรือแผงคอยล์รั่วซึม คุณควรเปลี่ยนใหม่ ถ้าเกิดมีการรั่วซึมของน้ำย าแอร์ในห้องโดยสาร ต้องทำการซ่อมบำรุงในทันที เ พ ร า ะเป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่เอง

2.ระบบระบายความร้อนบนแผงคอยล์ร้อน (Condenser) ระบายความร้อนไม่เพียงพอ

การที่ระบบระบายความร้อนของแผงคอยล์ร้อนระบายความร้อนไม่เพียงพออาจเกิดขึ้นเมื่อพัดลมระบายความร้อนหน้าแผงคอยล์ร้อนไม่ทำงาน หรือทำงานน้อย ทำให้ระบบระบายความร้อนของน้ำย าแอร์ที่ออ กมาจากคอมเพรสเซอร์ไม่มีการระบายความร้อนออ กจากน้ำย าแอร์ หรือมีการระบายความร้อนออ กน้อย ทำให้น้ำย าที่ส่งเข้าคอยล์เย็น มีอุณหภูมิสูง ทำให้แอร์ไม่เย็นได้

ในกรณีนี้ แอร์จะเย็นตลอ ดเมื่อรถยนต์มีการขับเคลื่อนเท่านั้น เ พ ร า ะมีลมพัดเข้ามาด้านหน้าแผงคอยล์ร้อน ช่วยระบายความร้อนของแผงคอยล์ร้อนได้ แต่เมื่อรถติดนานๆ จะไม่มีลมผ่านด้านหน้าแผงคอยล์ ทำให้แผงคอยล์ร้อนไม่สามารถระบายความร้อนได้เพียงพอ ทำให้แอร์ภายในรถยนต์ไม่เย็นได้

วิ ธีแก้ไข การตรวจเช็คระบบระบายความร้อนแผงคอยล์ร้อนไม่ยุ่งย าก คุณแค่ต้องเปิดฝากระโปรงด้านหน้า ติดเครื่องยนต์ พร้อมเปิดแอร์ เมื่อมีการทำงานของคอมเพรสเซอร์ พัดลมหน้าแผงคอยล์ร้อนจะทำงานพร้อมกัน ถ้าพัดลมหน้าแผงคอยล์ร้อนไม่ทำงาน หรือหมุนช้า มีเ สี ยงดัง แสดงว่าพัดลมด้านหน้าแผงคอยล์ร้อนเ สี ย หรือเ สื่ อ มสภาพแล้วต้องการเปลี่ยนใหม่

แผงคอยล์ร้อน มีรูปร่างคล้ายหม้อน้ำ ติดตั้งอยู่ติดกับหม้อน้ำ และจะมีพัดลมระบายความร้อนติดอยู่ ซึ่งจะมีพัดลม 1 หรือ 2 ตัว ขึ้นอยู่กับชนิดของรถยนต์ โดยปกติหลังจากการแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับระบบแอร์ เราจะทำการทำความส ะ อ า ดคอนเดนเซอร์ เพื่อให้การระบายความร้อนของน้ำย าแอร์ดีขึ้น ซึ่งจะทำให้ระบบแอร์ทำงานได้อ ย่ างมีประสิทธิภาพ

3.สาเหตุทำให้ แอร์รถยนต์ไม่เย็น มีแต่ลม หรือแอร์รถยนต์ไม่เย็นฉ่ำ

น้ำย าของแอร์ไม่เต็มระบบ ทำให้แอร์ไม่มีความเย็น หรือเย็นน้อย ในระบบแอร์รถยนต์ จะมีน้ำย าที่ส่งจากคอมเพรสเซอร์เพิ่มแ ร งดัน เข้าสู่แผงคอยล์เย็น เมื่อระดับน้ำย ามีน้อยจะทำให้ปริมาณน้ำย าแอร์ที่เข้าไปดูดจับความร้อนภายในห้องโดยสารได้ในปริมาณน้อย ทำให้ภายในห้องโดยสารยังคงมีอากาศร้อนอยู่ การที่น้ำย าแอร์เหลือน้อยนั้น เกิดได้ในหล า ยกรณี ทั้งที่เกิดจากการใช้งานที่ย าวนาน ไม่ได้เติมน้ำย าแอร์ หรือเกิดจากการรั่วซึมของน้ำย าแอร์ในระบบ ในกรณีนี้ แอร์จะไม่เย็นเลยหากน้ำย าแอร์รั่วออ กจากระบบแอร์หมดแล้ว จะเห็นว่าแอร์รถไม่เย็น มีแต่ลม

วิ ธีแก้ไข ขับรถไปร้านซ่อมแอร์รถยนต์ และให้ทางร้านเติมน้ำย าแอร์พร้อมทั้งเช็คว่ามีน้ำมันคอมเพรสเซอร์อยู่หรือเปล่า ถ้าไม่มีก็ให้ช่างเติมให้ด้วย และให้ช่างเช็คการรั่วซึมให้ด้วย ค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำย าแอร์นั้นอยู่ที่ 600 บ า ท

4.คลัตช์คอมเพรสเซอร์จับไม่สนิท คลัตช์ลื่น

ปัญหาของคลัตช์คอมเพรสเซอร์จับไม่สนิท เกิดจากกระแสไฟที่ส่งเข้ามายังคลัตช์แม่เหล็กมีปริมาณน้อย ไม่เพียงพอที่จะทำให้คลัตช์คอมเพรสเซอร์ติดเข้ากับมูลเลย์ได้ หรือสามารถติดได้แต่ไม่แน่น เมื่อคลัตช์คอมเพรสเซอร์มีการจับมูเลย์บ้างไม่จับบ้าง ก็เป็นสาเหตุให้คอมเพรสเซอร์ทำงานบ้าง ไม่ทำงานบ้าง จึงทำให้แอร์เย็นเป็นช่วงๆ หรือไม่เย็นเลย

5.สายพานคอมเพรสเซอร์หย่อน มากเกินไป

เมื่อสายพานคอมเพรสเซอร์แอร์หย่อน มากเกินไป จะไม่สามารถจะฉุดให้คอมเพรสเซอร์หมุนได้ คุณสังเกตได้เมื่อคอมเพรสเซอร์ทำงานจะเกิดเ สี ยงดังและแอร์ภายในรถยนต์จ ะไม่ค่อยเย็น

วิ ธีแก้ไข ปรับระดับสายพานให้ตึงขึ้น ถ้าสายพาน มีรอยแตกหรือฉีกข า ดควรเปลี่ยนเส้นใหม่ทันที

6.ลูกสูบภายในคอมเพรสเซอร์หลวมไม่มีกำลังอัด

อีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้แอร์รถไม่เย็น มีแต่ลม คือลูกสูบภายในคอมเพรสเซอร์หลวม ภาวะนี้ทำให้ระดับแ ร งดันของน้ำย าแอร์ที่ออ กมาจากคอมเพรสเซอร์มีน้อย ทำให้แ ร งดังของน้ำย าแอร์ฉีดเข้าคอยล์เย็น มีน้อย ไม่เพียงพอที่จะดูดซับความร้อนภายในห้องโดยสารได้

อาการนี้สามารถสังเกตได้เมื่อติดเครื่องยนต์ เปิดแอร์ แอร์จะไม่เย็นหรือเย็นไม่มากนัก พัดลมระบายความร้อน แผงคอยล์ร้อนทำงานปกติ ระบบท่อน้ำย าแอร์ไม่รั่ว แต่เมื่อเร่งเครื่องยนต์แล้วแอร์ไม่เย็น นั่นแสดงว่าลูกสูบคอมเพรสเซอร์หลวม

วิ ธีแก้ไข ให้เปลี่ยนลูกสูบใหม่

ชุดวาล์ว และดรายเออร์อุดตัน หรือเ สื่ อ มคุณภาพ – แอร์ไม่เย็น เย็นบ้างไม่เย็นบ้าง

ในกรณีที่วาล์ว และดรายเออร์อุดตันทำให้แ ร งดันน้ำย าแอร์ที่ออ กจากคอมเพรสเ ซอร์ไหลผ่านเข้าคอยล์เย็นไม่สะดวก ทำให้น้ำย าแอร์ที่ฉีดไม่เพียงพอที่จะดูดซับความเย็นภายในห ้องโดยสารได้ ทำให้ระบบแอร์ภายในห้องโดยสารเย็นเป็นช่วงๆ หรือไม่เย็นได้ ตรวจเช็คได้โดยการติดเครื่องยนต์เปิดแอร์ (ต้องไม่ีมีการรั่วของระบบแอร์ คอมเพรสเซอร์สมบูรณ์ พัดลมระบายอากาศทำงานปกติ) แอร์มีระดับความเย็นไม่มากและมีเ สี ยงดังอยู่ใกล้ตู้แอร์ หรือแอร์ไม่เย็นเลย แต่เมื่อเร่งเครื่องยนต์แล้วแอร์มีความเย็นนั่นแสดงว่า ชุดวาล์วและดรายเออร์เกิดการอุดตันแล้ว

การแก้ไขปัญหา โดยถอ ดเปลี่ยนชุดวาล์วและดรายเออร์ใหม่ (ชุดวาล์วและดรายเออร์ควรที่จะเปลี่ยนพร้อมกัน เ พ ร า ะดรายเออร์จะทำหน้าที่กรองสิ่งสกปรกจากน้ำย าแอร์ เมื่อวาล์วแอร์อุดตันนั่นแสดงว่าดรายเออร์ชำรุดแล้ว)

7.การใช้น้ำย าแอร์ที่ผิ ดประเภท

การใช้น้ำย าแอร์ที่ผิ ดประเภท หรือใช้น้ำย าแอร์ปลอมปนนั้น จะก่อให้เกิดความเ สี ยห า ยต่อระบบแอร์รถยนต์ ซึ่งจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำความเย็นลดลงได้ จะเห็นแอร์รถยนต์ไม่เย็น โดยทั่วไปแล้วหากมีการปลอมปนของน้ำย าแอร์ประมาณ 2เปอร์เซน-3เปอร์เซน จะไม่ก่อให้เกิดผลเ สี ยห า ยมากนัก แต่หากมีการปลอมปนของน้ำย าแอร์ที่มากกว่า 5เปอร์เซน ของน้ำหนักแล้ว จะก่อให้เกิดผลเ สี ยห า ยต่อระบบแอร์รถยนต์แตกต่างกันไป ขึ้นกับลักษณะของการปลอมปน

การใช้น้ำย าแอร์ที่ผิ ดประเภททำให้ความดันในระบบแอร์รถยนต์เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้อุปกรณ์ในระบบแอร์รถยนต์ ไม่สามารถทนแ ร งดันซึ่งสูงกว่าที่บริษัทผู้ผลิตออ กแบบไว้ จะเกิดความเ สี ยห า ยหรือระเบิดขึ้น เพื่อนสามารถเช็คได้เลยนะคะ เ พ ร า ะบางครั้งปัญหาอาจไม่ใหญ่เราจะได้ไม่สูญเงินเพียงเ พ ร า ะความไม่รู้ รู้แบบนี้แล้วเราจะได้ประหยัดไปได้มากเลยทีเดียว

ที่มา khaorodnissan parinyajai