ออมเงินให้สนุกไม่กดดัน สิ้นปีมีเงินเก็บไม่รู้ตัว

เวลาฟังสัมมนาเกี่ยวกับการวางแผนการเงิ น มักจะได้วิ ธีเก็บเ งินเก็บทอง ในรูปแบบต่างๆ แต่มีบางครั้งที่ทำต ามได้ไม่เต็มที่ ด้วยเหตุผลต่างๆนานา เช่น เป็นวิ ธีตึงจนเกินไป หรือไม่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนนั้นๆ อาจทำให้เกิดความล้มเหลวในระหว่างทาง สุดท้ายเลิกเก็บออมเ งินไปเลย อ ย่ าพึ่งท้อแท้ เพราะยังมีอีกหล า ยวิ ธี ที่ทำให้การวางแผน

การเงิ นประสบความสำเร็จ จน มีเ งิน มีทองไว้ใช้จ่าย แบบไม่ข า ดตกบกพร่องไปตลอ ดชีวิต โดยวิ ธีเก็บเ งินเก็บทอง ที่จะนำเสนอนี้นอ กจากมีความสนุกสนาน หรือบางคนอาจอุทานออ กมาว่า ทำไปได้ยังมีความท้าทาย ติดปล า ยนวมอีกด้วย เมื่อ การวางแผนการเงิ น มีความชิล ทำให้ไม่รู้สึกถึงความอึดอัด มีลำบากย ากเข็ญ หรือทำแบบขอไปที เลยกล า ยเป็นว่า ได้ผลชนิดที่เจ้าตัวแทบไม่รู้สึกเลยว่า กำลังทำอะไรอยู่ ที่สำคัญไม่รู้ตัวว่ากำลังมีวินัยกับเรื่องเ งินๆทองๆ

30 วัน 627 บ า ท

เหมาะกับมือใหม่หัดออมเ งิน เงิ นเดือนยังไม่มาก หรือยังมีภาระค่าใช้จ่ายสูง วิ ธีการคือในแต่ละเดือน ให้ออมเ งินลดลง วันละบ า ท เช่น วันที่ 1 ออม 30 บ า ท วันที่ 2 ออม 29 บ า ท วันที่ 3 ออม 28 บ า ท วันที่ 4 ออม 27 บ า ทแล้วทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนวันที่ 30 ออม 1 บ า ท เหตุผลที่ให้ทำแบบนี้ เพราะว่าช่วงต้นเดือน ยังมีเ งินเหลือในบัญชี จึงมีกำลังและเต็มใจ แบ่งมาเก็บออม และถ้าทำแบบนี้ในแต่ละเดือน จะมีเงิ นเก็บ 627 บ า ทปีละ 7,524 บ า ท ถึงแม้จะดูไม่มาก แต่ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลย

7 วัน 140 บ า ท เหมาะกับมือใหม่หัดออมเช่นเดียวกัน และเบี้ยน้อยหอยน้อย

วิ ธีการแสนง่ายดาย ด้วยการเก็บเ งินเป็นร า ยสัปดาห์ เริ่มจากวันอาทิตย์เก็บ 5 บ า ท จันทร์เก็บ 10 บ า ท อังคารเก็บ 15 บ า ทพุธ เก็บ 20 บ า ท พฤหัสบดีเก็บ 25 บ า ท ศุกร์เก็บ 30 บ า ท และเสาร์เก็บ 35 บ า ท (มีเงิ นเก็บทั้งสิ้น140บ า ท) พอขึ้นสัปดาห์ใหม่ ก็เก็บเงิ นแบบเดิม สัปดาห์ถัดไปก็ทำแบบเดิม ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ ถึงแม้แต่ละเดือนจะมีเงิ นเก็บไม่กี่ร้อยบ า ท แต่สิ่งที่ได้และสำคัญต่อแผนการใหญ่ ด้านการวางแผนการเงิ นในอนาคตก็คือระเบียบวินัย

12 เดือน 45,000 บ า ท เหมาะกับใครที่ต้องการท้าทายตัวเอง วิ ธีการคือออมเงิ นทุกเดือน

แล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เช่น มกราคม เก็บ 1,000 บ า ท กุมภาพันธ์ เก็บ 1,500 บ า ท มีนาคมเก็บ 2,000 บ า ท เมษายนเก็บ 2,500 บ า ท นั่นคือเก็บเ งินเพิ่มเดือนละ 500 บ า ท จนถึงธันวาคมที่เก็บ 6,500 บ า ท ซึ่งหากทำแบบนี้ภายใน 1 ปี จะมีเงิ นเก็บทั้งสิ้น 45,000 บ า ท ปีถัดไป เจ้านายใจดี เพิ่มเงิ นเดือนให้ ก็อาจจะเริ่มต้นเก็บเ งินเดือน มกราคมเป็น 1,500 บ า ท

กุมภาพันธ์เก็บ 2,000 บ า ท (เก็บเงิ นเพิ่มเดือนละ 500 บ า ท ) จนถึงธันวาคมที่เก็บ 7,000 บ า ท หากทำแบบนี้ในปีนั้น จะมีเงิ นเก็บทั้งสิ้น 51,000 บ า ท แค่สองปีก็มีเงิ นเก็บ 96,000 บ า ท ทำให้หัวใจพองโต และอย ากจะเก็บเ งินต่อไปเรื่อยๆ และปีที่สามเริ่มต้นที่ 2,000 บ า ท และปีถัดๆไปก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ เพียงแค่เพิ่มจำนวนเงิ นถ้าทำได้ 10 ปี ต่อเนื่อง ไม่อย ากคิดเลยว่า จะมีเงิ นเก็บมากแค่ไหน และยิ่งรู้จักนำไปลงทุน สร้างผลตอบแทนให้ได้สม่ำเสมอเงิ นจะยิ่งงอ กเงยขึ้นเรื่อยๆ

6 เดือน 10,300 บ า ท เป็นความสนุกสนานแถมเกิดการเรียนรู้

เรื่องเป้าหมายด้วยวิ ธีการ คือ มกราคมเก็บ 1,000 บ า ท กุมภาพันธ์เก็บ 2,000 บ า ท พอถึงเดือน มีนาคม ต้องเก็บเ งินให้ได้เท่ากับหรือมากกว่า เดือน มกราคม สมมติว่าเก็บ 1,200 บ า ท ถึงเดือนเมษายนยิ่งสนุกและท้าทาย เพราะต้องเก็บให้ได้เท่ากับหรือมากกว่าเดือนกุมภาพันธ์ สมมติว่าเก็บ 2,300 บ า ท มาถึงเดือนพฤษภาคม ก็ต้องเก็บให้ได้เท่ากับ หรือมากกว่าเดือน มีนาคม

สมมติเก็บ 1,300 บ า ท และเดือน มิถุนายน ต้องเก็บให้ได้เท่ากับหรือมากกว่า เดือนเมษายน สมมติเก็บ 2,500 บ า ท ถ้าทำได้แค่ครึ่งปีแรก จะมีเ งินเก็บ 10,300 บ า ท เช่นเดียวกัน พอครึ่งปีหลัง(กรกฎาคม–ธันวาคม)ก็ใช้วิ ธีเดิม สรุปแล้วปีนั้น มีเงิ นเก็บทั้งสิ้น 20,600 บ า ท และจะเพิ่มความสนุกสนาน มากขึ้น กับวิ ธีนี้ แนะนำให้ทำเป็นต าราง ในสมุดเก็บเ งิน

เพิ่มวันละบ า ท ปีเดียวทะลุครึ่งแสน ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ เมื่อเก็บเ งินเพิ่มวันละบ า ท เก็บไปเรื่อยๆห้ามหยุด แม้แต่วันเดียว พอถึงวันสุดท้ายของปี ก็เปิดกระปุก ดูเงิ นเก็บ กล า ยเป็น 66,795 บ า ท ถ้าทำอ ย่ างนี้ไปทุกปีๆ แล้วนำเงิ นเก็บทั้งหมด ไปลงทุน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนจาก 1 บ า ท จะกล า ยเป็นหลักล้านบ า ทภายในไม่กี่ปี เทคนิคของการเก็บเงิ นเพิ่มวันละบ า ท ง่ายเหมือนปอ กกล้วยเข้าปาก

วันที่1 ออม 1 บ า ท

วันที่2 ออม 2 บ า ท

วันที่3 ออม 3 บ า ท

วันที่4 ออม 4 บ า ท

วันที่ 100 ออม 100 บ า ท

วันที่ 280 ออม 280 บ า ท

วันที่ 365 ออม 365 บ า ท

ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงวันสุดท้ายของปี ภายใน 1 ปี จะมีเงิ นออมทั้งสิ้น 66,795 บ า ท

วันละ 30 บ า ท 12,000 บ า ท

วิ ธีการคือตกเย็นหลังกลับจากออฟฟิศ ให้นำเงิ น 30 บ า ท ไปหยอ ดกระปุก สิ้นเดือนจะได้ 900 บ า ท สิ้นปีได้ 10,800 บ า ท และเพื่อให้การออมเงิ นสนุกสนานขึ้น อาจจะมองว่า 900 บ า ท เป็นตัวเลขไม่สวย ถ้าเป็นเช่นนั้น ตอนสิ้นเดือนลองเติมอีก 100 บ า ท ก็จะมีเ งินเก็บ 1,000 บ า ท ต่อเดือนสิ้นปีเบาะๆ ก็ 12,000 บ า ท

เปลี่ยนเศษเ งินเป็นเ งินหมื่นเงิ นแสน ตื่นเต้นไม่แพ้วิ ธีอื่นๆ นั่นคือหักเศษเ งินเดือน โดยเมื่อเงิ นเดือนเข้ามาในบัญชี อ ย่ าพึ่งใช้ แต่ให้ดูว่ามียอ ดเท่าไหร่ สมมติว่าอยู่ที่ 28,860 บ า ท ก็ให้นำไปหยอ ดกระปุกทันที 860 บ า ท ถ้าทำแบบนี้ทุกๆเดือน คิดดูว่าสิ้นปีจะมีเ งินเก็บเท่าไหร่ มาถึงตรงนี้หล า ยๆคน อาจจะมีคำถามว่า จะเลือ กใช้วิ ธีไหน คำตอบคือเอาที่สบายใจ

เพราะการออมเ งินหรือ การลงทุน เป็นเรื่องส่วนตัว ขึ้นอยู่กับความชอบความพอใจ หรือ กำลังของแต่ละคน อย ากจะบอ กว่าการออมเ งิน ถ้าทำให้เป็นเรื่องสนุก เหมือนกำลังดูคอนเสิร์ตศิลปินที่ชื่นชอบ ดูละครหลังข่าว หรือ ดูทีมฟุตบอลในดวงใจ แข่งขันรับรอง จะไม่รู้สึกว่าเป็นภาระของชีวิตอะไรเลย เผลอๆพอออมเงิ นไปสักพักแล้วมองว่า เก็บได้น้อยเกินไป อาจมีพลังบางอ ย่ าง ที่ทำให้ต้องการหยอ ดกระปุกเพิ่มก็เป็นได้

ที่มา kumkoom yakrookaset