ดูดเ งิ นทอง มีโชค หามาปลูกไว้สักต้นในบ้าน

ไม่ว่า จะเป็นใครก็มักอ ย า กที่จะมีโชคลาภเ งิ นทองเข้ามาด้วยกันทั้งสิ้น ทั้งคอยทำบุญเสริมด ว ง ปัดเป่าสะเดาะเคราะห์ แต่ยังมีอีกวิ ธีหนึ่งที่หล า ยคนยังไม่รู้ นั่นคือ การปลูกต้นไม้เสริมสิริมงคล มีหล า ยศาสตร์หล า ยเรื่องราวที่บอ กเล่าถึงการปลูกต้นไม้เสริมด ว ง แบบนี้ เราจึงอ ย า กจะยกเอาต้นไม้ที่น่าสนใจชนิดหนึ่งมาฝากกัน ซึ่งต ามศาสตร์ฮ ว ง จุ้ ยเชื่อว่า เป็นต้นไม้ใช้ดูดเ งิ นทองความโชคดีเข้ามาสู่ตัวได้มากมายยิ่งนัก และนั่นก็คือ ต้นคลาสซูล่า

ทำความรู้จักต้นคลาสซูล่า

ทางด้านความเชื่อของศาสตร์ฮ ว ง จุ้ ย จัดว่าต้นไม้ชนิดนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีในทุกๆด้าน ไม่ว่า จะเป็นเรื่องการงาน การเ งิ น ความเจริญก้าวหน้า หรือสิ่งสิริมงคลต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้กับชีวิต การดูแลก็ไม่ ย า กอะไร เ พ ร า ะไม่ต้องการน้ำมากมายนัก และอ ดทนต่อสภาพอากาศ

ส่วนใหญ่ผู้คน มักจะมอบให้กันเป็นของขวัญ อาจจะเป็นงานขึ้นบ้านใหม่ หรือเปิดกิจการอะไรใหม่ๆ เพื่อให้เป็นสิริมงคลต่อ การเริ่มต้นที่ดี ปลูกไว้ในกระถางเล็กๆวางไว้บนโต๊ะทำงาน หรือต ามมุมห้องภายในบ้าน ช่วยสร้างบ ร ร ย า กาศร่มรื่น อยู่แล้วสบายใจ การจัดวางต้นคลาสซูเอร่านั้น มุมที่ดีที่สุดคือ ด้านทิศตะวันออ กเฉียงใต้ของตัวบ้าน และปริมาณของใบก็จะส่งผลว่าช่วยดึงดูดความโชคดี โชคลาภ ความมั่งคั่ง ดูดเ งิ นดูดทองได้มากแค่ไหน ยิ่งมีใบมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเสริมความสิริมงคลมากขึ้นเท่านั้น

ลักษณะของต้นคลาสซูล่า

จัดได้ว่าเป็นต้นไม้ที่รู้จักกันอ ย่ า งแพร่หล า ยทั่วโลก มีใบสีเขียวรูปร่างคล้ายเหรียญ ผิวเรียบเนียนและมีความหนา จะมีด อ ก คล้ายรูปดาวเป็นสีชมพูสวยงาม ซึ่งด อ ก จะออ กในช่วงฤดูหนาว พอเข้าช่วงฤดูใบไม้ผลิก็จะบานสะพรั่งเต็มที่ มีหน่องอ กออ กมาเป็นสีน้ำต าล ซึ่งเอาไปเพาะปลูกต่อได้กล า ยเป็นไม้ยืนต้น

อะไรคือฮ ว ง จุ้ ย

จัดได้ว่าเป็นปรัชญา จี น โบราณที่มีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมและผู้คน ส่วนใหญ่จะใช้กัน มากกับนักออ กแบบตกแต่งภายใน เพื่อความสอ ดคล้องของการอยู่อาศัยที่ดี ร่วมกับศาสตร์เสริมด ว ง สิริมงคลเข้าไปด้วย เ พ ร า ะถือว่าเป็นศาสตร์ที่รวมทุกสิ่งบนโลกในจักรวาลที่ไม่มีที่สิ้นสุดเข้ากับพลังงานชีวิต หรือที่เรียกกันว่าพลังจิ ซึ่งเมื่อ 2 อ ย่ า งนี้มารวมกันแล้ว ก็จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่เป็นผลบวกต่อชีวิตเรา

และผู้เชี่ยวชาญได้ยกให้เลยว่า ต้นไม้จะช่วยปล่อยพลังงานบวก ซึ่งจัดได้ว่าเป็นพลังงานที่ดี ให้กับทุกพื้นที่ในการดำเนินชีวิต เสริมด ว ง ให้เรื่องความมั่งคั่งท รั พ ย์สินเ งิ นทอง โชคลาภและความเจริญก้าวหน้า จะนำพาแต่สิ่งดีดีเข้ามาในชีวิตอ ย่ า งไม่มีที่สิ้นสุด

สิ่งที่สำคัญสำหรับการดูแลต้นไม้ที่เป็นสิริมงคลทุกชนิดคือ ต้องไม่ปล่อยให้ต้นไม้เฉาหรือ ต า ย เ พ ร า ะเชื่อ กันว่าจะนำพาซึ่งความไม่ดีเข้ามาสู่ตน ดังนั้นเราต้องหมั่นดูแลรั ก ษ าต้นไม้ที่เราปลูกเอาไว้ เพื่อความเจริญก้าวหน้าและความเป็นสิริมงคลที่จะเพิ่มพูนเติบโตไปพร้อมกับต้นไม้ต้นนั้น

หากจะหาต้นไม้เพื่อ การตกแต่งหรือเป็นของขวัญ อ ย่ า ลืมนึกถึงต้นคลาสซูล่าเอาไว้ เ พ ร า ะนอ กจากจะเพิ่มพลังงานดี เสริมความเป็นสิริมงคลแล้ว ยังช่วยทำให้บรร ย า กาศต่างๆที่ล้อมรอบ ดูสบายต าน่าอยู่อาศัย พอรอบตัวมีแต่พลังบวกแล้ว ก็จะมีแต่พลังงานดีดีเข้ามาทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเราดีขึ้นต ามไปด้วย

ที่มา Hostingrc krustory