เรื่องเ งิ น 7 เรื่องที่ค นโ ส ดมักเข้าใจแบบผิ ดๆ

เข้าใจว่าความคิดของเราแต่ละคนนั้นต่างกัน อ ย่ างเรื่องเ งิ นก็เช่นกัน ที่บางคนคิดในทางควาคิดมันอาจจะจริงเ พ ร า ะมีบางสิ่งยังไม่เกิดขึ้น ฉนั้นหากเราคิดแล้วจะต้องมีแผนสำรองไว้อยู่เสมอวันนี้เราจะพามาดูถึงเรื่องที่หล า ยๆคนอาจจะคิดและเข้าใจแบบผิ ดอยู่ มันอาจจะทำให้เราลำบากได้ในอนาคต ถ้าหากไม่มีแผนสำรอง

1. สิ่งที่คิด อยู่คนเดียว ควบคุมเรื่องเ งิ นได้ทุกอ ย่ าง

ความจริง เหตุการณ์ฉุ กเฉิ นเกิดขึ้นได้เสมอ

แม้เราจะอยู่คนเดียว ตัดสินใจหล า ยๆ เรื่องคนเดียว ไม่ต้องรอถามใคร แต่อ ย่ าลืมว่าโลกนี้ยังมีพ ลั งอำน า จลึกลับที่อยู่เหนือ การควบคุมของเรา จู่ๆ​ โช คชะต านึกอย ากให้รถเราเ สี ย ตกงาน เจอวิ ก ฤ ตเศรษฐกิจ ป่ ว ยหนัก แฟนทิ้ง เดี๋ยวๆ ไม่ใช่ละ ก็บอ กแล้วว่าจะเป็นโสด ก็ย่อมได้ทั้งนั้น ด้วยเหตุนี้ เราควรมีเ งิ นฉุ กเฉิ นเผื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น แนะนำว่าให้เตรียมเ งิ นไว้ประมาณ 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือน เ พ ร า ะถ้าเรามีเ งิ นสำรอง เราก็ยังสามารถใช้เ งิ นส่วนนี้จัดการค่าใช้จ่ายไม่คาดฝัน หรือ พยุงชีวิตในช่วงที่ไม่มีร า ยได้ได้ ถือว่าเป็นการต่อลมห า ยใจให้ตัวเอง เพื่อที่จะได้เริ่มตั้งหลักใหม่อีกครั้ง

2. สิ่งที่คิด อยู่คนเดียว ฝากเ งิ นไว้ในธนาคารเฉยๆ ก็พอ

ความจริง เ งิ นที่เก็บไว้ในธนาคารเฉยๆ โดนเ งิ นเฟ้อ กัดกินจน มูลค่าลดลงไปแล้วจ้า

อัตราดอ กเบี้ ยเ งิ นฝากออมท รั พ ย์อยู่ที่ประมาณ 0.50เปอร์เซน ในขณะที่อัตราเ งิ นเฟ้อเฉลี่ยที่ผ่าน มาของปี 2019 อยู่ที่ 0.80เปอร์เซน สมมติว่าอัตรานี้คงที่ไปอีกเป็นเวลาหนึ่งปี นั่นหมายความว่าหากเรา ฝากเ งิ น 10,000 บ า ทปีนี้ ปีหน้าเราจะมีเ งิ นทั้งหมด 10,050 บ า ท แต่สินค้าที่ปีนี้ร า ค า 10,000 บ า ทจะเพิ่มร า ค าเป็น 10,080 บ า ทในปีหน้า แสดงให้เห็นว่าอำนาจซื้ อของเรามีน้อยลง

เ พ ร า ะมูลค่าเ งิ นลดลงนั่นเอง เอาละสิ ฟังดูน่าก ลั วแล้ว หากไม่อย ากปล่อยเ งิ นแช่ไว้เฉยๆ แบบนี้ ลองแบ่งเ งิ นจากการฝากธนาคารไว้เฉยๆ ไปล งทุ นบ้าง ใครที่เพิ่งเริ่มต้น อาจจะลอง ซื้ อ LTF RMF กันก่อน เ พ ร า ะนอ กจากจะเป็นการสร้างวินัยในการออมเ งิ นแล้ว เรายังได้ประโยชน์จากสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษี และยังถือเป็นการล งทุ นที่สามารถสร้างผลตอบแทนระยะย าว

ให้เราได้ด้วย โดย LTF นั้นจะเป็นการล งทุ นในหุ้นไทย ส่วน RMF จะมีความหลากหล า ยในด้านสินท รั พ ย์มากกว่า และจะมีระยะเวลาการลงทุนที่ย าวนานกว่า จึงเหมาะสำหรับการล งทุ นเพื่อ การเกษียณใครที่สนใจอย ากรู้เกี่ยวกับ LTF RMF เพิ่ม ลองอ่ า นบทความนี้ดู ข้ อควรรู้การล งทุ นใน LTF & RMF และถ้ายังไม่จุใจ ก็สามารถเสิร์ชคำว่า LTF RMF ในเว็บ FINNOMENA

ได้เลย มีความรู้เพียบส่วนใครที่เริ่มคุ้นเคยกับการล งทุ นแล้ว ก็สามารถแบ่งเ งิ นไปล งทุ นในสินท รั พ ย์ที่หลากหล า ยขึ้น อ ย่ าง กอ งทุ นรวม หรือ หุ้ น ก็ได้ทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ย งที่ เรารับได้และสไตล์การล งทุ นของแต่ละคนเลย

3. สิ่งที่คิด อยู่คนเดียวตอนแก่ ไปอาศัยอยู่กับญาติ/พี่/น้อง ก็ได้

ความจริง ญาติพี่น้องไม่ได้ใจดีเสมอไป

ข้ อเ สี ยของคนโสดอ ย่ างหนึ่งคือเมื่อแก่ตัวไปแล้ว ไม่มีลูกหลานคอยดูแลเนี่ยแหละ บางคนอาจจะคิดว่า อ๋อ งั้นฉันไปอยู่บ้านลูกพี่ลูกน้องละกัน บ้านน้องบ้านพี่ก็ได้ เดี๋ยวๆๆ ตื่น! ไม่ใช่ญาติๆ ทุกคนจะต้อนรับเราให้เป็นส่วนหนึ่งของบ้านเขา เ พ ร า ะพวกเขาอาจจะมีครอบครัวของตัวเอง ในกรณีที่ญาติ/เพื่อนอยู่คนเดียว เราคิดจริงๆ เหรอว่าเขาจะอย ากดูแลรับผิ ดชอบชีวิตเรา ในเมื่อเรา

ยังอย ากเป็นโสด ยังไม่อย ากจะมีภาระรับผิ ดชอบคนอื่นเลย แต่หากเจอใครที่พร้อมจะดูแลซึ่งกันและกัน ถือว่าโชคดีมาก ส่วนพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่น่ะเหรอ ลืมไปได้เลย เ พ ร า ะพวกเขา ไม่ได้อยู่กับเราตลอ ดไปนะไม่ได้การละ ถ้าอย ากจะเป็นโสด แม้จะแก่แต่เราต้องยืนได้ด้วยแข้งขาตัวเอง แต่ๆๆ เราไม่จำเป็นต้องอยู่คนเดียว งงมั้ย เ พ ร า ะถ้าอายุมากๆ แล้วต้องอยู่คนเดียว

เราจะทำยังไงหากเกิดเหตุฉุ กเฉิ น หากป่ ว ยกะทันหัน สิ่งที่คนโสดควรเตรียมวางแผนไว้เลยคือที่อยู่อาศัยและผู้ดูแลย ามแก่เฒ่า ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะมาพร้อมค่าใช้จ่ายเช่นกัน เห็น มั้ยว่าการเป็น โสดไม่ได้ลดภาระการใช้เ งิ นเลย การบริการเหล่านี้แบ่งเป็นระดับด้วยนะ กล่าวคือ หากอย ากอยู่ในสถานที่ดีๆ มีผู้ดูแลพร้อม มีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อม ก็ต้องจ่ายแพงกันหน่อย

สำหรับใครที่อย ากจะเห็นภาพรวมคร่าวๆ ว่าเราต้องใช้เ งิ นเท่าไรสำหรับบริการเหล่านี้ เราได้ลองคำนวณค่าใช้จ่ายและจำนวนเ งิ นล งทุ นที่ต้องใช้เพื่อให้บรรลุเป้ าหม า ย ในบทความนี้ เกษียณโสดแบบไม่โดดเดี่ยว ต้องเตรียมเ งิ นไว้เท่าไร

4. สิ่งที่คิด อยู่คนเดียว พึ่งแค่เ งิ นจากงานประจำก็พอ

ความจริง อาจจะพอ แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องหยุดแค่นี้

มันไม่ผิ ดหรอ กหากเราจะรู้สึกพอใจกับเ งิ นเดือนของเรา รู้สึกว่าเ งิ นแค่นี้ก็พอใช้แล้ว อยู่คนเดียวนี่นา สบายมาก! แต่สำหรับใครที่รู้สึกว่า เฮ้ย มันต้องมีวิธีเพิ่มร า ยได้ทางอื่นบ้างสิ นอ กจากย้ายงาน แน่นอนว่ามีอยู่แล้ว เ พ ร า ะนอ กจากงานประจำ หากใครมีงานอ ดิเรกที่ชื่นชอบก็สามารถลองหางาน Part-Time ทำเพื่อหาร า ยได้เสริมเพิ่มเข้ามาได้ ถ้าโชคดี ไม่แน่ว่า

วันหนึ่งร า ยได้จากงานเสริมอาจจะพุ่งแซงร า ยได้จากงานประจำก็เป็นได้ ยิ่งยุคสมัยนี้มีเทคโนโลยีมาคอยช่วยเหลือ ไม่ว่าใครก็สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้ในการทำธุรกิจหรือ ทำตัวเองให้เป็นที่รู้จักได้ ลองดูค่ะ ใครมีดีอะไรก็งัดมาโชว์ให้โลกเห็นกันไปเลย อีกวิธีหนึ่งที่ช่วยเพิ่มร า ยได้เราทางอ้อมคือ การไปฝึกทักษะใหม่ๆ หาความรู้เพิ่ม วิธีนี้อาจจะไม่ได้เพิ่มร า ยได้ ให้เราแบบปุบปับทันใด แต่เราจะต้องใช้เวลาในการฝึกฝนจนกว่าจะชำนาญ เมื่อนั้นแหละ ทักษะนี้ก็จะกล า ยเป็นสินท รั พ ย์ของเรา ที่สามารถนำไปสร้างร า ยได้เพิ่มได้อีก

5. สิ่งที่คิด อยู่คนเดียว ค่าใช้จ่ายส่วนตัวไม่เยอะ

ความจริง เ งิ นหมดไปกับค่าสังสรรค์และกิจก ร ร มต่างๆ

เ พ ร า ะคนโสดไม่มีภาระหน้าที่ที่จะต้องดูแลครอบครัว และมีแนวโน้มที่จะเหงาได้ง่าย คนโสดจึงมีโอกาสที่จะใช้เ งิ นเพื่อ ดลบันดาลความสุขสบายและความบันเทิงให้ตัวเอง ซึ่งค่าใช้จ่าย สำหรับกิจก ร ร มเหล่านี้ก็ไม่ได้น้อยๆ เลย ตัวอ ย่ างเช่น บางคนอาจจะชอบไปเที่ยว ชอบไปทานร้านอ าห า รดีๆ ชอบไปปาร์ตี้กับเพื่อน ชอบไปดูคอนเสิร์ต ไปๆ มาๆ หากใช้เ งิ นไปกับการสังสรรค์เยอะ เผลอๆ ค่าใช้จ่ายสามารถพุ่งสูงไม่แพ้คน มีครอบครัวเลยทีเดียว

6. สิ่งที่คิด แค่เก็บเ งิ นก็พอ ไม่ต้องจัดสรรเ งิ นเก็บหรอ ก

ความจริง หากไม่จัดสรรเ งิ นเก็บให้ดี แผนการเ งิ นก็พังได้

บางคนอาจจะคิดว่า แค่เก็บก่อนใช้ หรือ ใช้เ งิ นเหลือ ก็โอเคแล้ว แต่จริงๆ แล้วการวางแผนการเ งิ นที่ดีมีสิ่งที่ต้องทำมากกว่านั้น หากเราใช้/เก็บเ งิ นโดยที่ไม่ได้จัดสรรให้เข้าที่เข้าทาง เราจะไม่เห็นภาพรวมของสถานะการเ งิ นสำหรับแต่ละเป้ าห ม า ยของเราเลย

7. สิ่งที่คิด อยู่คนเดียว ไม่มีค่าใช้จ่ายครอบครัว

ความจริง เรายังมีพ่อแม่ญาติพี่น้องให้ดูแล

แม้เราจะไม่มีครอบครัวใหม่ แต่เราก็มีครอบครัวเดิมของเราให้ดูแล ที่ชัดเจนเลยคือคุณพ่อคุณแม่ที่เราควรจะตอบแทนบุญคุณ และแม้ว่าญาติพี่น้องจากข้ อข้างต้นจะไม่ไยดีเราถึงขนาดให้ เราไปพักอาศัยอยู่ด้วย แต่ในหล า ยๆ กรณีพวกเขาก็ยังถือว่าเป็นญาติพี่น้องที่มีสัมพันธ์ฉันท์มิตรอันดีงามกับเรา เห็นกัน มาตั้งแต่ยังเด็กยังเล็ก จึงอาจจะมีโอกาสที่เราต้องช่วยเหลือเรื่อง

เ งิ นบ้างเป็นครั้งคราว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆ อ ย่ างการแจกอั่ งเ ป าให้หลานๆ จนไปถึงการช่วยออ กค่าใช้จ่ายหากใครป่ ว ย มันแสดงให้เห็นถึงน้ำใจและความเอาใจใส่น่ะ เห็น มั้ยว่าการเป็นโสด ไม่ได้หมายความว่าเราอยู่คนเดียวโดยแท้จริง

ที่มา f i n n o m e n a  fahhsai