Home คำคม 3 ข้ อเก็บไว้สอนลูก รู้ค่าของเ งิ น ใช้เ งิ นเป็นโตไปไม่ขัดสน

3 ข้ อเก็บไว้สอนลูก รู้ค่าของเ งิ น ใช้เ งิ นเป็นโตไปไม่ขัดสน

13 second read
Comments Off on 3 ข้ อเก็บไว้สอนลูก รู้ค่าของเ งิ น ใช้เ งิ นเป็นโตไปไม่ขัดสน
0
43

เ พ ร า ะวัยเด็ ก เป็นวัยที่เริ่มต้นแห่งการเรียนรู้แล้ว และนับว่าเป็นช่วงเวลาเหมาะสม ที่คุณจะสอนให้เขารู้จักค่าของเ งิ น เ พ ร า ะการใช้เ งิ นที่ถูกวิ ธีจะเป็นฐานสำคัญให้เขา ประสบความสำเร็จได้ ดูแลครอบครัวดูแลตัวเองได้ โดยที่เขาไม่ต้องกลับมาพึ่งพาคุณอีก และคุณเอง ก็จะรู้สึกภูมิใจด้วยนะที่ลูกของคุณ สามารถประสบความสำเร็จ ในชีวิตได้

อ ย่ างง่ายดาย ทั้งยังมีปัญหาทางการเ งิ น เหมือนที่คนอื่นๆ เขามีกันด้วย และวิ ธีต่อไปนี้ เป็นวิ ธีที่คุณสามารถสอนลูกให้ฉลาด และช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ อันดีให้เกิดขึ้นในครอบครัว ให้ครอบครัวอบอุ่นอีกด้วย

1. อ ย่ าให้อะไรกับเขา ง่ายเกินไป

เ พ ร า ะทุกครั้งที่เขาเอ่ยปากขอที่เกินความจำเป็นไปนั้น คุณควรมีเงื่อนไขเพื่อต่อรอง อ ย่ างเช่น ช่วยทำงานบ้านก่อนสัก 1 สัปดาห์ จึงจะได้ในสิ่งที่ต้องการ ไม่ก็สอบได้เป็นอันดับ 1 แต่ทั้งนี้เมื่อเค้าทำได้ คุณจะต้องทำต ามที่ได้พูดไว้ให้ได้เหมือนกันนะ เพื่อให้ลูกมีกำลังใจ และอย ากที่จะทำสิ่งนั้นต่อ วิ ธีนี้จะช่วยให้เขา รู้ว่าไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆ เลย

เขาจะต้องทำงาน เพื่อที่จะได้มัน มา ทำให้เขารู้จักคุณค่าของสิ่งนั้นๆ เสมอ และดูแลรั ก ษ า มันได้ดียิ่งขึ้นไป ตรงกันข้ามหากคุณให้เขาทันที ที่เอ่ยปากขอได้ไม่นาน เขาก็จะเบื่ อ จากนั้นก็ทิ้งมันไปในที่สุด เด็ กบางคน มักจะขอในสิ่งที่เขาเห็นเป็นประจำ รู้สึกว่ามันดี เช่น โทรศั พท์ เกม เ พ ร า ะเขาอย ากใช้อย ากมีต ามสังคม แบบนี้คุณต้องช่วย เขาหาทางออ ก ให้เขาใช้ชีวิตแบบธรรมดาๆ โดยคุณจะต้องสอนให้เขารู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นไม่จำเป็น

2. ให้เขามีส่วนร่วม กับทุกๆ กิจกร ร ม

ทุกกิจกร ร มการเ งิ นควรให้เขาเข้ามามีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นการนับเ งิ น ที่ได้จากกิจการของบ้าน เพื่อให้เขารู้วิ ธีหั กทุนและกำไ รออ กจากกัน หรือทุกครั้งที่คุณจะซื้ อของใช้ ควรพาเค้าไปด้วยเพื่อสอนให้เขาเรียนรู้ การใช้เ งิ นอ ย่ างคุ้มค่าเสมอ เ พ ร า ะโดยการเลือ กซื้ อสิ นค้ าเหล่านั้นแนะนำเขาว่า ควรเลือ กอ ย่ างไร คุ้มค่าแค่ไหน

แต่ทั้งนี้ คุณจะต้องเป็นตัวอ ย่ างที่ดีให้กับเขาด้วย ไม่ใช่ว่าคุณเองฟุ่มเฟือยเหมือนกัน และนั่นก็จะทำให้ลูกของคุณ ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไปด้วย เ พ ร า ะงั้นเพื่อสอนลูกให้รู้จักใช้เ งิ น คุณเองก็ต้องทำ เป็นตัวอ ย่ างให้เขาดู และอ ย่ าลืมว่าทุกกิจก ร ร มต้องไม่เ ค รีย ด ให้แฝงไปด้วยความแปลกใหม่ ความสนุก และวิ ธีแบบนี้จะดึงดูดใจเ ด็ กๆได้ไว และยังทำให้เด็ กรู้สึกสนุกกับการใช้จ่ายไปด้วย

3. สอนให้เก็บเ งิ นเป็น

เ พ ร า ะการออมเป็นรากฐ านความสำเร็จ ช่วยให้ชีวิตในภายหน้าดำเนินไปอ ย่ างถูกต้องมั่นคง ทุกวันนี้หนุ่มสาววัยทำงาน ต่างก็มีห นี้สินตั้งแต่อายุยังน้อยๆ โดยเฉลี่ยหัวละประมาณ 100,000 บ า ท ถือว่าเยอะมากๆ สำหรับกลุ่มคนที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป และเชื่อว่าคุณเอง ก็คงไม่ต้องการให้เด็ กๆ

ของคุณมีชีวิตแบบนั้น ก่อนอื่นให้เริ่มที่การให้เ งิ นร ายวันไปโรงเรียน แล้วบอ กเขาว่าควรใช้เท่าไหร่ อ ย่ างไรและกำหนดย อ ดขึ้น มา ให้เขาแบบต า ยตัว ว่าต้องเหลือเ งิ นกลับบ้านเพื่อออม จากนั้นจดเป็นบัญชีร า ยวันให้เขาพอถึงสิ้นเดือนก็รวบย อ ด และพาเขาไปฝ ากเ งิ นธน าคาร

เพื่อสอนให้รู้จัก วิ ธีการฝากเ งิ นและเคยชิน กับการเข้าธนาคาร เ พ ร า ะวิ ธีนี้จะช่วยให้เขามีพื้นฐาน การวางแผนการเ งิ นที่ดี ให้เก็บออมจนเป็นนิสัยและไม่ตกเป็นท า สของบั ตร และทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นวิ ธีการสอนแบบธรรมชาติ เ พ ร า ะเด็ กๆมักจะเบื่ อง่าย หากเราสอนเขาในเชิงวิชาการเกินไป หรือ กำหนดให้ทำมากกว่า ที่จะทำด้วยความคิดของตัวเอง

พอโตขึ้นเขาอาจเบื่ อ ในเรื่องเหล่านี้และกล า ยเป็นบุคคล ที่ล้ มเห ล วทางการเ งิ นไปเลยก็เป็นได้ ฉะนั้น อย ากให้ลูกน้อยของคุณเติบโต มาเป็นเด็ กที่รู้จักคุณค่าของเ งิ น และรู้จักการเก็บออมเ งิ น ก็ควรสอนเขาตั้งแต่วันนี้นะ

ที่มา m o ne y h u b  san-sabai

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In คำคม
Comments are closed.

Check Also

เริ่มเก็บวันนี้ที่ยังทำงานหาเ งิ นไหว อ ย่ ามาคิดได้ตอนแก่

เค้าว่าเ งิ นทองเป็นของนอ กกายแต่มันจะสายถ้าเก็บไม่อยู่เ งิ นเดือนออ กทีไรกิน อาหารญี่ปุ่น…