อย ากสร้างฐานะให้เป็นแบบคนร ว ย ต้องเริ่มต้นที่ความคิด

สิ่งสำคัญที่จะทำให้เรานั้น มีชีวิตที่ดีมีเงินเก็บไม่ลำบาก สิ่งนั้นคือความคิด เมื่อเราเปลี่ยนความคิดได้ก็จะทำให้เรานั้นรู้วิ ธีในการหาเงิน วันนี้เราจะพามาดูถึง สิ่งที่เราต้องทำเพื่อให้เป็นแบบคนร ว ยที่เขาคิดกัน จะมีอะไรบ้างเราไปดูกัน

1. เมื่อถึงวัยทำงาน ใครเก็บเงินก่อน ร ว ยเร็วกว่าและสิ่งสำคัญ ที่ต้องจำไว้ คือชีวิตที่ไม่มีห นี้ คือชีวิตที่ประเสริฐที่สุด แน่นอนว่าการเก็บเงินเป็นบันไดที่จะก้าวไปสู่ความร่ำร ว ยได้ แต่ชีวิตที่ปราศจากห นี้สิน ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญ เ พ ร า ะจะทำให้เราสบายใจในการใช้ชีวิตมากกว่าคนที่ต้องทำงานหาเงิน มาใช้ห นี้ในแต่ละวัน มันเหนื่อยมากนะ

2. การทำกิจก ร ร มในรั้วมหาวิทย าลัย นั้นสำคัญมากพอๆกับการคร่ำเคร่งหน้าตำราเรียนเ พ ร า ะเราจะได้ทำความรู้จักกับคนได้มาก เป็นการสร้างคอนเน็กชั่นในอนาคต

3. หาเป้าห ม า ยในชีวิตให้เจอ โดยเร็วที่สุดเ พ ร า ะมันจะเป็นเครื่องนำทางของคุณไปตลอ ดชีวิตหากใครเจอทางของตัวเองเร็ว ก็เหมือนได้เริ่มต้นทางของตัวเองได้เร็วกว่าคนอื่นดังนั้น ยิ่งหาเจอเร็วก็จะยิ่งมีเวลาได้ทำต ามเป้าห ม า ยชีวิตตัวเองได้มากขึ้น

4. ไม่ต้องตั้งใจเรียนให้มากจนเกินไป เ พ ร า ะในชีวิตจริงเขาวัดกันที่ผลงานไม่ใช่ที่เกรดซึ่งไม่ได้บอ กว่า ไม่ต้องตั้งใจเรียน เพียงแต่อย ากให้เรียนแบบสนุกอย่ าไปเคร่งเ ค รี ย ด กับมัน มากจนเกินไป เ พ ร า ะ สุดท้ายแล้ว คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ได้วัดจากการเรียบเพียงอย่ างเดียว แต่คือคนที่รั ก ษ าสมดุลชีวิตในทุกๆด้านได้เป็นอย่ างดีไม่ว่าจะเป็นด้าน ครอบครัว หน้าที่การงาน การเงิน สุ ข ภ า พ ความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง

5. เลือ กงานที่เราชอบนั้นใช่ แต่อย่ าลืมด้วยว่า อาชีพนั้นสามารถเลี้ยงดูตัวเราได้จริงหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็อย่ าหลอ กตัวเอง เ พ ร า ะในโลกความเป็นจริง มันไม่เหมือนที่คิดไว้ ทุกอย่ างต้อง อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงด้วยเสมอ

6. ซื้ อบ้านก่อน ที่จะซื้ อรถ เ พ ร า ะบ้าน มีแต่จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น รถมีแต่มูลค่าลดลงชื่อก็บอ กอยู่แล้วว่า รถ=ลด ซึ่งก็เป็นความจริง เ พ ร า ะรถ เมื่อซื้ อมาจะมีแต่ร า ยจ่ายทั้งค่าซ่อมบำรุงรั ก ษ า เ สี ยภาษี น้ำมันรถ และอื่นๆ แต่ในทางกลับกันหากคุณสามารถใช้รถมาช่วยเพิ่มร า ยได้ให้กับคุณได้มากขึ้น นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

7. อย่ าเป็นศัต รูกับใครก็ต ามบนโลกใบนี้เ พ ร า ะคุณจะไม่มีทางรู้ว่า วันหนึ่งเขาอาจจะยิ่งใหญ่มากจนกลับมาทำร้า ยคุณก็เป็นได้ อย่ าสร้างศัต รูไว้จะดีที่สุด เ พ ร า ะเราไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้า คนเหล่านั้นจะมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราในด้านใดบ้าง การมีมิตรภาพที่ดีให้กัน น่าจะดีที่สุด

8. การเก็บเงินเป็นแค่บันไดขั้นแรกสู่ความร่ำร ว ย แต่ขั้นต่อมา คือ ต้องรู้จักลงทุนเ พ ร า ะการลงทุนที่ถูกต้องจะช่วยให้เราร ว ยได้เร็ว และปล่อยให้เงินทำงานเก็บอย่ างเดียวไม่มีทางร ว ยได้ แน่นอน ถึงร ว ยก็คงใช้เวลานาน

9. ดอ กเบี้ยบ้านนั้น มหาโหดมาก รีบใช้ให้หมดโดยเร็วพลัน ก่อนที่จะแก่ แล้วผ่อนไม่ไหวนั่นเป็นเ พ ร า ะว่ายิ่งอายุมากก็ยิ่งมีโอกาสน้อยลงที่จะทำงาน และสร้างร า ยได้ดังนั้นตอนยังหนุ่มยังสาว มีเรี่ยวแรง ให้รีบทำงานและใช้ห นี้ให้หมดโดยเร็วซะ

10. คอนเน็คชั่นหรือสายสัมพันธ์ เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆต่อให้เก่งแค่ ไหน ก็สู้การมีเพื่อนเยอะไม่ได้แน่นอนว่าการอยู่ในสังคม ต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น ดังนั้นการทำตัวให้เป็นที่รักกับทุกคนจะช่วย สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และผู้อื่นพร้อมที่จะช่วยเหลือเราตลอ ดเวลา แม้ในวันที่เราล้มลง

11. ก่อร่างสร้างตัวให้ได้เร็วที่สุด ในขณะที่คุณยังมีกำลัง เ พ ร า ะ การดิ้นรนต่อสู้กับปัญหาต่างๆฝ่าฟันอุปสรรคในช่วงอายุมาก ไม่ใช่เรื่องสนุก ยิ่งอายุมากเรี่ยวแรงก็ถดถอย ดังนั้นควรทำซะ ตอนที่ยังมีแรงสู้

12. อย่ าคิดว่าตัวเองทำอะไรได้ แค่อย่ างเดียวเ พ ร า ะความสามารถ ของคนเรา มีมากกว่า 1 เสมอนั่นเป็นเ พ ร า ะคนเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทำอย่ างใดอย่ างหนึ่ง แต่ทำหล า ยๆอย่ างที่เราต้องการ จะทำ และอย ากจะเป็นให้ดีที่สุด

13. การมีแฟน หรือสามีภรรย ายังเลิกกันได้ แต่ความเป็นพ่อแม่ลูกนั้นเลิกกันไม่ได้ เ พ ร า ะฉะนั้นควรดูแลพวกเขาให้ดีๆ เราไม่ได้มีเวลาที่จะอยู่กับพ่อแม่ได้ทั้งชีวิตและพ่อแม่ก็ไม่สามารถรอเรา ได้ทั้งชีวิต เมื่อมีโอกาสได้อยู่กับท่าน จงรีบทำ

14. ควรมีงานทำมากกว่า 1 งานเ พ ร า ะความมั่นคงไม่เคยมีบนโลกใบนี้เราอาจจะคิดว่างานประจำที่เราทำอยู่นั้น มัน มั่นคงที่สุดแล้ว แต่ใครจะรู้อนาคต หากเขา ไ ล่เราออ กหรือบริษัทปิดตัว ลงกระทันหัน ดังนั้นควรหาร า ยได้หล า ยๆทางที่ไม่กระทบกับงานหลักเพื่อที่อย่ างน้อยเราก็มีร า ยได้สำรองจากงานอื่น หากวันหนึ่งงานหลักไม่สามารถสร้างร า ยได้ให้กับเราแล้ว

15. ออ กเดินทางท่องเที่ยวตั้งแต่ยังหนุ่มสาวเ พ ร า ะเมื่อมีครอบครัว การเดินทางจะเป็นเรื่องยุ่งย ากกว่าเดิมตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ได้มีห่วงมาก ถ้ามีโอกาสก็ควรที่จะรีบไปเ พ ร า ะถ้าถึงวัย สร้างครอบครัวแล้ว การจะไปไหนแต่ละครั้ง จะเป็นเรื่องใหญ่มาก

16. เมื่อมีโอกาสใดก็ต ามเข้ามาจงอย่ าปฏิเสธ ถึงจะล้มเหลว แต่มันก็คือ ประสบการณ์เ พ ร า ะโอกาสไม่ได้มีเข้ามาให้เลือ กได้บ่อยๆ อย่ าปล่อยโอกาสให้ห า ยไปโดยเปล่ าประโยชน์

17. ความสำเร็จที่มากมายแค่ไหน ก็ไม่สามารถทดแทนความล้มเหลวของครอบครัวได้ครอบครัวเป็นเหมือนกำลังใจสำคัญ ที่จะผลักดันให้คนในนั้น มีพลั ง และสู้กับเป้าห ม า ยชีวิตดังนั้น ควรรั กษ าครอบครัวให้มีแต่ความสุข

18. เลือ กคู่ชีวิต จงคิดให้ดีๆ อย่ าดูแต่ข้ อ ดีของเขา แต่ต้องดูด้วยว่า เราสามารถรับข้ อเสี ยของเขาได้มากแค่ไหนการมองแต่ข้ อ ดีของเขา จะทำให้เรายอมรับข้ อเสี ยของเขาไม่ได้ เมื่อเวลา นานไปสุดท้ายก็ต้องไปกันคนละทาง ดังนั้นควรศึกษาข้ อเสี ยของกันก่อน ว่ายอมรับได้ไหม

19. ลองหาเวลาอยู่ว่างๆ ไม่ต้องทำอะไรเลยดูบ้าง อ ย่ าแบกโลกทั้งใบไว้คนเดียวและอีกอ ย่ างงานก็ไม่ใช่ทุกอ ย่ างของชีวิต ควรหาเวลาให้ร่างกายและสมองได้พักผ่อน โดยที่ ไม่ต้องคิดอะไรดูบ้าง

20. สุ ข ภ า พเป็นเรื่องสำคัญอันหนึ่ง โปรดถนอมตัวเองให้มาก เมื่อยังเป็นวัยรุ่น อย่ าใช้ชีวิตให้หนักเกินไปต ามที่โบราณว่าไว้ การไม่มีโ ร ค เป็นลาภอันประเสริฐ อ ย่ ามัวแต่ทำงาน เพื่อหาเงิน มาไว้ รั ก ษ า ตัวย ามแก่

ที่มา k u m k o o m  fahhsai