การปิดแอร์ ก่อนดั บเครื่องรถ หล า ยคนไม่รู้

สำหรับปัญหาที่ได้ยิน มาบ่อยครั้ง เกี่ยวกับเรื่อง AIR รถยนต์ นั่นก็คือ เราควร ปิด AIR ก่อน หรือปิด AIR หลังดั บเครื่องยนต์ แบบไหนถึงจะถูก หล า ยๆท่านคงมีความเข้าใจที่ว่า หากเปิด-ปิด AIR ก่อนทำ ก า ร สต าร์ทเครื่องยนต์ จะทำให้เกิดความเ สี ยห า ยกับระบบ AIR

จึงมักจะถูกสอน มาว่า ให้ปิด AIR หรือระบบปรับอากาศก่อนทุกครั้ง จะช่วยยืดอายุ ก า ร ใช้งานของระบบ AIR บนรถคันโปรดของเราได้ วันนี้เราจึงจะพาทุกคนไปหาคำตอบพร้อมกัน ว่า ก า ร ปิด AIR ก่อนดั บเครื่อง ส่งผลดีหรือเ สี ยอ ย่ างไรกับรถของเรากันแน่

ขั้ น ต อ นที่ 1 บิดไปที่ตำแหน่ง Acc

จะเป็น ก า ร เปิดให้อุปกรณ์ที่ใช้ไฟบางอ ย่ าง เปิดทำงานได้ เช่น ที่จุดบุหรี่ นาฬิกา หรือวิทยุ เป็นต้น เ พ ร า ะเป็น ก า ร เปิดให้ไฟไปเลี้ยงได้

ขั้ น ต อ นที่ 2 บิดต่อไปในตำแหน่งที่ 2 ตำแหน่ง on

ซึ่ง ก า ร บิดกุญแตชจมาที่ตำแหน่งนี้ จะทำให้แบตเตอรี่จ่ายไฟไปยังอุปกรณ์ทุกอ ย่ างภายในรถยนต์ ของเรา เช่น ที่ปัดน้ำฝน AIR ทำงานได้ ในกรณีที่กดเปิด AIR ซึ่งจะเป็นขั้ น ต อ นใน ก า ร เตรียมจะสต าร์ทรถ จึงเป็นตำแหน่งที่ไฟไปเลี้ยงอุปกรณ์ทุกอ ย่ าง

ขั้ น ต อ นที่ 3 บิดไปที่ตำแหน่ง Start

จะเป็น ก า ร ทำให้เครื่องยนต์ทำงาน ก็คือ ก า ร สต าร์ทรถนั่นเอง และเมื่อเรารู้ถึงขั้ น ต อ นใน ก า ร ทำงานของเครื่องยนต์ กับ ก า ร ทำงานของสวิทช์กุญแจแล้ว ว่ามีความสอ ดคล้องกันยังไงบ้าง เราก็จะมาดูที่เรื่อง ปัญหาใน ก า ร เปิด-ปิด AIR ก่อนดั บเครื่องยนต์ ว่าแบบไหน มีข้ อ ดี-ข้ อเ สี ย แตกต่างกันอ ย่ างไร

หล า ยคนก็ถูกสอน มาว่า ก า ร ปิด AIR ก่อนดั บเครื่อง จะช่วยให้ไม่เกิดไฟกระชากเข้าระบบ AIR แต่หากยังเปิด AIR ไว้อยู่ แล้วดั บเครื่องก่อน ก็จะทำให้ AIR เกิดความเ สี ยห า ย จึงเลือ กที่จะปิด AIR ก่อนที่จะดั บเครื่องกัน

ถาม เขาว่าต้องปิด AIR ก่อนดั บเครื่องจริงไหม

ตอบ จริง และไม่จริง จริง สำหรับรถรุ่นเก่าที่ใช้ระบบ AIR ธรรมดา และไม่จริง สำหรับรถรุ่นใหม่ที่ใช้ระบบ AIR อัตโนมัติ

ในกรณีของรถรุ่นเก่า แนะนำให้ปิด AIR ก่อนดั บเครื่องยนต์ เ พ ร า ะหากแบตเตอรี่อ่อน สต าร์ทแค่พอไหว มันอาจจะกล า ยเป็นไม่ไหวเอาได้ ในกรณีรถรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเปิด AIR หรือปิด AIR ตอนสต าร์ทเครื่อง คอมเพรสเซอร์จะไม่ทำงาน

เ พ ร า ะรถรุ่นใหม่จะมีระบบอัตโนมัติควบคุมให้ คอมเพรสเซอร์ทำงานเมื่อเครื่องยนต์หมุนเร็วพอ ฉะนั้นจะเปิด AIR ไว้ตลอ ดก็ได้ ทางวิศวกรผลิตเครื่องยนต์ เขามี ก า ร คิดค้น มาอยู่แล้วว่า หากมี ก า ร สต าร์ทแล้วมี ก า ร สร้างความเ สี ยห า ยให้กับอุปกรณ์ที่ใช้ไฟ

จึงได้มี รีเลย์ ที่จะช่วยใน ก า ร หน่วง เพื่อให้ตัดไฟไม่ให้เข้าไปในระบบ AIR ในจังหวะที่เราบิดกุญแจสต าร์ท นั่นเอง ดังนั้น ใ ค ร ที่กำลังกลัวว่า เมื่อสต าร์ทรถ แล้วไฟจะกระชากเข้าระบบ AIR ก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป เ พ ร า ะจะไม่มีระบบไฟเกินเข้าไปกระชาก AIR สร้างความเ สี ยห า ยอ ย่ างที่หล า ยๆคนกลัว

ที่มา bitcoretech parinyajai