แก่แล้วอยู่อ ย่ างไร ไม่ให้ลำบากลูกหลาน

พึ่งพาภูเขา ภูเขา ถ ล่ ม พึ่งพาคน คนหนีห า ย มีแค่ตัวเองเท่านั้น ที่พึ่งพาได้ที่สุด คนเราไม่ว่าจะหนุ่มสาว กลางคน หรือสูงอายุ ล้วนต้องพึ่งตัวเอง โดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน การเลี้ยงลูกเพื่อให้มาดูแลตัวเองตอนแก่อาจจะเป็นไปไม่ได้ ตอนแก่ต้องพึ่งพาตัวเองเท่านั้น

งั้นถ้าเราแก่แล้ว ต้องทำยังไง ถึงไม่ต้องพึ่งพาลูกหลาน ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น ทุกๆ คนล้วนอายุมากขึ้นทุกวัน ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อต้องเผชิญหน้ากับความชรา ที่กำลังก้าวเข้ามา จะต้องจำวิ ธีการใช้ชีวิต 6 แบบนี้ไว้ ใช้ชีวิตวัย ชราอ ย่ างมีความสุข ถึงจะไม่เป็นที่น่า รำคาญของลูกหลาน

1. ใช้ชีวิตอ ย่ างแข็งแรง

สุ ข ภ า พ แข็งแรงสำคัญที่สุดยิ่งแก่ยิ่งสำคัญ เพียงแค่ สุ ข ภ า พ แข็งแรง กินอาหารดีๆ นอนหลับเพียงพอเดินได้เอง ถึงจะไม่เป็นภาระคนอื่น อยู่อ ย่ างมีศักดิ์ศรี เมื่ออายุมากขึ้น ต้อง รั ก ษ า สุ ข ภ า พ ยุ่งเรื่องคนอื่นให้น้อยลง ดูแล สุ ขภ า พ ตัวเองให้มากขึ้น ออ กกำลังกาย เรียนรู้วิ ธีการดูแล สุ ข ภ า พ

2. ใช้ชีวิตอ ย่ างมีความสุข

ทำให้ชีวิต เต็มไปด้วยเ สี ยงเพลง หากิจก ร ร มที่น่าสนใจทำ ฟังเพลงที่นิยม เต้นรำ อ ย่ าทำให้ตัวเองรู้สึก แ ย่ อ ย่ าเรียกร้องนั่นนี่ทั้งวัน ต้องผ่อนคล า ยอารมณ์ ยิ้มแย้มแจ่มใส ไล่ปัญหาและความทุ ก ข์ออ กไป ทำให้ตัวเองมีความสุข

3. ใช้ชีวิตอ ย่ างใจกว้าง

แก่แล้ว ไม่ต้อง เ ค ร่ ง ค รั ด กับตัวเองนัก เปิดใจให้กว้าง อ ย่ างกินอะไรก็กิน อย ากใส่อะไรก็ใส่ อ ย่ าถามหาคุณค่า ไม่ต้องกลัวการใช้เ งิ น เป็นช่วงชีวิตที่ควรใช้เ งิ น เพื่อตัวเอง ถ้าไม่ใจกว้างกับตัวเองหน่อย ดีกับตัวเองหน่อย เ งิ นก็จะกล า ยเป็น มม ร ด ก คุณเอาไปไม่ได้สักบาทเดียว

4. คือมีชีวิตด้วยตัวเอง

คนเราแก่แล้วก็ยังต้องพึ่งตัวเอง ลูกๆ ไม่สามารถพึ่งพาได้ ห้ามเอาความหวังที่จะให้ลูกดูแลตอนแก่ไปฝากไว้กับลูก ลูกๆ ก็มีงานการของพวกเขา พวกเขามีความกดดัน มากมาย คุณไปอยู่กับลูก ก็มักจะมีเรื่องที่พูดไม่ออ ก ทำให้ไม่มีความสุข

สู้อยู่บ้านเก่าของตัวเองดีกว่า ใช้ชีวิตสงบเรียบง่ายไปวันๆ เก็บเ งิ นตอนที่ คุณยังหนุ่มสาว อ ย่ าแบ่งสมบัติให้ลูกเร็วเกินไป จำไว้ของพ่อแม่ยังไงก็เป็นของลูก แต่ของลูกยังไงก็ไม่ใช่ของพ่อแม่ ถึงเวลาคุณแบมือขอเ งิ นลูก ก็จะรู้ว่ามันย ากแค่ไหน

5. ใช้ชีวิตอ ย่ างไม่ต้องกังวล

เรื่องของลูกๆ อะไรที่จัดการได้ก็ช่วยจัดการ อะไรที่จัดการไม่ได้ หรือไม่ต้องการให้คุณจัดการ ก็ไม่จำเป็นต้องกังวล เดี๋ยวจะกล า ยเป็นทำดีไม่ได้ดี ทำให้ลูกๆ รำคาญไปเ สี ยอีก เรื่องของพวกเขา อ ย่ าเข้าไปยุ่ง เรียนรู้ที่จะยอมรับ คนเราแก่แล้ว จัดการแค่ตัวเองก็พอ ไม่ต้องไปยุ่งเรื่องคนอื่น ยิ่งยุ่งมากก็ยิ่งทำให้ตัวเองลำบาก

6. ใช้ชีวิตแบบไม่ทวงบุญคุณ

คนเราแก่แล้ว อ ย่ าเอาเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เรื่องเก่าๆมาพูดตลอ ดเวลา คุณเคยช่วยใคร คนอื่นดีกับคุณมั้ย ก็ปล่อยให้มันผ่านไป คุณรู้ตัวเองก็พอ ลูกต้องการให้คุณไปช่วยดูแลหลาน ก็อ ย่ าหงุดหงิดทั้งวัน เอาแต่บ่นต่อหน้าหลานๆ ว่าลำบาก ตัวเองอย ากทำก็ทำ ไม่อย ากทำก็หาข้ ออ้าง หาวิ ธีปฏิเสธก็พอ ถ้าคิดว่าทุ่มเทมาก แต่ได้สิ่งตอบแทนน้อยไป ไม่เต็มใจทำ คุณก็จะลำบากฟรีๆ ไปช่วยแล้ว ลูกๆก็จะคิดว่าคุณเรื่องมาก ไม่พูดถึงคุณในแง่ดี

ที่มา l i e k r.  yindeeyindee