Home คำคม สอนลูกให้รู้จักความย ากลำบาก เมื่อพ่อแม่ไม่อยู่เขาจะพึ่งตัวเองได้

สอนลูกให้รู้จักความย ากลำบาก เมื่อพ่อแม่ไม่อยู่เขาจะพึ่งตัวเองได้

8 second read
Comments Off on สอนลูกให้รู้จักความย ากลำบาก เมื่อพ่อแม่ไม่อยู่เขาจะพึ่งตัวเองได้
0
27

ถ้ามีลูกจงสอนเขาให้รู้จักความลำบากบ้าง แม้เราจะร ว ยแล้วก็ต าม แต่จงสั่งสอน อบรมเขาว่าเม็ดเ งิ นที่หามา กว่าจะได้แต่ละบาทเราต้องแลกด้วยอะไรมาบ้าง วันนี้เรามีตัวอ ย่ างบทความดีๆ เป็นเรื่องราวของครอบครัวบ้านหลังติดกัน ที่สอนลูกแตกต่างกันอ ย่ างสิ้นเชิง

บ้านหลังแรก ข า ยอาหารต ามสั่ง

บ้านอีกหลังติดกัน ให้เช่าวีดีโอ

บ้านอาหารต ามสั่งมีลูกคนนึง

บ้านให้เช่าวีดีโอ ก็มีลูกรุ่นราวคราวเดียวกัน

หลังเลิ กเรียน ลูกบ้านต ามสั่ง จะมาช่วยแม่ข า ยอาหาร เก็บจาน เสริฟอาหาร ให้ลูกค้าถึง 3 ทุ่มทุกวัน บ้านให้เช่าวีดีโอ ลูกนั่งเล่นเกมส์อยู่ชั้นสอง เวลาหิวขาว ตะโกนลงมา สั่งให้ป๊ะป๋าไปซื้ อข้าวร้านติดกัน มาให้ถึงห้อง ลูกร้านต ามสั่ง อย ากได้ มอร์ไซค์ จะขับไปโรงเรียน กว่าจะได้ ปาเข้าไป ม.6 เทอมสุดท้าย

เพราะแม่ให้ค่าแ ร งวันละ100ที่ช่วยงานที่ร้าน อีก40 ให้ค่าขน มไปโรงเรียน อย ากได้เก็บเ งิ นซื้ อเอา ลูกร้านวีดีโอ โทรศัพท์  ออ กมาใหม่ๆ แค่ขอแม่ให้ซื้ อเขาก็มีถือไปโรงเรียนคนแรก มีก่อนครูด้วยซ้ำ ลูกร้านต ามสั่ง เสาร์อาทิตย์ ต้องไปตลาดแทนพ่อ ไปซื้ อของด้วยตัวเอง

มาที่ร้านลูกร้านวิดีโอ เสาร์อาทิตย์หยิบเ งิ นในเก๊ะไปดูหนังเดินห้างกับเพื่อน วันนึงสองบ้านไปทอ ดผ้าป่าต่างจังหวัด ขากลับพ่อแม่ทั้งสองคนรถคว่ำ เ สี ยชีวิต ลูกร้านต ามสั่ง เรียนจบ ม.6 ได้ใช้มอร์ไซค์ ที่หามาจากค่าแ ร งตัวเอง ไปตลาด ซื้ อของมาข า ยเปิดร้านต ามสั่งเลี้ยงน้อง

ลูกร้านวิดีโอ จบ ม.6ได้ ใช้เ งิ นที่พ่อแม่ทิ้งไว้จนหมด ในไม่กี่ปี สุดท้ายบอ กข า ยตึก ลูกร้านต ามสั่ง เห็นลูกร้านวีดีโอติดป้ายข า ยตึก เขาเอากำไรและเ งิ นเก็บของพ่อแม่ ไปซื้ อตึกติดกันไว้ ลูกร้านวีดีโอ ได้เ งิ นไปหล า ยล้าน ผลาญจนสนุก ลูกร้านต ามสั่ง ทุบผนังให้เป็นร้านเดียวกัน

ขย ายโต๊ะ มากขึ้น ทำให้ลูกค้ามากขึ้น ข า ยดีกว่าเดิม ไม่กี่ปีลูกร้านต ามสั่งมีชีวิตดีขึ้น เพราะข า ยของดี ส่วนลูกร้านวีดีโอ ใช้เ งิ นหมดจนต้องไปรับจ้าง คนนึงเคยสุขสบายไปลำบาก จากคนเคยลำบาก กล า ยเป็นสุขสบาย คนนึงเคยอย ากได้ทุกอ ย่ าง

แค่เพียงชี้นิ้ว อีกคนกว่าจะได้อะไรมา ต้องทำและสร้างมันด้วยตัวเอง สุดท้าย หลังจากพ่อแม่จากไป แต่ละคนก็มีชีวิตต ามที่พ่อแม่เลี้ยงมา ทนเห็นลูกลำบากวันนี้ไม่ได้ ก็อ ย่ าหวังว่าลูกจะสบายในวันที่คุณจากลา ตร าบใดที่เรามีอายุไม่ถึงพันปี ต้องสอนลูกให้รู้ผิ ดชอบ ชั่ ว ดี

รู้จักความย ากลำบ ากของชีวิตตั้งแต่วันนี้ คุณก็รู้ดีไม่มีใคร อยู่หาเ งิ นให้ใครใช้ไปตลอ ดชีวิตได้ แล้วทำไม ไม่สอนเขาหาเ งิ นใช้เอง ตั้งแต่วันนี้ ไม่ต ามใจ ไม่ใช้เ งิ นเลี้ยง สอนให้รักและแบ่งปั่น ให้รู้จักความย ากลำบาก โตขึ้นลูกจะอยู่ได้ในวันที่พ่อแม่ดูแลไม่ได้แล้ว ฝากไว้ให้คิด

ที่มา dhammasawatdee

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In คำคม
Comments are closed.

Check Also

เริ่มเก็บวันนี้ที่ยังทำงานหาเ งิ นไหว อ ย่ ามาคิดได้ตอนแก่

เค้าว่าเ งิ นทองเป็นของนอ กกายแต่มันจะสายถ้าเก็บไม่อยู่เ งิ นเดือนออ กทีไรกิน อาหารญี่ปุ่น…