มีกิน มีเก็บ ชีวิตดีขึ้น มากแค่เริ่มเก็บวันละ 50

การเก็บเ งิ นแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ย ากสำหรับหล า ยๆคน แต่จริงๆแล้วการเก็บออมเ งิ นเราต้องเริ่มต้นทีละนิดเพื่อไม่ให้กดดันตัวเราเอง แต่หล า ยคน มักจะมองว่าการเก็บทีละนิดกว่าจะทำให้มีเ งิ นเก็บมากต้องใช้เวลาหล า ยปี แต่ถ้าหากเราเก็บทีละนิดและถ้าเราตั้งใจจากเ งิ นน้อยก็จะกล า ยเป็นเ งิ น มากได้

วันนี้เราได้แนวคิดการเก็บเ งินแบงค์ 50 บ า ทเป็นประจำทุกวัน มาเป็นแง่คิด ให้ทุกคนเก็บเงิ นกัน เพียงเจียดเ งินเก็บด้วยแบงค์ 50 บ า ท ชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนได้ หล า ยคนอาจจะสงสัยว่ามันเป็นไปได้หรอ ฉะนั้นวันนี้เรามีคำตอบ ถ้าคุณเริ่มเก็บเ งินวันละ 50 บ า ท เป็นประจำทุกวัน

ใน 1 ปี คุณจะมีเงิ นเก็บ 18,250 นานวันเข้า 10 ปี คุณจะมีเงิ น 182,500 บ า ท ถ้าเก็บวันละ 100 บ า ทใน 1 ปี จะมีเ งินเก็บ 36,500 ภายใน 10 ปี แล้วคุณจะมีเงิ นถึง 365,000 บ า ท แต่หากคุณไม่เก็บเลย มีเท่าไหร่ใช้หมด ปีหน้าคุณก็ไม่มีอะไรกับเขาหรอ ก

อีกกี่สิบปีก็ไม่มี มันก็เช่นเดียวกับการใช้ชีวิตนี่แหละ ถ้าในวันนี้ คุณตั้งใจทำงานเต็มที่จนเชี่ยวชาญ ศึกษาหาความรู้ พัฒนาชีวิตตัวเองอยู่เรื่อยๆ ในระยะเวลา 5 ปี คุณก็อาจได้เลื่อนตำแหน่งอีก 10 ปี คุณก็จะได้เป็นหัวหน้า และถ้าคุณตั้งใจทำ คิดแต่เรื่องที่มีประโยชน์ต่อชีวิต

คุณอาจจะมีกิจการ 3 สาขา ใน 10 ปี อาจจะได้มี 10 สาขาก็เป็นได้นะ แต่ถ้าวันนี้คุณมัวแต่ทำตัว เป็นจิตอาสาเรื่องคนอื่นเขา ไปใส่ใจแต่ธุระของคนอื่น มากว่าธุระของตัวเอง หมั่นทำแต่เรื่องที่ไม่เคยเกิดประโยชน์เลย คิดแต่เรื่องที่ไม่ได้เ งิน จะกี่ปีๆชีวิตคุณ ก็จะเท่าเดิมดังเช่นเรื่องที่เก็บเ งินนี่แหละ หล า ยคนมักจะเสียเวลาชีวิตไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง

หรือไม่ได้ประโยชน์ หรือแม้แต่เรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองเลย จนไม่มีเวลามาพัฒนา ความสามารถตัวเองเลย ฉะนั้นเราจงสร้างสิ่งดีๆให้กับชีวิตตัวเอง เรื่องของคนอื่นถ้าไม่เกี่ยวกับเรา ไม่ต้องอย ากรู้ทุกอย่างก็ได้ รู้เท่าที่เขาอย ากบอ กก็พอ จะได้มีเวลาไปทำเรื่องตัวเองให้ดีให้มีประโยชน์ เวลาของคุณมีจำกัด อย่าเสียเวลาไปกับเรื่องของคนอื่นสิ่งที่คุณคิดจะทำในวันนี้ มันจะส่งผลต่ออนาคตของคุณได้ฉะนั้น คุณอย ากให้ชีวิตเป็นแบบไหน อย ากมี เงิ น เก็บหรือไม่มีคุณเองกำหนดได้

ที่มา e–yhangwa  stand-smiling