อักษรบนย าง ที่คนใช้รถควรรู้ไว้ ไม่ควรมองข้าม

รถยนต์ที่พร้อมใช้งานที่สุด ไม่ใช่แค่ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์เท่านั้น ยังมีส่วนประกอบอื่นๆอีกหล า ยอย่ า งเข้ามาร่วมด้วย และส่วนเล็กๆที่เรามักมองข้ามไปก็คือ ย า งรถยนต์ ลองสังเกตดูดีดีบนย า งรถยนต์จะมีรหัสติดอยู่ ซึ่งเป็นส่วนที่ชี้แจงบ่งบอ กถึงรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับย า งเส้นนี้

เราต้องศึกษารหัสบนย า งให้เข้าใจ เพื่อเป็นความรู้ในการเลือ กใช้ย า ง ได้ต ามความเหมาะสมของการใช้งานรถแต่ละประเภท ให้คุ้มค่ากับเ งิ นที่เราต้องเ สี ยไป เมื่อถึงคราวต้องเปลี่ยนย า ง จะได้ไม่เ สี ยรู้อู่ซ่อม เ พ ร า ะเราสามารถเลือ กคุณภาพของย า งเองได้ต ามที่เราต้องการ

ค่าทั่วไปจากรหัสบนย า ง จะเป็นตัวบ่งบอ กถึงพื้นฐานของย า งเส้นนั้นๆ คือ ขนาด วันผลิต เป็นย า งซิ่ง ย า งถนน ค่าต่างๆที่สำคัญเช่น Code ย า งรถยนต์ ดังตัวอย่ า งคือ 185 = ความกว้างย า ง มีหน่วยเป็น มิลลิเมตร, 75 = ความสูงของแก้มย า ง เลขนี้บ่งบอ กว่า 75เปอร์เซน ของความกว้างย า ง, R = ชนิดของย า ง ซึ่งตอนนี้จะเป็นเรเดียลเกือบทั้งหมด, 14 = ขนาดเส้นผ่ า นศูนย์กลางล้อ มีหน่วยเป็นนิ้ว, 82 = พิกัดรับน้ำหนักบ ร ร ทุ ก, s = พิกัดอัตราความเร็ว

มาทำความเข้าใจให้มากขึ้น

ความกว้างของย า ง หมายถึง ความกว้างสูงสุดระหว่างแก้มซ้าย-แก้มขวา

ความสูงของแก้มย า ง ซึ่งเราจะเรียกกันว่า ซีรีส์ เช่น ซีรีส์ 60 สูง 60เปอร์เซน ของความกว้างย า ง

เส้นผ่ า ศูนย์กลางของล้อ โดยทั่วไปเราเรียกว่า ขอบ เช่น ย า งขอบ 15 ใส่กับล้อ ขอบ 15

พิกัดรับน้ำหนักบ ร ร ทุ ก กับ พิกัดอัตราความเร็ว ดูได้ต ามต ารางด้านล่าง ต ามนี้

Code วันผลิต จะมีติดอยู่ตรงแก้มย า งรถยนต์ ซึ่งส่วนใหญ่จะรวมอยู่ในรหัสย า วๆ ตัวอย่ า งต ามรูปด้านล่าง ต ามรูปนี้คือตัวเลข 4202 ซึ่งมีความหมายว่า คู่แรก = สัปดาห์ที่ผลิตในปีนั้นๆ, คู่หลัง = ปีคศ.ที่ผลิต ในกรณีนี้คือ ผลิตเมื่อสัปดาห์ที่ 42 ของปี 2002 นั่นเอง

จุดสีเหลือง หรือ จุด Weight Mark ผู้ผลิตย า งจะแต้มจุดนี้เอาไว้ เพื่อให้ช่างทราบว่าตรงจุดนี้ เป็นส่วนที่มีน้ำหนักเบาที่สุดของย า งรถยนต์เส้นนี้ ในกระบวนการผลิตช่างก็จะใส่จุ๊บลมตรงจุดเหลืองนี้ ซึ่งจะมีน้ำหนักถ่วง ให้เกิดความสมมาตรที่สุดเวลาที่ถ่วงล้อ

การผลิตย า งรถยนต์แต่ละเส้น เป็นไปไม่ได้เลยที่น้ำหนักย า งจะคงที่เท่ากันทั้งหมด การแต้มจุดเหลืองไว้จึงมีความสำคัญต่อเราและช่าง จะได้ไม่ต้องเปลืองตะกั่วย า งมากเกินไป แต่หากบนย า งมีแต้มสีแดงปรากฎขึ้น มาด้วย ให้ลืมเรื่องของจุดสีเหลืองไปได้เลย แล้วยึดให้ความสำคัญที่จุดสีแดงแทน

ความหมายของตัวเลขและตัวอักษรบนแก้มย า งรถกระบะ ยกตัวอย่ า งคือ 195R14C 8PR มีความหมายดังนี้

195 = ความกว้างย า งรถยนต์ มีหน่วยเป็น มิลลิเมตร

R = โครงสร้างย า งแบบเรเดียล

14 = เส้นผ่ า ศูนย์กลางกระทะล้อ มีหน่วยเป็นนิ้ว

C = ย า งที่ใช้เพื่อ การขนส่ง ย่อมาจากคำว่า Commercial

8PR = อัตราชั้นผ้าใบเทียบเท่า 8 ชั้น

ในส่วนของซีรีส์ ถ้าไม่มีระบุไว้ = ซีรีส์ 80

ความหมายของตัวเลขและตัวอักษรบนแก้มย า งรถขับเคลื่อน 4 ล้อ ยกตัวอย่ า งคือ

31×10.5R15

31 = เส้นผ่ า ศูนย์กลางย า งรถยนต์ มีหน่วยเป็นนิ้ว

10.5 = ความกว้างย า ง มีหน่วยเป็นนิ้ว

R = โครงสร้างย า งแบบเรเดียล

15 = เส้นผ่ า ศูนย์กลางกระทะล้อ มีหน่วยเป็นนิ้ว

120/70-ZR17 58W

120 = ความกว้างหน้าย า ง 120 มิลลิเมตร

70 = ความสูงแก้มย า ง วัดเป็นเปอร์เซ็นต์ของความกว้างหน้าย า ง ในตัวอย่ า งคือ 70เปอร์เซน ของ 120 นั่นคือ ย า งมีความสูง 84 มิลลิเมตร

Z = ตัวบอ กว่าเป็นย า งที่ใช้กับรถความเร็วสูง

R = บอ กชนิดของย า ง ว่าเป็นย า งเรเดียล ถ้าหากไม่มีตัวนี้กำกับอยู่ แสดงว่าเป็นย า ง Belt Bias

17 = ขนาดขอบล้อ 17 นิ้ว

58 = เรทการรับน้ำหนักสูงสุดของย า ง เทียบเท่ากับ 236 กิโลกรัม

W = เรทความเร็วสูงสุดที่ย า งรับได้ ซึ่งตัว W หมายถึงไม่เกิน 270กม./ชม.

และตัวอักษรอื่นสำหรับกำหนดความเร็วต ามต ารางด้านล่าง แล้วรหัสตัว W นี้สามารถเปลี่ยนไปเป็นอะไรได้บ้าง และกำหนดความเร็วเอาไว้ที่เท่าไหร่

B —50 km/h —31 mph

C —60 km/h —37 mph

D —65 km/h —40 mph

E —70 km/h —43 mph

F —80 km/h —50 mph

G —90 km/h —56 mph

J —100 km/h —62 mph

K —110 km/h —68 mph

L —120 km/h —75 mph

M —130 km/h —81 mph

N —140 km/h —87 mph

P —150 km/h —93 mph

Q —160 km/h —99 mph

R —170 km/h —106 mph

S —180 km/h —112 mph

T —190 km/h —118 mph

U —200 km/h —124 mph

H —210 km/h —130 mph

V —240 km/h —150 mph

W —270 km/h —168 mph

Y —300 km/h —186 mph

Z —over 240 km/h —over 150 mph

แต่หากเป็น M/C นั่นเป็นตัวบ่งบอ กว่า ย า งเส้นนี้ออ กแบบมาสำหรับให้กับรถมอเตอร์ไซค์

พอลองมองดูดีดีแล้วรายละเอียดมีไม่กี่อย่ า ง เพียงเราเข้าใจความหมายสัญลักษณ์ของตัวหนังสือ และตัวเลขบนย า ง เราก็จะรู้แล้วว่าหมายถึงอะไรได้บ้าง แม้สัญลักษณ์จะถูกเปลี่ยนไป แต่ความหมายที่แสดงก็ยังเหมือนเดิม ดังนั้นไม่ใช่เรื่องย า กเลยที่จะศึกษาให้เข้าใจ เ พ ร า ะย า งมีความสำคัญมาก หากเราไม่ใส่ใจคอยดูแล อาจทำให้เกิดอุ บั ติ เ ห ตุ ย า งแตก สร้างปัญหาใหญ่โตบนท้องถนนได้เลย จึงเป็นเรื่องที่เราไม่ควรมองข้ามเลยจริงๆ

ที่มา Feedsod  krustory