ประโยชน์เพียบ หามาปลูกติดบ้านไว้ บ้านไหน มีผู้หญิงควรปลูก

กระแสปลูกต้นไม้กำลังได้รับความนิยมเป็นอ ย่ า ง มาก ตั้งแต่เรื่องค่าฝุ่นpm2.5 รวมทั้งปัจจุบัน มีความนิยมแต่งบ้านแต่งสวนให้สวยน่าอยู่กัน มากขึ้น ด้วยภาว ะ โ ร ค ร ะ บ า ด ทำให้หล า ยคนจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาทำงานจากที่บ้าน บ้านที่น่าอยู่จึงได้รับการดูแลทำให้เรื่องของการปลูกต้นไม้ที่มีประโยชน์หรือมีความหมายดีเอาไว้ วันนี้เราจะกล่าวถึงส มุ น ไ พ รชนิดหนึ่งที่เป็นไม้ประดับไปด้วยในตัวและมีส ร ร พคุ ณ ท า ง ย าที่ดีเหมาะสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะด้วย

ว่านงาช้าง

มีส ร ร พ คุ ณในการบำรุงร่างกายให้แข็งแ ร ง ช่วยในการอยู่ไฟ ห ลั ง ค ล อ ด ช่วยให้ฟื้นตัวหลัง ค ล อ ด ได้เร็วขึ้นและยังมีส ร ร พ คุ ณในการขั บ ปั ส ส า ว ะ นอ กจากนี้ยังช่วยในเรื่องของความสวยความงามของผิว ช่วยให้ผิวแข็งแ ร ง ไร้จุดด่างดำ ทำให้ดูอ่อนกว่าวัย ไปดูสู ต รการนำ ว่านงาช้าง ไปใช้ประโยชน์กัน

1 ช่ว ย ขั บ เ ลื o ด ห ลั ง ค ลอ ด

ว่านงาช้างที่ล้างทำความส ะอ า ดเรียบร้อยแล้ว นำมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วโขลกให้พอแตก ประมาณ 1 กำมือ นำไปต้มกับน้ำร้อนนาน 15 นาทีใช้เป็นเครื่องดื่ มก่อนอาหารเช้าและเย็น ครั้งละ 1 ถ้วย ช่วยให้อาการ ห ลัง ค ล อ ดต่างๆดีขึ้น อย่ า ง รวดเร็ว

2 บำรุงเส้นผมให้แข็งแ ร งตั้งแต่ร า กผม

ผมที่มรสุ ข ภ า พดีต้องมีร า ก ที่แข็งแ ร ง สู ต รบำรุงเส้นผมนี้จะเป็นการใช้น้ำคั้นจาก ว่านงาช้าง มาชโลมให้ทั่วห นั ง ศี รษะแล้วนวดให้ทั่ว จะช่วยให้เส้นผมสุ ข ภ า พดีขึ้น ทำให้ผมดกดำเงางาม แก้ปัญหาผมร่วงได้

3 บำรุงผิวหน้า

เพียงตัด ว่านงาช้าง มาล้างทำความส ะอ า ดให้ดี ตัดเป็นท่อนแล้วนำไปโขลก พ อ ห ย า บ ตั้งน้ำขึ้นต้มนาน 15-20 นาที จากนั้นนำมาปรุงรสใช้ดื่ มเป็นเครื่องดื่ มส มุ น ไ พ ร สามารถทำให้ผิวพรรณดี ช่วยแก้ปัญหาผิวหน้าเช่น ฝ้า กระ บนผิวหน้าจางลง

4 สู ต รบำรุงเ ลื o ด

สู ต รนี้ให้เตรียมว่านงาช้าง 1 กำมือ ตัดเป็นชิ้นเล็กหรือโขล ก ห ย าบ ใส่ขวด ด อ งเ ห ล้ าไว้นาน 1 เดือน จากนั้นนำมาดื่ มเป็นประจำช่วงเย็นหรือก่อนอาหาร วันละ 1-2 ครั้ง จะช่วยบำรุ ง เ ลื o ด ใน ส ต รี และช่วยให้ผิวพรรณสดใส เนียนนุ่ม เ ลื o ด ล ม สูบฉีดดี ช่วยให้สุ ข ภ า พโดยรวมแข็งแ ร งขึ้นได้

ภูมิปัญญาชาวบ้านขอ งไ ท ย ในการใช้ส มุ น ไ พ รจากธรรมชาติมาใช้บำรุงร่างกายช่วยป้องกันโ ร คได้หลากหล า ย และยังเป็นต้นไม้ที่มีความเชื่อ กันในด้านของความเป็นสิริมงคล หากใครปลูกเอาไว้ ดูแลให้สวยงามก็จะช่วยในเรื่องของการเ งิ นและการค้ า ข า ยให้เจ้าของได้ร่ำร ว ยทั่วกัน หามาปลูกติดบ้านเอาไว้ ได้ทั้งประดับบ้านและยังนำมาใช้บำรุงร่างกายได้ด้วย

ที่มา krustory