บอ กนิสัยใจค อ จากสัญลักษณ์ทั้ง 12 เดือนเกิด

แต่ละคนเกิดมาต่างพ่อต่างแม่ จึงไม่แปลกที่จะมีนิสัยที่แตกต่างกันออ กไป วันนี้ เราจึงจะพาทุกคน มาท า ยใจจากสัญลักษณ์เดือนเกิด จะบอ กถึงนิสัยใจค อ ที่แท้จริงทั้งหมด ของคุณจะเป็นอ ย่ างไร เราไปดูต ามเดือนที่เราเกิดได้เลย

มกราคม สัญลักษณ์แห่ง มังกร

เป็นคนไฟแรงและทะเยอทะย าน มากกว่า เดือนอื่นๆคุณเป็นคนเครียดตั้งใจ และมีศรัทธาที่แน่วแน่ ไม่ว่าความฝันของคุณจะสูงสักเท่าไหร่ คุณก็จะปีนขึ้นไป ให้ถึงเป้าห ม าย ที่คุณหวังไว้ และจะพย าย ามทำ มันให้อ ย่ างเต็มที่นี่แหละ สัญลักษณ์แห่งมังกร

กุมภาพันธ์ สัญลักษณ์แห่ง นกฟินิกซ์

คุณเป็นดั่งนกฟินิกซ์ที่สามารถเกิดใหม่ได้เสมอ คุณจึงเป็นคนที่แตกต่าง จากคนอื่น ตรงที่แม้จะล้มกี่ครั้ง ก็ไม่ยอมแพ้ไม่ ว่าจะทำอะไร ก็ต าม คุณก็ พร้อมจะลุกขึ้นฝ่าฟั น มั นให้สำเร็จ แม้ต้องเจอปัญหามากมาย หรือต่อสู้กับใคร คุณก็พร้อม จะพุ่งชน ด้วยจิตวิญญาณ แห่งนักรบคุณพร้อม จะสู้เพื่อตนเอง และผู้อื่นด้วย

มีนาคม สัญลักษณ์แห่ง หยินหย าง

หยินหย างสัญลักษณ์ของความสมดุลคุณ จึงสามารถผสม ความเ ล ว และความดีได้อ ย่ างลงตัว ไม่เอนเอียงไปทางใด ทางหนึ่งชอบประนี ประนอม ต่อรองแก้ปัญหา ทั้งเรื่องของตนเอง และผู้อื่นเพราะคุณต้องการความสงบในชีวิตไม่ชอบให้มีปัญหากันนั่นเอง

เมษายน สัญลักษณ์แห่ง สิงโต

คุณมีนิสัย เ ลื อ ด นั ก รบพร้อมจะเผชิญหน้า กับอุปสรรคที่มาขัดขวาง ทุกอ ย่ างคุณอย าก เป็นคนที่ประสบความสำเร็จ โดดเด่นกว่าคนอื่น คุณเป็นคนกล้าหาญ และก้าวร้าวพอสมควร เป็นคนที่แม้จะถูกทิ้ง ให้อยู่คนเดียวก็พร้อม จะต่อสู้ยืนหยัด ด้วยตัวเองได้ คุณรักอิสระและชอบที่ได้เป็นตัวของตัวเองมากที่สุด

พฤษภาคม สัญลักษณ์แห่ง ห ม าป่า

ลึกลงไปในใจคุณค่อนข้างโดดเดี่ยวรู้สึกเหมือนตัวคนเดียว แม้จะห้อมล้อมด้วย ผู้คน มากมาย รู้สึกเหมือนอยู่ตัวคนเดียว โดยไม่มีใครเข้าใจ ชอบอยู่คนเดียว มีความลึกลับหน่อย ๆ และมีนิสัยอิ ส ร ะพอสมควร ไม่ชอบไปเกี่ยวข้ อง กับใครมาก เพราะแอบรู้สึกรำคาญ อยู่ลึก ๆ แต่ก็ชอบปกป้อง ดูแลคนใกล้ๆตัวด้วย

มิถุนายน สัญลักษณ์แห่ง ปลา

คุณเชื่อในสัญชาตญาณของตนเองรับฟังเ สี ยงจากจิตใจ ของตัวเอง เป็นใหญ่ ยิ่งถ้าชีวิตหลงทาง หรือเริ่มไม่เข้าท่าคุณจะเริ่ม ถามตัวเอง ว่าจะเอายังไง ต่อถ้าคำตอบคือใช่ ใครจะรั้งยังไง คุณก็จะทำเพราะคุณถือว่าสัญชาตญาณของ คุณน่าเชื่อถือที่สุดแล้ว เฉกเช่น ดั่งปลาวางไข่ ก็จะใช้สัญชาตญาณเสมอคุณเป็นคน มีสีสั นและเต็มไปด้วยอารมณ์ เป็นคน มี ความอ ดทนสูงจึง ผ่านช่วงเวลา ย ากลำบากได้มากกว่าผู้อื่น

กรกฎาคม สัญลักษณ์แห่ง ไฟ

คุณมีบุคลิกก้าวร้าวและอาจจะป่าเถื่อน ในบางเวลาคง เพราะไฟในตัว คุณที่แผดเผาตัวคุณเอง คุณทำอะไรอ ย่ างเต็มที่เสมอ คุณพร้อมทำ ทุกอ ย่ างเพื่อให้ ความฝัน เป็นจริงในบางครั้ง ไฟในตัวคุณก็แผดเผาคนใกล้ตัว โดยคุณไม่รู้ตัว มันจึงส่งผลให้คุ ณในหล า ยครั้งหล า ย คราแต่มันก็ช่วยส่อง สงนำทางพาคุณไป ยังเป้าห ม าย ที่ต้องการได้ด้วย ผู้ควบคุมไฟน่ะ อั น ตรายหากใช้ไปในทางที่ถูกก็ดีไป แต่เกิดบังคับไฟ ไม่ดีก็พาชีวิต ย่อยยับเหมือนกัน

สิงหาคม สัญลักษณ์ แห่งม้า

คุณเป็นคนซื่อสัตย์ และกล้าพูดความจริง คุณไม่เคยละอาย ในตัวเองเลยไม่ ว่าจะทำอะไรลงไป เพราะคุณมั่นใจในสิ่ง ที่ทำและรู้ว่าทำดี ที่สุดแล้วคุ ณเป็นคนรักอิสร ะ และกล้าหาญมาก คุณชอบคิดอะไรแปลก ๆ ใหม่ ๆ ชอบทำอะไรไ ม่เหมือนใคร การได้ทำอะไร ที่อย ากทำจะเป็นตัวดึง พรสวรรค์ใน ตัวคุณได้ออ ก มาอ ย่ างเต็มที่

กั น ย า ย น สัญลักษณ์แห่ง ด อ กไม้

คุณเปรียบเหมือน ด อ กไม้กลิ่นอ่อน ๆ สีอ่อนดูแล้ว สบายต าคุณเป็นคนอ่อนหวาน เรียบง่าย คิดอะไรง่าย ๆ คุณเป็นคนชอบกลิ่นหอมโดยเฉพาะกลิ่นของ ด อ กไม้ คุณเป็นคนงดงามทั้งร่างกาย และจิตใ จเป็นคนอบอุ่น อยู่ด้วยแล้ว คนอื่นๆสบายใจ

ตุลาคม สัญลักษณ์แห่ง ด ว ง ดาว

คุณสามารถนำผู้อื่นไปสู่สิ่งดี ๆเมื่อใครหลงทาง ก็ต้องมองหาคุณเป็นอันดับแรก เพราะคุณมักมีคำแนะนำที่ดี ให้ทุกคนได้เสมอ ยิ่งถ้าใครเจอ สถานการณ์ลบ ๆ หรือไม่สบายใจ ถ้าได้เจอคุณก็จะมีพลังมากขึ้น รู้สึกดีมากขึ้น นั่นเป็นเพราะคุณมีบุคลิก เหมือนด ว งดาว เวลาที่ใคร มองคุณมันทำ ให้พวกเขารู้สึก มีความหวังนั่นเอง

พฤศจิกายน สัญลักษณ์แห่ง ต้นไม้

คุณเหมือนดังต้นไม้ใหญ่ ที่ใครก็ขอมาหลบใต้ต้นไม้ได้คุณ จึงเป็นคนใจดี สนใจผู้อื่น คิดถึงคนอื่นเสมอคุณพร้อมปกป้อง ไม่ว่าจะใครต่อใคร เป็นหลักเป็นร่มไทร ให้ผู้อื่นเสม อ ตัวคุณเองมีความพย าย ามมีความอ ดทนและมีเสน่ห์ โดยธรรมชาติของคุณแล้ว เป็นคนพร้อมที่จะให้และช่วยเหลือผู้อื่น พร้อมจัดการปัญหา ให้ทุกคนก็คุณเป็นต้นไม้ ต้นใหญ่นี่นา

ธันวาคม สัญลักษณ์แห่ง น้ำ

คุณมีความนุ่มนวล และรุนเเรงในตัวเอง และยังอั น ต ร า ยด้วยบางที คุณเป็นดั่งน้ำใสไหลเย็น บางทีก็เหมือนทะเลคลื่นเเรง คุณมีบุคลิก ไม่ต่างจากน้ำไหล ไปได้เรื่อย ๆ ใครต่อใคร มักดูถูกว่าน้ำไม่สำคัญ

แต่ความเป็นจริง แล้วน้ำก็มีสภาวะ ที่เเข็งเเกร่ง เหมือนกันแม้แต่ภูเขาที่โดนน้ำกัดเซาบ่อย ๆ ก็ยังพังทล า ยลงได้ อ ย่ างไร ก็ต ามข้ อ ดี ของน้ำ คือปรับตัวได้ง่าย และเข้ากับทุกๆ ภาชนะ

ที่มา  sabuyjaijung