15 แนวทางการมีอิสระในการใช้เงิน แค่ทำให้ได้ก่อนอายุ 45 ปี ก็ไม่ลำบากแล้ว

คลื่นลูกใหม่มักจะมาแรงและแซงคลื่นลูกเก่าที่อ่อนแรงลงเรื่อยๆไปได้ในที่สุด คนเราก็เช่นกัน คนรุ่นใหม่จะมาแรงและแซงหน้าคนรุ่นเก่าไปได้ ไม่เร็วก็ช้า ยิ่งเป็นยุคโลกไร้พรมแดน และเต็มไปด้วยข้ อมูลข่าวสารที่เข้าถึงได้ง่ายและเร็ว คนรุ่นใหม่ยิ่งก้าวทันและล้ำหน้าคนรุ่นเก่าไปแล้วหล า ยเท่าตัว ถ้าเป็นเมื่อร้อยกว่าปีก่อน คนอายุ 40 ปีคงทำไร่ทำนา

ต่อมาสัก 20 ปีที่แล้ว คนอายุ 40 ปี ถือว่ากำลังเป็นดาวรุ่ง ชีวิตกำลังพุ่งแรงในแวดวงคนทำงาน แต่ตอนนี้ คนอายุ 40 ดูเหมือนจะล้าหลังเ สี ยแล้ว เพราะเ ด็ กรุ่นใหม่ 20 ปล า ยๆถึง 30 ต้นๆ มีวิ ธีการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนไปในแทบจะทุกๆด้าน เราจะเห็นคนที่ประสบความสำเร็จอายุน้อยลงเรื่อยๆ

แนวคิดจากประสบการณ์ตรง ผมได้วางเป้าหมายส่วนตัวเอาไว้ว่า ต้องการมีอิสรภาพทางการเงิน เมื่ออายุไม่เกิน 45 ปี และมีท รั พ ย์สินที่สร้างรายได้ เพียงพอให้ใช้ไปได้ตลอ ดทั้งชีวิตของผม

1. จงเลือ กทำงาน ที่ตนเองชอบ และถนัด

การหาจุดยืนที่เหมาะสมกับตัวเอง มันช่วยทำให้เงินเดือน และตำแหน่งเติบโตได้เร็ว ที่สำคัญควรเลือ กทำงาน กับเจ้านายฉลาดๆ จะช่วยส่งเสริมให้เราก้าวหน้าได้เร็วขึ้น

2. จงเก็บเงินโบนัสไว้ให้ดี

มันเป็นเงินก้อนที่เอาไปลงทุนได้ ผมให้รางวัลตัวเองในแต่ละปีไม่เกิน 30 เปอร์เซน ของเงินโบนัส แล้วในส่วนที่เหลือ เก็บเอาไปลงทุน ทำเช่นนี้ได้ เพราะผมมีความสุขในการเก็บเงิน มากกว่าใช้เงินไงล่ะ

3. หัดลงทุนเพื่อให้มีรายได้เสริมอยู่เสมอ

อนาคตอาจกล า ยเป็นรายได้หลักก็ได้ เช่น ลงทุนในหุ้น กองทุนรวมตราสาร ทุนทอง คอนโด และข า ยของออนไลน์ ก่อนลงทุนต้องศึกษาให้รู้ก่อน และจะรับความเสี่ยงได้แค่ไหน ผมเคยลองมาหล า ย อ ย่ างปัจจุบันเน้นลงทุนกองทุนรวม กับคอนโดเป็นหลัก

4. เก็บเงินล้าน บาทแรกให้ได้ แล้วล้านต่อไปจะง่าย

คำกล่าวนี้จริง เพราะพอเราเรียนรู้วิ ธีการ บริหารเงินที่ถูกต้อง จน มีล้านบาทแรกได้แล้วล้านต่อไปไม่ใช่เรื่องย ากมากนัก ประกอบกับ เรามีทุนล้านแรกเอาไปต่อยอ ดความมั่งคั่ง

5. ออมเงินตั้งแต่อายุยังน้อย

อยู่ที่ควบคุมความอย ากของตนเอง โดยทยอยซื้ อของชิ้นใหญ่ อ ย่ าซื้ อทีเดียวติดๆ กัน เช่น โทรศัพท์มือถือ แพคเกจเที่ยว และรถยนต์ ให้เว้นช่วงห่างๆ กัน เพราะความอย ากของคนเราไม่มีที่สิ้นสุด เราควรซื้ อของที่มีโอกาสได้ใช้จริง ของที่ไม่คิดจะใช้ก็อ ย่ าไปซื้ อมัน จำไว้

6. ลดค่าใช้จ่าย ที่ทำได้ง่าย และเห็นผลจริง

ผมเคยทำสำเร็จมาแล้ว สิ่งแรกที่ทำคือเรื่องรีไฟแนนซ์บ้าน เพื่อลดดอ กเบี้ย มาตรการสอง เปลี่ยนเคเบิลเป็นแบบไม่มีค่ารายเดือน มันช่วยประหยัดไปปีละแสนบาทเลยล่ะ

7. ออมเงินแบบอื่น นอ กจากฝากเงินธนาคาร

การออมเงิน มีหล า ยทางเลือ ก ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ กองทุนรวม และประกันชีวิต เป็นต้น อย ากแนะนำให้ลอง เพราะผลตอบแทน ที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ถึงเป้าหมายได้ไว

8. เริ่มบันทึกการเติบโต ของท รั พ ย์สิน และรายได้ทุกๆ ปี

การบันทึกช่วยให้เราเห็นจุดบกพร่องว่า ควรปรับปรุงส่วนไหน และใช้กำหนดแนวทางใดไปสู่เป้าหมาย ได้แก่ การเติบโตของรายได้ การเติบโตของท รั พ ย์สิน และผลตอบแทนจากการลงทุน เพื่อให้บรรลุ อิสรภาพทางการเงิน

9. ใช้บัตรเครดิตเป็นเครื่องมือลดค่าใช้จ่าย ให้กับเรา

อ ย่ าใช้จ่ายเกินตัว สาเหตุที่แนะนำจ่ายด้วยบัตรเครดิต เพราะได้ส่วนลดคะแนนสะสม ได้เงินคืนกลับมา ดีกว่าการใช้เงินสด ผมใช้บัตรเครดิตหล า ยใบ โดยชำระเต็มจำนวน และเลือ กใช้บัตรที่ให้ส่วนลด มากที่สุด

10. ระวังวิก ฤ ติเ ศ ร ษ ฐ กิ จให้ดี

เช่น วิก ฤ ติต้มยำกุ้ง วิก ฤ ติแฮมเบอร์เกอร์ ทำให้คนร ว ยจนลงในพริบต า ความรู้เศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องสำคัญ ทำให้เข้าใจวงจรเ ศ ร ษ ฐ กิ จที่มีทั้งเติบโต และตกต่ำสลับกันตลอ ด การสังเกตดัชนีชี้วัดทางเ ศ ร ษ ฐ กิ จ มันช่วยให้ลงทุนถูกจังหวะ และความเสี่ยงไม่สูง

11. เรียนรู้ จากการลงทุนของเราที่ผิ ดพลาด

ทุกคนที่เคยลงทุนต้องเคยข า ดทุนเป็นเรื่องปกติ ผมเองเคยข า ดทุนจากวอเรนต์เกือบแสน เคยติดหุ้นวงในมาเกือบสิบปี เพิ่งจะข า ยได้ ผมไม่เลิกลงทุนในหุ้น แต่จะเลิกเล่นหุ้นในแบบที่เคยเ จ็ บมาก่อน

12. จงเลือ กนำเงินไปลงทุน เฉพาะเงินเย็น

การลงทุนต้องใช้เวลา และมีโอกาสข า ดทุน และถ้าข า ดทุนจริง เราจะได้ไม่เดือ ดร้อน มากนัก ผมกำหนดเงินสดขั้นต่ำ ที่เอาไว้ใช้จ่ายอ ย่ างน้อย 12 เดือน ส่วนที่เหลือก็เอาไปลงทุนได้ สักวันหนึ่งการมีอิสรภาพทางการเงินต้องเกิดขึ้น อย ากจะทำอะไรก็ได้ที่เราอย ากทำ โดยที่ยังมีรายได้เข้ามาอ ย่ างสม่ำเสมอ แม้ไม่ต้องทำงาน เชื่อว่าทุกคนทำได้

13. จงเลือ กท รั พ ย์สิน ที่ไม่ใช่การลงทุนให้ดี

เช่น บ้านและรถยนต์ที่เราใช้อยู่ ถือว่าเป็นต้นทุนจม เพราะไม่ได้เปลี่ยนกันบ่อยๆ จนกว่าจะข า ยออ กไป ผมเลือ กบ้านในทำเลดี ร า ค าคุ้มค่า อีกอ ย่ างคือไปทำงานสะดวก โดยไปเยี่ยมชมโครงการมาไม่น้อยกว่า 50 แห่ง ก่อนตัดสินใจซื้ อ เลือ กรถรุ่นที่เป็นที่นิยมของตลาด คุ้มค่า และไม่เ สี ยบ่อย

14. ศึกษาหาความรู้ การเงิน ให้สม่ำเสมอ

ความรู้หาได้จากหนังสือ หรือเข้าอบรม เว็บ บอร์ด แฟนเพจ ยูทูบ และเพื่อนๆ ช่องทางเข้าถึงความรู้มีมากมาย ทำให้เรามีความรู้ลึกซึ้งมากขึ้นในปัจจุบันนี้

15. เรียนรู้การลงทุนโดยใช้เงินผู้อื่น

เช่น การกู้เงินซื้ อคอนโด เราจะได้กำไรมากจากเงินลงทุนน้อย ผมลงทุนคอนโดย่านพระราม 9 ซื้ อไว้เมื่อ 5 ปี ก่อนร า ค า 1.8 ล้าน โดยใช้เงินตนเอง 2 แสน ที่เหลือ กู้ธนาคารผ่อนจ่ายเดือนละ หมื่นบาท

ปล่อยเช่ามาตลอ ด ได้เดือนละ 1.4 หมื่นบาท แล้วปัจจุบันที่ข า ยกันในเว็บไซต์ ร า ค า 2.8 ล้านบาท หากข า ยไปจะได้กำไรประมาณ 1 ล้าน และได้กำไร จากส่วนต่างค่าเช่า กับยอ ดผ่อนอีกด้วยนะ

ที่มา  aanplearn