อ ย่ าวัดค่าความกตัญญูของลูกเป็นจำนวนเ งิ น

เราเชื่อว่าภาระแต่ละคน มีไม่เท่ากัน คนบางคนไม่เคยให้เ งิ นพ่อแม่แม้แต่บาทเดียว แต่รู้ไหมว่าบางอย่ างมัน มีคุณค่ามากกว่าเ งิ นทองเสี ยอีก กับสิ่งที่เขาทำให้พ่อแม่ วันนี้จึงขอหยิบยกเอาข้ อความของคุณตุ๊กกี้ ซึ่งอ่ า นแล้วเป็นข้ อคิดเ ตื อ นใจให้ใคร

หล า ยคนได้ดีทีเดียว โดยคุณ ตุ๊ ก กี้ สุดารัตน์ ได้โพสต์ข้ อความเพื่อเ ตื อ นใจใครหล า ยคนว่า อ ย่ าวัดความก ตั ญ ญู จากจำนวนเ งิ น คนบางคนไม่เคยให้เ งิ นพ่อแม่แม้แต่บาทเดียว แต่ไม่เคยสร้างความเดื อ ด ร้อนให้ครอบครัว นี่ก็ถือว่าเป็นคนกตัญญูแล้ว

การไม่ทำให้พ่อแม่ทุ ก ข์ ใจนั่นบุญแล้ว ให้พ่อแม่มาก มันเป็นโอกาสของแต่ละคน คนบางคน มีโอกาสมากกว่าคนอื่น ก็ให้เยอะกว่าใคร แต่ใช่คุณคือ บุ ต ร ที่ดี อ ย่ าวัดค่าของเ งิ นด้วยผลกตัญญู บอ กเลย ไม่ชอบ มีมากก็ให้ไปก็ดี ก็ทำ คน มีน้อยเค้าก็อ ย า ก จะให้ แต่เค้าไม่มีโอกาสนั้น

เราคนนึงไม่ชอบแสดงบทบาทการให้เ งิ นกับพ่อแม่ ต่อหน้าพี่ชายหรือน้องสาวเรา เ พ ร า ะเราแ ค ร์ ความรู้สึกคนใกล้ตัวที่มีโอกาสน้อยกว่าเรา การไม่ให้เ งิ น พ่อแม่ ไม่ใช่คนไม่ดี การไม่ซื้อของกลับบ้านนอ ก ไม่ใช่ลูกไม่ดี การไม่กลับไปเยี่ยมบ้านในช่วงเท ศ กาล ไม่ใช่คนไม่ดี

เ พ ร า ะทุกคนต่างก็มีมีวาระ หน้าที่ แ ต กต่างกันออ กไป จงหมั่นทำตนให้เกิดประโยชน์ในทางที่ตนถนัด และไม่เบียด เ บี ย น ใคร นั่นสำคัญ ชีวิตคนเรา ไม่เท่ากัน ฝากให้คิ ด

ที่มา the-wayoflife