เพิ่มเ งิ นในกระเป๋าอีกทาง กับ 50 อาชีพเสริม ทำวันหยุด

1. ข า ยของต ามตลาดนัด-ถนนคนเดิน

เพราะตลาดนัดและถนนคนเดินเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีเ งิ นสะพัดไม่น้อย ไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครเท่านั้นที่มีถนนคนเดินกันแบบเป็นล่ำเป็นสัน แต่เดี๋ยวนี้มีถนนคนเดิน เกือบทุกจังหวัดโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ เมื่อโอกาสเปิดกว้างขนาดนี้แล้ว ก็นำของไปวางข า ยหาเ งิ นเข้ากระเป๋าดีกว่า อ ย่ างเช่น

สำหรับคนที่มีเ งิ นทุนน้อยอาจจะข า ยเป็นของกิน อ ย่ างของกินเล่น ขน ม เครื่องดื่ม

สินค้ าแนวแฟชั่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า หมวก เครื่องประดับ เหมาะกับตลาดที่ใกล้ออฟฟิศ หรือมีวัยรุ่นหนุ่ม-สาวเดินเยอะ ๆ

เสื้อผ้ามือสอง ของใช้มือสอง ที่ยังมีคุณภาพดีและร า ค าไม่แพง ก็น่าสนใจ นอ กจากจะได้เวลาโละของเก่าเก็บแล้ว ยังเป็นการต่อทุนเพื่อนำเ งิ นไปซื้ อเสื้อผ้าชุดใหม่หรือนำไปใช้จ่ายอื่น ๆ ได้อีก

ตั้งร า ค าที่ลงท้ายด้วย 9 เช่น 59, 69, 79, 89, 99 เป็นต้น ซึ่งสิ่งนี้เป็นการสร้างแ ร งจูงใจในการซื้ อได้เป็นอ ย่ างดี

2. ข า ยอ าห า ร-ขน ม

ใครพอมีเวลา มีฝีมือปล า ยจวัก หรือมีความรู้ทางด้านการทำขน มต่าง ๆ โอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จในการหาร า ยได้พิเศษก็มีมาก ทำแล้วจะวางข า ยหน้าบ้าน ตลาด ใกล้บ้าน ส่งเดลิเวอรี่หรือรับทำต ามออร์เดอร์ ส่งงานเลี้ยงก็ได้ เพราะอ ย่ าลืมว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะทำได้ มันเป็นเรื่องของงานฝีมือ ดังนั้นจงใช้ความได้เปรียบนี้ให้เป็นเ งิ นเป็นทอง

3. ข า ยของอ อ น ไ ล น์

คิดอะไรไม่ออ กก็ต้องข า ยของอ อ น ไ ล น์นี่ล่ะ ไม่ต้องหาหน้าร้านให้ยุ่งย าก สมัครแอปฯ หรือเปิดเ พ จ เปิดเว็บไซต์ ก็ข า ยได้เลย จะของกิน ของใช้ ของเล่น ของแต่งบ้านเครื่องเรือน ก็ข า ยได้ทั้งนั้น

4. ข า ยภาพถ่าย / ภาพวิดีโอ

คนที่ชอบถ่ายภาพสามารถใช้เวลาในช่วงวันหยุดเดินทางไปต ามสถานที่ต่าง ๆ แล้วเก็บภาพถ่าย หรือภาพวิดีโอ มาข า ยต ามเว็บไซต์ที่รับซื้ อสต็อ กภาพถ่าย หรือภาพฟุตเทจวิดีโอ ได้เที่ยวแถมยังได้เ งิ นอีกนะ

5. ช่างภาพ

นอ กจากจะข า ยภาพให้เว็บไซต์แล้ว ถ้ามีฝีมือพอตัวก็ยังรับจ้างถ่ายภาพต ามงานได้อีก จะงานแต่ง งานบวช งานรับปริญญา เรตร า ค าแต่ละครั้งก็หลักพันขึ้นไปด้วยนะ หรือ หากยังไม่รู้จะเริ่มรับงานยังไง เริ่มแรกอาจถ่ายรูปลงบล็อ กหรือโพสต์ลงเว็บไซต์ต่าง ๆ ไปก่อน แล้วถ้าฝีมือของคุณไปเตะต าใครเขาเข้า เมื่อนั้นแหละเ งิ นจะเข้ากระเป๋าเอง

6. Blogger / Youtuber

อาชีพในฝันของเด็กรุ่นใหม่ แต่ก็เป็นแหล่งสร้างร า ยได้เสริม ให้คนทำงานประจำได้ด้วย ซึ่งช่วงแรก ๆ อาจจะยังไม่ทำเ งิ น จนกว่าคุณจะสามารถสร้างเอกลักษณ์ของตัวเอง และทำให้ตัวเองติดตลาดเป็นที่รู้จักได้นั่นแหละ โอกาสสร้างร า ยได้จะต ามมาอีกมากมาย นอ กจากจะมีโ ฆ ษ ณ าเข้าแล้ว ยังสามารถรับงานรีวิวผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ เนื้ อหาในบล็อ กของคุณได้อีก

7. นางแบบ-นายแบบ

เดี๋ยวนี้จะรีวิวสินค้ าอะไรต้องมีนายแบบ-นางแบบที่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้สินค้ าชิ้นนั้น หล า ยเว็บไซต์ หรือเ พ จต่าง ๆ จึงต้องมองหาคนหน้าต าดี หรือมีเอกลักษณ์เป็นพิเศษ มาถ่ายภาพรีวิวให้หรือบางคน มั่นใจว่ามือสวย เล็บงาม ขาเรียว อาจจะรับเป็นนางแบบมือ คอยถือสินค้ าถ่ายภาพ หรือถ่ายภาพมือ ขา เท้า ดวงต าของตัวเอง ส่งข า ยเว็บสต็อ กภาพก็รับท รั พ ย์ได้ 2 ต่อ

8. จัดร า ยการ Podcast

งานนี้เหมาะกับคนที่สามารถสื่อสารข้อความต่าง ๆ ผ่านเ สี ยงได้อ ย่ างชัดเจน และต้องมีใจรักเป็นพิเศษด้วย เพราะไม่ใช่ว่าทำปุ๊บได้เ งิ นปั๊บ แต่ต้องอ ดทนทำไปเรื่อย ๆ ให้มี ผู้ติดต ามฟังร า ยการจำนวน มาก ๆ ถึงมีส ป อ นเ ซ อ ร์เข้ามา

9. ตัวแทนประกัน

ปร ะกั นชีวิ ต ปร ะกั นสุ ขภ า พ ป ร ะกั นรถยนต์ ป ระกั นวินาศภั ย สารพัดป ระกั น สามารถข า ยผ่านอ อ น ไ ล น์ก็ได้ แต่ก่อนจะทำอาชีพนี้ควรไปสอบตัวแทนนายหน้าซะก่อน

10. ขับรถส่งอ าห า ร / ส่งพัสดุ-เอกสาร

อาชีพเสริมยอ ดฮิตของคนยุค 4.0 ที่เกือบทุกอ ย่ างอยู่บนโลกอ อ น ไ ล น์ จะซื้ ออะไร อย ากกินอะไร อย ากส่งของไปที่ไหน สามารถสั่งผ่านแอปฯ ได้หมด ถ้าขยันหน่อยรับท รั พ ย์ดีเว่อร์

11. ขับแท็กซี่

วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ก็ขับแท็กซี่หาร า ยได้เสริมได้เหมือนกัน โดยเฉพาะต ามห้างสรรพสินค้ า หรือช่วงต้นเดือนจะมีคนอย ากใช้บริการค่อนข้างเยอะ อ้อ แต่เราต้องทำ ใบขับขี่สาธารณะซะก่อนนะถึงจะขับแท็กซี่ได้

12. บริการขับรถ

สำหรับคนที่ขับรถเป็นและมีรถของตัวเองอยู่แล้ว ยังสามารถนำรถของตัวเองขับพาคนไปเที่ยว หรือไปทำธุระต ามที่ลูกค้ าต้องการได้เช่นกัน เพราะหล า ยคนอาจอย ากไปเที่ยว วันหยุด แต่ไม่มีรถหรือไม่ชำนาญเส้นทาง และก็ไม่อย ากไปรถโดยส า ร ถ้ามีรถส่วนตัวขับพาเที่ยวก็คงสะดวกกว่า

13. รับฝากซื้ อ-หิ้วสินค้ า

บางคนไม่สะดวกไปซื้ อของเอง หรือไม่ว่างไปช้อปของเ ซ ลที่มีเฉพาะในเวลานั้น ๆ เลยเกิดเป็นอาชีพรับหิ้วสินค้ า เราก็แค่ซื้ อของให้ถูกต้องต ามที่ลูกค้ าสั่ง แล้วนำไปส่งให้ ที่บ้าน หรือนัดรับต ามจุดที่ตกลงกัน เท่านี้ก็มีร า ยได้เสริมแล้ว

14. รับจ้างต่อคิว

อย ากกินนู่น อย ากซื้ อนี่ อย ากจองบัตร แต่คิวย าวเฟื้อยจนถอ ดใจ เลยต้องจ้างคนให้ไปช่วยต่อคิวแทน งานนี้ดูเหมือนไม่ย าก ร า ยได้ก็งาม แค่ใช้เวลาเป็นต้นทุนเท่านั้น แต่บอ กเลยว่าต้องท ร ห ดสุด ๆ เพราะถ้ารับงาน มาแล้วต้องไปรอคิวแต่เช้า ยืนรอหล า ยชั่ วโม ง บางทีข้าวก็ไม่ได้กิน ห้องน้ำก็ไม่ได้เข้า ดังนั้นต้องเตรียมตัวไปดี ๆ

15. รับจ้างทำความส ะ อ า ด

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าอาชีพแม่บ้าน หรือคนรับจ้างทำความสะอาดต ามบ้าน คอนโด ออฟฟิศ มีร า ยได้ดีมาก ถ้าไม่รู้จะเริ่มต้นอ ย่ างไร ก็อาจประกาศรับทำความสะอาดในอพาร์ตเมนต์ หรือหมู่บ้านที่เราอยู่ก่อน แล้วค่อยขย ายวงออ กไป หรือลองสมัครงานจากแ อ ปพ ลิเ คชั นที่รับแม่บ้านอ อ น ไ ล น์

16. นักจัดระเบียบบ้าน

มีคนจำนวนไม่น้อยที่เห็นข้าวของกองอยู่เต็มบ้านแต่ไม่กล้าทิ้ง หรือไม่รู้จะจัดอ ย่ างไรให้บ้านไม่รก จึงเป็นช่องทางทำเ งิ นของนักจัดระเบียบบ้าน ที่ไม่ใช่แค่ทำความสะอาดบ้าน ให้จบ ๆ ไปแต่มีหน้าที่เคลียร์บ้านให้เรียบร้อย เก็บข้าวของให้เป็นระเบียบ ซึ่งอาชีพนี้ได้รับความนิยมอ ย่ างมากในประเทศญี่ปุ่น

17. รับจัดสวน / ดูแลต้นไม้

ถ้าคุณมีความรู้เรื่องต้นไม้ สามารถตัดแต่งไม้พุ่ม ไม้ประดับ หรือจัดสวนเล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นงานอ ดิเรกได้ด้วย ลองรับงานลักษณะนี้เป็นจ๊อบเสริมวันหยุดก็เข้าท่า

18. ปลูกผัก-เพาะต้นไม้ข า ย

อาจจะเลือ กเพาะพันธุ์ต้นไม้อ ย่ างแคคตัส กุหลาบ ว่านต่าง ๆ ไม้ดอ ก ไม้ประดับ ไม้แคระทั้งหล า ย ข า ยทางอ อ น ไ ล น์ หรือจะปลูกผักคอนโดก็เข้าที เนื่องจากใช้พื้นที่น้อย และสามารถทำง่าย ๆ ได้ที่บ้านหรือที่คอนโด ซึ่งนอ กจากจะเป็นการใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์จากการปลูกผักเพื่อข า ยแล้ว เรายังสามารถเก็บผักของเราเพื่อมาบริโภคเองก็ได้ เป็นการประหยัดค่าครองชีพอีกทาง

19. งานบริการถึงบ้าน (Home Service)

ทำได้หล า ยอ ย่ าง เช่น ล้างรถ อาบน้ำสุนัข ตัดผม เพนต์เล็บ นวดหน้า หรือแม้แต่ซ่อมคอมพิวเตอร์ ซ่อมโทรศัพท์ ซ่อมรถ ช่างไฟ ล้างแอร์ ฯลฯ หากทำงานดี และขยันโปรโมต ผ่านโซเชียลให้เป็นที่รู้จัก ก็อาจมีงานเข้ามาเรื่อย ๆ จน มีกลุ่มลูกค้ าเป็นของตัวเองก็ได้

20. รับจ้างซักรีด

รับจ้างซักรีดในที่นี้อาจไม่ได้หมายถึงการที่คุณไปซักหรือรีดเองก็ได้ แต่คุณอาจจะไปอยู่ในส่วนของการรับ-ส่งเสื้อผ้าของลูกค้ า เพื่อนำมาให้ร้านซัก อบ รีด เป็นคนดำเนินการ ต่อไป ซึ่งถ้า คุณมีย านพาหนะ เช่น รจักรย านยนต์ อาชีพรับ-ส่งเสื้อผ้าเพื่อนำไปซักรีดก็นับว่าน่าสนใจทีเดียว แต่ถ้ามีเวลามากพอ และชอบทำงานซักรีดอยู่แล้ว จะลงมือ ทำเองก็เก็บเ งิ นเพิ่มได้อีก

21. พี่เลี้ยงเด็ก

ในบางครั้งพ่อแม่ก็มีงานยุ่งเกินกว่าจะสามารถดูแลลูกน้อยได้ตลอ ดเวลา หรือในช่วงสุดสัปดาห์ คู่รักบางคู่ที่มีโซ่ทองคล้องใจแล้ว อาจจะอย ากไปเที่ยวข้างนอ กกัน 2 ต่อ 2 บ้าง การจะนำลูกไปด้วยก็คงไม่สะดวก ดังนั้นนี่คือโอกาสที่คุณจะรับท รั พ ย์เพิ่มจากการรับเลี้ยงเด็ก แต่ก็ต้องแน่ใจด้วยนะว่าคุณเป็นคนรักเด็ก มีจิตใจโอบอ้อมอารี ไม่ใช่สักแต่ว่าอย ากได้ เ งิ นแต่ดูแลเด็กไม่ได้ แบบนั้นก็ไม่เวิร์ก

22. ดูแลผู้สูงอายุ

สังคมไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ แต่ผู้สูงอายุหล า ยบ้าน มักอยู่ต ามลำพังแม้ในวันหยุด งานนี้จึงเหมาะกับคนที่มีเวลาว่างทั้งวันและชอบดูแลคนอื่น บางกรณีอาจจะไม่ได้ ดูแลอะไรเป็นพิเศษแค่ไปอยู่เป็นเพื่อนคุย ดูทีวีเป็นเพื่อน หรือชวนไปเดินเล่น พาไปเที่ยวใกล้ ๆ ให้ผู้สูงอายุไม่รู้สึกเหงาและโดดเดี่ยว

23. ดูแลสั ต ว์เลี้ยง

ถ้าคุณเป็นคนรักสั ต ว์ งานนี้เหมาะกับคุณเป็นอ ย่ างยิ่ง ซึ่งส่วนใหญ่คนที่เขามาจ้างให้คุณไปดูแลสั ต ว์เลี้ยงของเขาก็จะเป็นเจ้าของสุนัขหรือเจ้าของแมวซะเป็นส่วนใหญ่

24. รับงานโหลมาทำ

วันหยุดไม่อย ากไปไหน แต่ก็อย ากหาร า ยได้เสริม งั้นหางานโหลมาทำที่บ้านซะเลย มีอยู่หล า ยประเภท เช่น ทำริบบิ้น พับถุง พับหลอ ด แพ็กสินค้ า ถนัดแบบไหนก็เลือ กได้ต ามใจ

25. ซ่อมแซมเสื้อผ้า

เสื้อผ้าข า ด เป็นรู ซิปแตก ด้ายหลุด จำเป็นต้องให้คนช่วยปะ ชุน ให้ ซึ่งถ้าเรามีฝีมือเย็บปักถักร้อยอยู่แล้ว สามารถติดป้ายรับซ่อมแซมเสื้อผ้าได้สบาย ๆ

26. ช่างแต่งหน้า-ทำผม

ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง สุภาษิตนี้ยังใช้ได้เสมอ เชื่อว่าผู้หญิงทุกคนรักความสวยความงาม คนที่แต่งหน้าหรือทำผมได้ดีได้สวยอยู่แล้วก็ดีไป แต่ถ้าทำได้ ไม่สวยหรือแต่งเท่าไรก็ไม่สวยเหมือน มืออาชีพล่ะจะต้องทำยังไง คำตอบก็คือ การจ้างช่างแต่งหน้า-ทำผมสิ ถ้าคุณมั่นใจว่าฝีมือคุณโปร ร า ยได้ต่อครั้งบอ กเลยว่าไม่ใช่น้อย ๆ

27. ร้องเพลง / เล่นดนตรี

ร้องเพลงดี เล่นดนตรีได้ ยังพอมีงานให้คุณทำในวันหยุด หรือจะรับจ้างต ามงานอีเวนต์ก็ได้เช่นกัน แต่ต้องขยันหางานหน่อยนะ

28. นักแสดง Extra / นั่งชมร า ยการ

ละครและภาพยนตร์ทุกเรื่องต้องมีนักแสดงประกอบมาเสริมให้ฉากนั้นสมจริง รวมทั้งร า ยการทีวี วาไรตี้เกมโชว์ต่าง ๆ ก็จะต้องมีผู้ชมนั่งปรบมือ ถ้าสนใจลองเสิร์ชหางาน ในอินเทอร์เน็ตดูได้เลยมีประกาศรับสมัครนักแสดงและผู้ร่วมร า ยการอยู่เรื่อย ๆ

29. พิธีกร

งานนี้ก็น่าสนใจสำหรับคนพูดเก่ง จำแม่น และไหวพริบดี สามารถรับงานพิธีกร หรือ MC ต าม บู ธ ขา ยสิ นค้ า หรือจะรับเป็นพิธีกรงานอีเวนต์ งานแสดง งานแต่งงาน งาน สัมมนาประชุมต่าง ๆแล้วแต่ความถนัดของเรา ยิ่งถ้าสื่อส า รได้หล า ยภาษายิ่งอัปค่าตัวเพิ่มได้อีก

30. สต าฟฟ์งาน

จัดงานอีเวนต์ งานแฟร์ หรือคอนเสิร์ตแต่ละครั้ง ผู้จัดงานอาจมีทีมงานไม่เพียงพอ จึงต้องประกาศรับสมัครสต าฟฟ์มาช่วยงานหล า ยตำแหน่ง บางงานอาจไม่ได้ซับซ้อน แค่ให้ ช่วยดูแลตอบคำถามผู้ร่วมงาน หรือประจำบู ธ แต่บางงานอาจจะต้องมีประสบการณ์หรือทักษะพิเศษบางอ ย่ าง ซึ่งร า ยได้ก็จะดีกว่าแบบแรก

31. นักเขียนอ อ น ไ ล น์

อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งร า ยได้ชั้นดีเลยล่ะ เมื่อทุกวันนี้การเป็นนักเขียนไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่ในวงการหนังสือเท่านั้น มีนักเขียนหล า ยคนที่เขียนงานในโลกอ อ น ไ ล น์ และก็ได้ค่าจ้าง ต่องาน 1 ชิ้น มากพอสมควร ถนัดงานเขียนประเภทไหนก็เลือ กเขียนเฉพาะประเภทนั้น หรือจะเขียนรีวิวสินค้ า เขียนแคปชั่นโซเชียลก็ได้ ใช้เวลาไม่นานนักคุณก็จะได้รับเ งิ นไป เห็นไหมว่าไม่ต้องล งทุ นอะไรนอ กจากความคิดและรอรับสต างค์

32. เขียนหนังสือ หรือ E-Book ข า ย

ถ้าชอบเล่าเรื่องย าว ๆ ชอบการอธิบายเป็นขั้นเป็นตอน มีความรู้ที่อย ากจะเขียน มากมาย หรือมีบทความรวบรวมไว้หล า ยเรื่อง ลองเรียบเรียงและตกผลึกความคิดเหล่านั้นออ กมาให้เป็นเล่ม แล้วจะส่งพิมพ์วางข า ยเป็นหนังสือแบบพรีออร์เดอร์ หรือทำ E-Book ก็ได้

33. แต่งนิย ายอ อ น ไ ล น์

มีคนชอบอ่านนิย ายอยู่ไม่น้อยเลยนะ รวมทั้งนิย ายบนโลกอ อ น ไ ล น์ที่ปัจจุบัน มีนักเขียนหน้าใหม่เพิ่มขึ้น มาก ซึ่งหากคุณมีจินตนาการ และสามารถถ่ายทอ ดเรื่องราวได้น่าอ่าน ชวนติดต าม เวทีนี้ก็พร้อมต้อนรับ

34. งานแปลภาษา

ทักษะภาษาต่างประเทศยังสามารถรับงานแปลเอกส า ร แปลข่าว แปลบทความ ได้อยู่เรื่อย ๆ ถ้ามีเวลาว่างในวันหยุด ลองหางานแปลเป็นร า ยได้เสริมดูก็ดี

35. ล่าม

ต่อยอ ดจากงานแปลก็คือ การเป็นล่ามนี่ล่ะ ซึ่งร า ยได้ดีมาก ๆ แต่ต้องมั่นใจว่าตัวเองสามารถถอ ดความและสื่อสารทั้ง 2 ภาษาได้เป็นอ ย่ างดี และจะดีขึ้นไปอีกถ้าคุณมีความรู้ในวัฒนธรรมของ แต่ละภาษา รวมทั้งเรื่องราวที่สนทนาด้วยนะ เช่น หากเป็นการเจรจาเรื่องธุรกิจ คุณก็ต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับธุรกิจมาก่อน เพื่อจะได้เข้าใจอ ย่ างชัดเจนและสื่อส า รได้ตรงกัน

36. สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ

มีชาวต่างชาติในประเทศไทยจำนวน มากพอสมควรที่อย ากเรียนภาษาไทยเพื่อใช้สื่อส า ร และหากคุณเก่งภาษาของชาตินั้นก็ลองรับงานสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติดู ซึ่งไม่จำเป็นต้องเรียนแต่ในตำราอ ย่ างเดียว ถ้าเขาอยู่เมืองไทยก็อาจจะพาเขาไปเที่ยว ไปกินข้าว แล้วสอนการสื่อส า รในชีวิตประจำวัน ได้ทั้งฝึกภาษา ได้ทั้งเพื่อนเพิ่มด้วยนะ

37. รับตอบแบบสอบถาม

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าการตอบแบบสอบถามต ามเว็บไซต์ต่าง ๆ สามารถทำเ งิ นได้จริง ๆ แต่ต้องขยันและอ ดทนสักหน่อยที่จะเข้าไปนั่งกรอ กข้อมูลต่าง ๆ และถ้าใครเก่งภาษา อังกฤษด้วยยังสามารถเข้าไปตอบแบบสอบถามในเว็บไซต์ต่างประเทศ เพิ่มเ งิ นในกระเป๋าได้อีกทาง

38. รับสัมภาษณ์งานวิจัย / Focus Group

ก่อนที่สินค้ าจะวางข า ยในท้องตลาด ผู้ผลิตจะต้องทำวิจัยเ สี ยก่อน โดยอาจทำ Focus Group หรือเลือ กคนที่มีคุณสมบัติตรงกับที่บริษัทต้องการมารวมกลุ่มสัมภาษณ์เพื่อ ทำงานวิจัย ซึ่งก็ไม่ได้ย ากอะไร แค่ให้เราทดสอบบางอ ย่ างแล้วตอบคำถามเกี่ยวกับสินค้ าชิ้นนั้น เสร็จแล้วก็กลับบ้านได้เลย ร า ยได้ก็ไม่ใช่เล่น ๆ เลยนะ อ ย่ างน้อยก็หลักร้อย ปล า ย ๆ ถึงหลักพันต้น ๆ ต่อครั้งถ้ามีงานเข้ามาประจำ เตรียมเก็บเ งิ นหลักหมื่นได้เลย

39. คีย์ข้อมูล / รับพิมพ์งาน

ไม่ต้องลงทุนอะไรมาก อาศัยแค่ทักษะในการพิมพ์ก็สามารถทำเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมที่บ้านได้สบาย

40. แจกใบปลิว / แจกสินค้ าตัวอ ย่ าง / ถือป้าย

งานนี้ไม่ต้องใช้ทักษะมากมาย แต่ต้องรับผิ ดชอบต่อหน้าที่ และอ ดทน ถ้าเป็นคนอัธย าศัยดีก็ยิ่งเหมาะ เพราะระหว่างแจกใบปลิว หรือแจกสินค้ าตัวอ ย่ างให้คนเดินผ่านไป-มา นำไปทดลองใช้ก็ต้องพูด ต้องโ ฆ ษ ณ าให้เขาจดจำชื่อแบรนด์ด้วยนะ ซึ่งเรตค่าจ้างส่วนใหญ่จะอยู่ที่วันละ 500 บาทขึ้นไป

41. ทำงานพาร์ตไทม์

ไม่รู้จะทำอะไรดี งั้นไปสมัครทำงานพาร์ตไทม์แล้วกัน อ ย่ างพนักงานร้านสะดวกซื้ อ พนักงานดูแลร้าน คนแพ็กสินค้ า พนักงานข า ย แคชเชียร์ หรือคอลเซ็นเตอร์ อาชีพเหล่านี้ มักประกาศรับสมัครพนักงานในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่มีผู้ใช้บริการมากอยู่บ่อย ๆ

42. ทำของแฮนด์เมดออ กข า ย

ถ้าคุณมีฝีมือในการประดิษฐ์สิ่งของทำมือ เช่น กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ ของชำร่วย งานศิลปะ ฯลฯ ลองใช้ฝีมือและศักยภาพที่คุณมีอยู่ในการทำสิ่งของเหล่านี้ขึ้น มา เชื่อไหมว่าผู้คนให้ความสำคัญกับสิ่งของทำมือมาก เพราะมันใช้ทั้งความคิดสร้างสรรค์ ใช้ทั้งความอ ดทน ใช้ทั้งทักษะทางด้านศิลปะ สินค้ าเหล่านี้จึงมีร า ค าสูง นี่จึงเป็น โอกาสดีที่จะทำให้คุณมีร า ยได้เพิ่มแล้วล่ะ

43. ออ กแบบกราฟิก / Artwork / โลโก้

นี่คือหนึ่งอาชีพที่ได้รับความนิยมมากพอสมควร เพราะร า ยได้ค่อนข้างดี อีกทั้งการออ กแบบเหล่านี้เป็นงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และต้องตอบโจทย์ความต้องการ ของผู้จ้าง ดังนั้นถ้าคุณใช้โปรแกรมต่าง ๆ ได้แบบขั้นเทพ เราว่างานนี้เป็นงานที่ให้ผลตอบแทนได้ดีพอสมควรเลยล่ะ

44. ทำพรีเซ็นเทชั่น

ใครถนัดใช้โปรแกรม Wo r d, P o w e r p o i n t ฯลฯ สร้างพรีเซ็นเทชั่นประกอบการบรรย าย การประชุม สื่อ การสอนได้ งานนี้ก็น่าสนใจ

45. รับตัดต่อวิดีโอ

คอนเทนต์วิดีโอได้รับความสนใจค่อนข้างสูง ถ้ามั่นใจว่าตัดต่อวิดีโอได้พอตัว เขียนบทบรรย าย ใช้โปรแกรมได้หลากหล า ย และคอมพิวเตอร์แ ร งพอ ก็ลุยเลย

46. ติวเตอร์

ถ้ามั่นใจว่าทักษะทางด้านวิชาการของคุณ หรือ การวาดภาพ คำนวณ ภาษา แข็งแ ร งพอ ก็อ ย่ าปล่อยโอกาสมีเ งิ นเพิ่มลอยไปกับสายลม จะไปสอนให้ถึงบ้าน หรือต ามสถานที่ นัดหมายก็ได้แต่ถ้าอยู่ไกลจะสอนผ่านอ อ น ไ ล น์แบบนี้ก็สะดวก แถมยังมาเรียนย้อนหลังได้ด้วยนะ

47. สอนทักษะความสามารถ

นอ กจากงานวิชาการแล้ว ทักษะหล า ย ๆ อ ย่ างก็จำเป็นต้องมีคนช่วยสอนเพื่อพัฒนาสกิลของตัวเองให้ก้าวไปอีกขั้น เช่น การเล่นดนตรี สอนว่ายน้ำ ทำอ าห า ร หรือ การเป็นโค้ชให้นักกีฬา

48. วิทย ากรพิเศษ

สำหรับคนที่มีความรู้ด้านไหนแตกฉานเป็นพิเศษ เช่น ด้านวิชาการ ก ฎห ม า ย การเ งิ น การปฐมพย าบ า ล ทักษะต่าง ๆ สามารถรับจ๊อบเป็นวิทย ากรพิเศษ หรือเปิด ค อ ร์ สสอนพิเศษในวันหยุดได้เลย ยิ่งถ้าเป็นเรื่องที่คนสนใจมาก ๆ มีโอกาสที่ร า ยได้แตะหลักหมื่นเลยนะ

49. ดูดวง

โ ห ร าศ า ส ต ร์ไม่ใช่เรื่องที่เข้าถึงย ากอีกต่อไป เพราะทุกวันนี้มีสถาบันเปิดสอนโ ห ร า ศ า ส ตร์มากมายหล า ยแขนง เรียนจบแล้วยังสามารถนำความรู้ไปทำนายด ว ง คนอื่น สร้างร า ยได้เสริมได้อีก ทีนี้จะเปิดบ้านต้อนรับลูกค้ า หรือ ดู ด ว งทางโทรศัพท์ หรือผ่านเ ฟ ซ บุ๊ ก ไลน์ ก็ง่ายสุด ๆ

50. ทำโอที

สุดท้ายแล้วถ้าไม่รู้ว่าจะทำอาชีพเสริมอะไรดี งั้นก็ทำงานที่เราถนัดและทำอยู่ทุกวันนั่นแหละดีที่สุดแล้ว อ้อ แต่กรณีนี้ต้องขึ้นอยู่กับบริษัทของเราด้วยนะว่ามีนโยบายให้ พนักงานสามารถทำโอทีพิเศษในวันหยุดได้ด้วยหรือไม่ ใครมีฝีมือด้านไหนก็ลองเลือ กทางที่ตัวเองถนัดแล้วเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นให้กล า ยเป็นร า ยได้เสริมกันดูนะ

ที่มา m o n e y . k a p o o k fahhsai