นิสัย 9 ข้ อมีแล้วขวางทางความเจริญของชีวิต

เราต่างรู้ดีว่า การจะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยความอ ดทนและความพย าย าม เป็นอ ย่ างมาก แต่ในความเป็นจริงยังมีอีกปัจจัย ที่คุณไม่ควรมองข้ามเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จอ ย่ างที่คุณใฝ่ฝันไว้ และปัจจัยนั้นก็คือ การมี สุ ข ภ า พ จิตและภาวะทางอารมณ์ที่ดีเพื่อให้มี สุ ข ภ า พ จิตที่ดี

คุณต้องยอมสละเวลาสักนิดแล้วพิจารณา การใช้ชีวิตของคุณว่า อะไรในชีวิตที่คุณควรมอบคุณค่าและเวลาให้ และอะไรที่คุณควรปล่อยวางและต่อไปนี้ก็คือ 9 อุปสรรคสำคัญที่คุณต้องกำจัดทิ้งโดยด่วน เ พ ร า ะมันกำลังขวางคุณ ไม่ให้ประสบความสำเร็จ

1. รักความสมบูรณ์แบบ

ความสมบูรณ์แบบ นอ กจากจะไม่ใช่สิ่งที่สำคัญอะไรแล้ว ยังถือเป็นการ ทำ ร้ า ย ตัวเองอ ย่ างมาก เ พ ร า ะมันห ม า ยถึงคุณปล่อยให้ตัวเองถูกควบคุม โดยความคาดหวังที่สูงเกินจริง ซึ่งทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ดีพอไม่ว่าเรื่องใดก็ต าม ทั้งนี้ อย ากให้คุณเข้าใจว่าการเป็นคนสมบูรณ์แบบเกินไป ไม่รู้จักยืดหยุ่น นั้นไม่เพียงขวางความสำเร็จคุณเท่านั้นแต่ยังทำให้คุณกล า ยเป็นคนวิตกจริต ซึมเศร้า และไม่ประสบความสำเร็จสักทีอีกด้วย

2. ช่างเปรียบ

จงเปรียบเทียบตัวเองกับจุดเริ่มต้น และจุดห ม า ยของคุณเท่านั้น อ ย่ าพย าย ามที่จะเปรียบเทียบตัวเอง กับคนอื่นเลย เ พ ร า ะคนที่ประสบความสำเร็จจะไม่มีทางทำแบบนั้นอ ย่ างเด็ดข า ด เนื่องจากพวกเขารู้ดีว่ามันเป็นเรื่องไร้ประโยชน์ และเ สี ยเวลาอ ย่ างมาก หากคุณสังเกตให้ดี คุณจะพบว่าผู้คนที่รายล้อมคุณอยู่นั้น ไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่จะมีอะไรเหมือนกับคุณไปทุกอ ย่ าง

3. เอาแต่โ ท ษคนอื่น

ชีวิตของเรา ผลงานและความสำเร็จของเรา ล้วนเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้น มา ดังนั้นการโ ท ษคนอื่นเมื่อผลลัพธ์ไม่ออ กมาต ามที่หวังไว้ ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แทนที่จะเ สี ยเวลามาหาว่าใครผิ ดใครถูก คุณควรใช้เวลาอันแสน มีค่าเพื่อแก้ไขปัญหาจะดีกว่า การเอาแต่โ ท ษคนอื่นก็เป็นเพียงวิ ธีที่จะทำให้คุณไม่รู้สึกว่าคุณทำพลาดก็เท่านั้นเอง

4. ขี้อิ จ ฉ า

ในบางครั้งความขี้อิ จ ฉ าถูกเรียกว่า เป็นอาการของคนที่ทนไม่ได้เมื่อเห็นผู้อื่นได้ดี อย ากจะมี อย ากจะเป็นเช่นนั้นบ้าง แต่รู้หรือไม่ ความอิ จ ฉ าเป็นอุปสรรคสำคัญต่อความสำเร็จ ยิ่งคุณพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีมากเท่าไหร่ คุณก็จะมีความสุขและมีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากขึ้นเท่านั้น หากจะพูดให้ถูก ความอิ จ ฉ าเป็นเพียงเรื่องมาย าเท่านั้น เ พ ร า ะแม้คนอื่นจะร ว ย จะเรียนเก่ง หรือจะโชคดีมากแค่ไหน สิ่งเหล่านั้นก็ไม่สามารถพรากอะไรไปจากคุณได้

5. ข า ดความเชื่อมั่น

เมื่อไหร่ก็ต ามที่คุณกำลังสงสัยว่าคุณจะไปได้ไกลสักแค่ไหน ขอให้คุณนึกถึงทุกอ ย่ าง ในชีวิตที่คุณได้เผชิญมา ทุกอุปสรรคที่คุณเอาชนะ รวมถึงทุกความกลัวที่คุณก้าวข้ามผ่าน มาได้ แล้วคุณจะเห็นว่าคุณมาได้ไกลมากเพียงใด เ พ ร า ะในโลกนี้ไม่มีอะไร ที่มนุษย์ทำไม่ได้ ดังนั้นอ ย่ าให้ความสงสัยมามีผล บั่ น ท อ น ต่อหนทางสู่ความสำเร็จของคุณ

6. วอ กแวก

ในชีวิตประจำวัน สิ่งยั่วยุที่คอยทำให้ เ สี ยสมาธินั้นล้วนอยู่รอบตัวคุณ หากอย ากประสบความสำเร็จ คุณต้องมีสติให้มาก แทนที่จะให้ความสำคัญกับความสนุกเพียง ชั่ ว ครู่ ขอให้หัน มาให้ความสำคัญกับเป้าห ม า ยที่แท้จริง ฝึกให้เป็นนิสัย และอ ย่ าให้เ สี ยงรอบตัว ดังกว่าเ สี ยงแห่งความสำเร็จภายในใจ

7. ยึดติดความสะดวกสบาย

คนส่วนใหญ่มักบอ กว่าอ ย่ างน้อยการได้ลงมือทำแม้ผลลัพธ์ จะออ กมาเป็นแบบไหนก็ยังดีกว่าการไม่ได้ทำอะไรเลย ถึงจะผิ ดหวังบ้าง แต่ย่อมดีกว่าการมานั่งใคร่ครวญว่า “รู้อ ย่ างนี้ ก้าวออ กมาจากความสบายซะบ้าง ชีวิตคนเรานั้นสั้นเกินกว่าจะตื่น มาพร้อมกับความเ สี ยดาย

8. ขี้กลัว

หากคุณ กลัวความล้มเหลว แสดงว่าคุณกลัวที่ จะลงมือทำ เ พ ร า ะความกลัวคือหนึ่งในการทำงานของจิตที่ทำให้เราคิดว่ายังมีเรื่องสำคัญอ ย่ างอื่นอีกที่ต้องทำให้เสร็จ ดังนั้น อ ย่ าให้ความกลัวมาขวางทางความสำเร็จของคุณ อันที่จริงความกลัวเป็นเพียงสิ่งสมมุติ ความ เ สี่ ย ง และ อั น ต ร า ย ที่คุณต้องเผชิญต่างหากที่เป็นของจริง จงเอาชนะมันให้ได้ แล้วก้าวต่อไปของคุณ จะแกร่งกว่าเดิม ฉลาดกว่าเดิม และเก่งกว่าที่เคยเป็น มา

9. ผลัดวันประกันพรุ่ง

การผลัดวันประกันพรุ่งเป็นตัวบ่อน ทำ ล า ย ชีวิตที่คนเรานิยมทำอยู่บ่อยๆ ในทุกๆ วัน ที่คุณไม่ยอมทำการบ้าน เลื่อนนัดการประชุมหรือแม้แต่ไม่ยอมทำโปรเจ็คต์ชิ้นสำคัญให้เสร็จ มันห ม า ยถึงคุณเลือ กใช้เวลาอัน มีค่า ในอีกวันเพื่อมานั่งกังวลถึงเรื่องงานที่ยังสะสางไม่เสร็จ พอถึงเวลานัดส่งงาน คุณก็จะฉุกคิดได้ว่า แล้วก่อนหน้านี้ ฉัน มัวไปทำอะไรอยู่นะ คุณสามารถป้องกัน เหตุการณ์เช่นนี้ไม่ให้เกิดขึ้นได้ด้วยการมีวินัยในตัวเอง แล้วคุณจะพบว่าความสำเร็จอยู่ใกล้แค่เอื้อม ยังมีอุปสรรคอะไรที่ขวางทางความสำเร็จของคุณอยู่อีกไหม

ที่มา s u m r e j sabailey