ข้ อคิดเรียกสติลูกๆ อ ย่ าคิดให้พ่อแม่เป็นแค่คนแก่เฝ้าบ้าน

วันนี้เรามีข้ อคิดดีๆมาฝากเพื่อนๆ คุณพ่อคุณแม่ นั้น มีบุญคุณกับเราตั้งแต่ลมห า ยใจแรก แต่แปลกที่คนส่วนใหญ่นั้น ชอบทิ้งให้พ่อแม่ที่แก่ชร าเป็นแค่คนเฝ้าบ้าน แล้วคุณกําลังเแป็นแบบนั้นอยู่หรือไม่

พ่อแม่ไม่ได้มีเวลาอยู่กับเรา หรือรอเราไปได้ตลอ ดชีวิตและใช้เวลาอยู่กับคนนอ กบ้าน มากกว่า แต่กับคนในบ้านกลับละเลยความรู้สึกเขาไปซะอย่ างงั้น อาจจะเป็นเพร าะความเคยชินดังนั้นจงให้ความสำคัญท่านเป็นอันดับแรกก่อนเสมออย่ าเอาของโปรดมาให้กิน ในวันที่พ่อแม่กินไม่ได้อย่ าพาไปเที่ยว

ในวันที่พ่อแม่ ไม่มีเรี่ยวแ ร ง จะเดินอย่ าขอโ ท ษพ่อแม่ในวันที่สายเกินไปแล้ว อ ย่ าอ ย ากจับมือในวันที่พ่อแม่ ไม่รู้สึกแล้วอ ย่ าบอ กรักบอ กคิดถึงในวันที่พ่อแม่ไม่ได้ยินแล้วอย่ าอย ากกอ ดพ่อแม่ ในวันที่เหลือเพียงแต่รูปท่านให้กอ ดอย่ ารอ กร าบเท้าพ่อแม่ในวันสุดท้ายของชีวิตท่านพ่อแม่สามารถรอลูกได้เสมอ แต่ชีวิตท่านอยู่ไม่ได้ตลอ ดไป

อ ย่ ามองว่าพ่อแม่เป็นเพียงคนเฝ้าบ้านเมื่อก่อนตอนที่ยังพูดไม่เป็นใครกันที่เป็นคนสอนให้พูดได้ เมื่อก่อนตอนที่ยังเดินไม่เป็นใครกันที่สอนให้เดินได้ เมื่อก่อนตอนที่ยังกินข้าวเอง ไม่เป็นใครกันที่ป้อนข้าวป้อนน้ำ เมื่อก่อนตอนที่อา บน้ำเองไม่เป็นใครกันที่ล้างให้โดยไม่นึกรังเกียจ ชีวิตทุกคน มีค่า เพร าะเวลานั้น มีจำกัด

บนโลกใบนี้มีความไม่เที่ยงอยู่มาก ถ้ารู้ว่าเวลามีไม่มาก ก็จงทำสิ่งดีๆให้กัน มากๆอ ย่ าไปทะเลาะหงุดหงิดใส่กัน หรือมัวแต่มีอคติเพร าะมันเ สี ยเวลาที่มีค่าไปโดยเปล่าประโยชน์ หากยังมีโอกาสได้ดูแลท่านอยู่ก็จงรีบทำซะ

ที่มา horoscopedaily99 parinyajai