Home สาระความรู้ 12 ขั้ น ต อ นต่อภาษีออนไลน์ รถยนต์เกิน 7 ปี

12 ขั้ น ต อ นต่อภาษีออนไลน์ รถยนต์เกิน 7 ปี

15 second read
Comments Off on 12 ขั้ น ต อ นต่อภาษีออนไลน์ รถยนต์เกิน 7 ปี
0
21

สำหรับการต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ เวอร์ชันรถอายุเกิน 7 ปี โดยไม่ต้องไปขนส่ง และต้องซื้ อ พ.ร.บ. และประกันภั ยรถยนต์ ทำอ ย่ างไรบ้าง เราจะมาแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก เปิดช่องทางให้ผู้ใช้รถยนต์ และรถจักรย านยนต์ ยื่นเ สี ยภาษีประจำปี ทั้งรถใหม่ และรถเก่าที่มีอายุการใช้งาน 7 ปีขึ้นไป หรือรถมอเตอร์ไซค์อายุเกิน 5 ปี ก็สามารถยื่นเ สี ยภาษีออนไลน์ได้ แต่ต้องได้รับการตรวจ ตรอ. หรือสถานตรวจสภาพรถเอกชนเ สี ยก่อน และต้องซื้ อพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภั ยจากรถอีกด้วย

การต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ในข้ อจำกัดพิเศษคือ รถยนต์อายุ 10 ปี และลืมยื่นเ สี ยภาษีตั้งแต่ปี 63 แต่ไม่ลืมต่อพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภั ยจากรถ และซื้ อประกันภั ยรถยนต์ โดยขั้ น ต อ นการยื่นภาษีมีดังนี้

1.เข้าสู่เว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก https://eservice.dlt.go.th/esvapp/login.jsf จากนั้นก็กดสมัครสมาชิกก่อน สำหรับใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียน โดยการตั้งรหัสผ่านจะต้องมีตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก และตัวเลขด้วย แต่ใครที่เคยลงทะเบียนแล้วให้กรอ กเลขที่บัตรประชาชน และใส่รหัสผ่าน

2.เมื่อ กรอ กร า ยละเอียดเสร็จแล้ว ล็อ กอินเข้าระบบเสร็จแล้วให้กด บริการยื่นชําระภาษีรถยนต์ประจำปี พอ กดเข้ามาแล้วจะเห็นว่าหน้าจอว่างเปล่า ไม่มีข้ อมูลอะไร

3.เราก็เลือ กประเภทรถ จังหวัดที่จดทะเบียน ทะเบียนรถ และชื่อผู้ครอบครอง ระบบก็จะขึ้นข้ อมูลมากดบันทึกก็เสร็จเรียบร้อย

4.ระบบก็จะขึ้นร า ยละเอียดการยื่นชำระภาษีแบบที่เห็น จากนั้นก็กดยอมรับ

5.ระบบก็จะเด้งหน้านี้มาให้เรากรอ กข้ อมูลเพิ่มเติม ย้ำก่อนว่า รถอายุเกิน 7 ปีต้องตรวจตรอ.มาก่อน ซึ่งสมัยนี้ข้ อมูลการตรวจคุณภาพการใช้งานของรถนั้นจะอัปโหลดมาที่กรมการขนส่งฯ อัตโนมัติ เช่นเดียวกับข้ อมูลการซื้ อพ.ร.บ. ซึ่งกรมการขนส่งฯ มีให้เลือ กซื้ อหากใครยังไม่ได้ต่อ เพราะการเ สี ยภาษีรถยนต์นั้นจะต้องซื้ อพ.ร.บ.ก่อนไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถเ สี ยภาษีได้

6.จากนั้นระบบจะขึ้นให้เรากรอ กสถานที่จัดส่งเอกส า รอีกครั้ง

7.จะเห็นได้ว่า การยื่นภาษีครั้งนี้มีค่าปรับจำนวน 356.50 บ า ท เนื่องจากจ่ายภาษีล่าช้า ซึ่งค่าปรับนี้คิดเป็น 1เปอร์เซน ของภาษีรถยนต์ต่อเดือน และค่าส่งเอกส า รอีก 32 บ า ท จากนั้นก็กดตกลง

8.ระบบก็จะขึ้นเตือนว่า การยื่นภาษีนี้จะต้องชำระภายในเวลาที่กำหนด หากพ้นวันที่กำหนดระบบจะยกเลิกร า ยการยื่นภาษีแบบอัตโนมัติ และจะต้องดำเนินการยื่นภาษีใหม่อีกครั้ง เราก็กดตกลง

9.จากนั้นระบบก็จะขึ้นให้เลือ กชำระเ งิ นผ่านช่องทางไหน ซึ่งผู้เขียนเลือ กช่องทางชำระผ่านบัตรเครดิต แต่จะโดนค่าธรรมเนียม 2เปอร์เซน จากยอ ดชำระ แต่ก็ถือว่าสะดวกที่สุด เนื่องจากผู้เขียนไม่มีบัญชีของทั้ง 3 ธนาคาร

10.หลังทำระบบการชำระเ งิ นผ่านบัตรเครดิตเสร็จ ระบบก็จะขึ้นแบบนี้

11.หลังจากนั้นเราก็เข้าไปตรวจสอบการชำระภาษีก็จะพบว่ากำลังดำเนินการ

12.สองวันให้หลังจากยื่นเ สี ยภาษีรถยนต์ ก็พบว่า ระบบขึ้นว่าเอกส า รกำลังจัดส่ง ถือว่าเร็วพอสมควร เนื่องจากผู้เขียนยื่นเ สี ยภาษีในวันเสาร์ เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่า เสาร์-อาทิตย์เป็นวันหยุดราชการ

หากปล่อยให้ทะเบียนรถข า ด หรือไม่ได้ยื่นจ่ายภาษีรถยนต์เกิน 3 ปีขึ้นไปจะไม่สามารถทำธุรก ร ร มเกี่ยวกับรถยนต์ได้ ยกเว้นการข า ยต่อเท่านั้น โดยกรมการขนส่งทางบกจะส่งจดหมายมาแจ้งว่าจะแจ้งจอ ดแล้ว และป้ายทะเบียนรถของเราก็จะถูกยกเลิก ต้องติดต่อ กลับภายใน 30 วันและเ สี ยค่าปรับ 1,000 บ า ทป้ายทะเบียนถึงจะกลับมาใช้ได้ดังเดิม

ที่มา thairath esanborleumtin

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In สาระความรู้
Comments are closed.

Check Also

วิ ธีกำจั ดก ลิ่ นบนที่นอน

สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่าน วันนี้เรามีเ ค ล็ ด ลั บดีๆมาฝากแม่บ้านทุกท่าน โดยเฉพาะคุณแม่ที่มี…