ถึงคนที่กำลังท้อ ชีวิตทุกคนต่างมีทั้งตอนขึ้นและตอนลง

เชื่อว่าตอนนี้มีหล า ยๆคนที่กำลังเหนื่อยและท้อ กับปัญหาชีวิตที่เข้ามา วันนี้เราก็เลยอย ากให้บทความเรื่องนี้เป็นกำลังให้กับทุกๆคนที่กำลังท้อให้มีกำลังสู้ต่อไป หากเราคิดในทางที่ดีทุกอ ย่ างก็จะดีขึ้นเอง ค่อยๆแก้ ค่อยๆหาทางออ กเชื่อว่าวันหนึ่งต้องเป็นของเราอ ย่ างแน่นอน

เ พ ร า ะบางคนเรียนจบตอนอายุ 22 ปี แต่ต้องรออีก 2 ปี ถึงจะหางานทำได้ขณะที่บางคนเรียนไม่จบ แต่สร้างเส้นทางชีวิตเป็นนายตัวเองเป็นนักธุรกิจที่ยอ ดเยี่ยม บางคนประสบความสำเร็จ ตั้งแต่อายุ 20แต่ต้องมาประสบอุ บั ติ เ ห ตุ จบชีวิตลงตอนอายุเพียงแค่ 25 ปี

บางคนท้องก่อนแต่ง ขณะที่บางคน แต่งงานแล้วแต่มีลูกไม่ได้ดาราดังบางคน วางมือจากวงการบันเทิงตอนอายุ 35 ปีขณะที่ดาราบางคนแจ้งเกิดในวัย 50 ปี บางครั้งเราก็ได้เห็นว่าผู้คนรอบตัวเราหล า ยๆคน บางคนก็โดดเด่นขึ้น ก่อนหน้าเรา

บางคนก็ประสบความสำเร็จทีหลังเรา แต่ทุกคนกำลังวิ่งในเส้นทางของตัวเองแข่งกับเวลาของตัวเอง อย่ าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครจนเราหมดกำลังใจ และอย่ าได้ประเมินใครต่ำเกินไปหรือเผลอไปดูถูกใคร เขาอาจกำลังทำงานอย่ างหนัก

ในเส้นทางของเขา และเราก็ควรทำแบบนั้นเช่นกันตั้งใจในเส้นทางของเรา ชีวิตของแต่ละคน มีช่วงเวลาที่จะสำเร็จแตกต่างกัน เพียงแค่ต้องรอคอยจังหวะเวลาที่จะแสดงผลออ กมาเท่านั้น เปรียบเหมือนต้นไม้น้อยใหญ่ทั้งหล า ย บางคนเปรียบเหมือนถั่วเข ียว ปลูกเดี๋ยวเดียวโตเป็นถั่วงอ ก เก็บเกี่ยวได้ไวเก็บขา ยได้เร็วแต่ก็คงอยู่ได้ไม่นาน บางคนเปรียบเหมือน มะม่วงอาจใช้เวลานานหล า ยปี เพื่อเติบโตและบ่มเพาะความสำเร็จ

แต่เมื่อออ กด อ กออ กผลแล้ว สามารถเก็บกินได้อ ย่ างยั่งยืนย าวนานกว่าไม่มีหรอ กคำว่าล้มเหลว มีแต่ยอมแพ้แล้วล้มเลิกไปก่อนจงอย่ าเปรียบเทียบความล้มเหลวของเรา กับความสำเร็จของใครแค่บางจังหวะในชีวิต อ ย่ า คิดว่าจะเป็นแบบนี้ตลอ ดไป

ทุกความสำเร็จของทุกคน มีช่วงเวลาที่เหมาะสมของมันเสมอผมไม่กล้าพักเ พ ร า ะผมไม่มีเ งิ นเก็บ ผมไม่กล้าพูดว่าเหนื่อยเ พ ร า ะผมยังไม่ประสบความ ชสำเร็จ ผมไม่กล้าข ี้เกียจเ พ ร า ะคนที่เก่งกว่าผมเขา ยังพย าย ามเลย ผมสามารถเลือ กที่จะข ี้เกียจก็ได้แต่ผมไม่ทำเ พ ร า ะต่อให้ผมเลือ กที่จะสบาย และข ี้เกียจทำงานในวันนี้แต่ในวันข้างหน้า ผมก็ต้องมาลำบากทำงานอยู่ดีถ้ายังไงก็ต้องทำอยู่แล้ว ก็ทำมันให้สำเร็จ ตั้งแต่วันนี้ เลย

อ ย่ าทำต ามอำเภอใจ ต้องรู้จักจริงจัง เ พ ร า ะชีวิตยิ่งพย าย ามจะยิ่งโชคดีในโลกใบนี้ ไม่มีการทำงานประเภทใด ที่ไม่ลำบากไม่มีที่ใดที่ปราศจากความวุ่นวาย ดังนั้นความเข้มแข็งคือหนทางเดียวที่ผมเลือ ก คุณจะไม่อิจฉารายได้หรือเงิ นเดือนของคนอื่นเลยหากคุณรู้ว่าเขาฝึกฝนอ ย่ า งหนักทุกวันลำบากแทบทุกคืน กว่าจะมายืนตรงจุดนี้ได้

ที่มา stand-smiling  sit-smiling