Home คำคม คนโ ง่มักอวดฉลาด คนฉลาดมักแกล้งโ ง่ คนเก่งและฉลาดจริง มักมีคุณสมบัติ 10 ประการนี้

คนโ ง่มักอวดฉลาด คนฉลาดมักแกล้งโ ง่ คนเก่งและฉลาดจริง มักมีคุณสมบัติ 10 ประการนี้

10 second read
Comments Off on คนโ ง่มักอวดฉลาด คนฉลาดมักแกล้งโ ง่ คนเก่งและฉลาดจริง มักมีคุณสมบัติ 10 ประการนี้
0
27

คนเราทุกวันนี้พย าย ามที่จะใส่หน้ากากเข้าหากัน ทำให้เรามักจะหาความจริงใจในสังคมทุกวันนี้ได้ย าก คนที่เคยทำดีกับเรา พอเราหมดประโยชน์สำหรับเขาเขาก็อาจจะไม่สนใจใยดีคุณอีกต่อไปก็ได้ เพราะฉะนั้นอ ย่ าหลงคิดว่าใครที่ทำดีกับเรา เขาจะดีกับเราไปตลอ ดเวลา ให้ดูไปนานๆจะดีกว่า

สังคมทุกวันนี้ ดูย าก ว่าใครรู้จริง หรือแกล้งทำเป็นรู้ ว่าใครเก่งจริง หรือแค่สร้างภาพ หรือแม้กระทั่งว่า ใครฉลาด หรือใครโ ง่ มัน มีปรัชญาที่คลาสสิคมาก คือ คนโ ง่มักอวดฉลาด คนฉลาดมักแกล้งโ ง่ คนอวดเก่ง อวดฉลาด มักไม่ฉลาดจริง แต่คนเก่งจริงและฉลาดจริง มักมีคุณสมบัติ 10 ประการดังนี้

1.ไม่ใช้ Social Media ตลอ ดเวลา แต่ใช้รับข้ อมูลที่สนใจ และส่งต่อความคิดดีๆ ให้กับคนอื่นเสมอ ยุคนี้เป็นยุคของข้ อมูล ข่าวสารตลอ ด 24 ชั่ วโมงคนเก่งมักจะเลือ กเส พแต่ข้ อมูลดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเขาเองเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือ การบริหารชีวิตและเป็นนัก แ บ่ งปั น เพื่อให้คนอื่นๆได้เส พข้ อมูลดีๆที่เขาคัดสรรมาอ ย่ างดีแล้ว

2.มีความรู้หล า ยด้าน มากกว่าอาชีพที่ทำ และมักจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ คนเก่งมักเป็นนักพัฒนาตนเอง และจะใช้เวลาอ ย่ างคุ้มค่าเพื่อให้ตนเองก้าวไปข้างหน้าอ ย่ างมั่นคงแข็งแรง จะไม่ปล่อยให้สูญเ สี ยโอกาส โดยเฉพาะ เวลาที่ใช้เพื่อเดินไปข้างหน้าและไม่ย้อนถอยหลัง

3.กลับมายิ้มได้อ ย่ างรวดเร็ว แม้จะมีสิ่งเล ว ร้า ย เข้ามาในชีวิตก็ต าม คนเก่งและฉลาดในการชีวิต จะสามารถลุกขึ้นสู้ได้ทุกครั้งย ามเมื่อล้มลง ไม่มีใครไม่เคยผิ ดพลาดหรือผิ ดหวัง เพียงแต่เขาจะไม่จมกับความทุ ก ข์ตลอ ดเวลา แต่จะหาทางลุกขึ้นสู้ได้ทุกครั้งย ามเมื่อล้มลง

4.เป็นคนพูดเก่ง แต่ไม่พูดมาก เพราะรู้ว่าเค้าจะฉลาดขึ้นได้ด้วยการฟัง คนเก่ง จะฟังเยอะ เพราะการฟังมักจะได้สิ่งใหม่ ๆ เข้าตัวอยู่เสมอ และจะพูดก็ต่อเมื่อคำพูดนั้น มีประโยชน์และสร้างสรรค์ มากกว่าพูดในเชิงลบและไม่สร้างสรรค์

5.จัดสรรเวลาอ ย่ างมีประสิทธิภาพ มีสมดุลในชีวิตระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว และเต็มที่กับทุกเรื่องที่ทำ คนเก่งและฉลาด มักจะเลือ กบริหารเวลาได้อ ย่ างสมดุล ในช่วงเวลางานก็จะเต็มที่กับสิ่งที่ทำตรงหน้าเช่นกัน เมื่อหมดเวลางานก็สามารถให้เวลาสร้างความสุข การผ่อนคล า ยให้กับตนเองอยู่เสมอ

6.ไม่เคยทำให้คนอื่นรู้สึกโ ง่เมื่อเค้าทำผิ ดพลาด แต่ให้โอกาส คำแนะนำ และให้กำลังใจเสมอ คนเก่งและฉลาดมักเป็นผู้ให้โอกาสคนอยู่เสมอเมื่อเขาเหล่านั้นกระทำความผิ ดและพร้อมจะแนะนำชี้ช่องทางให้เขาเหล่านั้น สะท้อนความผิ ดของตนเองให้เกิดการยอมรับและพัฒนาตนเอง

7.อาจมีหรือไม่มีการศึกษาสูง หรือไม่จบจากสถาบัน มีชื่อเ สี ยง แต่มีผลงานการันตีความสามารถเสมอ ในยุคนี้ที่ คนเก่งสามารถสร้างเวทีให้ตนเองได้ไม่ย าก จะระบบโซเชียลเน็ตมีเดีย ทั้ง เฟส ไลน์ ยูทูบ ฯลฯ การศึกษาอาจเป็นเพียงใบเบิกทางที่ดีแต่ประสบการณ์และผลงานต่างหากที่ดีจะทำให้เราเติบโตได้เร็วกว่า

8.ไม่อวดความสามารถที่แท้จริง ว่าเจ๋งแค่ไหน แต่จะพิสูจน์ได้เสมอเมื่อถึงเวลาต้องใช้มัน คนเก่ง และฉลาด มักเป็นคนถ่อมตน ไม่โอ้อวดในความสามารถเกินงาม แต่จะใช้การกระทำเป็นเครื่องพิสูจน์ตนเองอยู่เสมอ และเมื่อถึงเวลาที่เกิดปัญหา เขาเหล่านั้น มักจะแสดงวิสัยทัศน์จนเราต้องตะลึงและทึ่งในความสามารถ

9.ไม่ต้องเป็นผู้นำ แต่สามารถดึงความสามารถของคนในทีมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้เสมอ คนเก่ง และฉลาด มักเก่งในการจูงใจผู้คนให้คล้อยต ามในแนวทางและความคิดของเขา

ไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งใหญ่โต แต่มีคนให้เกียรติและนับถือ จากความรู้ ความสามารถ วิ ธีคิด และการกระทำที่เป็นเสมือนกระบอ กเ สี ยงให้เขานั้นเติบโตไปข้างหน้า

10.รู้ว่าตัวเองมีความสามารถ แต่ไม่เคยเ สี ยเวลาภูมิใจกับความสามารถของตนเอง คนเก่ง และฉลาด มักจะเป็นคน มีความมั่นใจ แต่ไม่ใช่อีโก้ เพราะเขาจะเปิดรับฟังคนรอบข้าง

ไม่ตัดสินคนอื่นด้วยมุมมองของตนเอง และทุกครั้งที่เขาประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาทำ เขาจะมีเวลาดีใจไม่นาน เพราะความสำเร็จนั้นเป็นอ ดีตไปแล้วสิ่งที่เขาจะทำต่อ นั่นคือ หาทางพัฒนาตนเองและสิ่งที่ทำให้ดีขึ้นต่อไป

ที่มา  forlifeth

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In คำคม
Comments are closed.

Check Also

สอนลูกให้อยู่เป็นในสังคม เอาตัวรอ ดเป็นด้วย 4 วิ ธี

พ่อแม่ทุกคนเลี้ยงลูกก็อย ากให้ลูกได้ดี อย ากให้ลูกโตมาในสังคมที่ดี จึงเลือ กสิ่งที่ดีที่สุ…