Home คำคม ถึงอยู่คนเดียวก็สุขได้ แค่มี 6 ข้ อนี้

ถึงอยู่คนเดียวก็สุขได้ แค่มี 6 ข้ อนี้

16 second read
Comments Off on ถึงอยู่คนเดียวก็สุขได้ แค่มี 6 ข้ อนี้
0
24

บางทีเรื่องของความรักนั้น มันก็ต้องรอ จังหวะบ้างเหมือนกัน ไม่ใช่บทอย ากจะมี ก็สามารถที่จะมีได้เลยนะ เพราะถ้าเราไปเจอคนที่ไม่ดี แน่นอนว่าเราก็จะไม่มีความสุขในความรักนั้นหรอ ก

บางทีเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเร่งรัดอะไร ถ้าหากโสดเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะโสดให้มีความสุข แค่นั้นความโสดมันก็จะไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ า ยเลย แต่การไปรักคนผิ ดนี่สิ ที่กลับเลวร้ า ยยิ่งกว่า

บางทีหากชีวิตของเรา ยังไม่ถึงจังหวะที่จะมีคนรัก เราก็ต้องใช้ชีวิตโสดต่อไปอ ย่ างนั้นให้มีความสุข แล้วเราจะไม่มีความทุ ก ข์ และไม่รู้สึกเลยว่าความโสด มันแย่สำหรับเรา ที่เรารู้สึกแบบนั้นก็เพราะว่าเราคิดไปเอง

หากเราสามารถที่จะเรียนรู้การอยู่ด้วยตัวคนเดียวได้ สักวันหากเราต้องถูกทิ้งให้อยู่คนเดียว เราก็จะมีภูมิต้านทาน ที่จะสามารถอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียว โดยไม่ต้องพึ่งพาใครได้เอง

1. ชาวโสดควรเป็น มิตร กับชาวโสดทั่วโลก

การผูกมิตรกับ เพื่อนข้างห้องป้าข้างบ้านเพื่อเอาไว้พึ่งพาย าม ย าก ให้ช่วย ส อ ด ส่ อ งดูแลเป็นหูเป็นต าก็เป็นสิ่งดีงามได้ไม่น้อยมี เพื่อนแก้เ ห ง าได้อีกด้วย

2. มีทักษะชีวิต ติดตัว

ชาวโสดต้องมีทักษะ ที่ใช้ในการดำเนินชีวิตโสด ติดตัวบ้างเช่นเปลี่ยนหลอ ดไฟ ซ่อมท่อน้ำประปา ดูแลรถ สำหรับชายโสดก็ฝึกเ ย็ บผ้าทำอาหาร

3. สุ ข ภ า พ ก็สำคัญนะ

การไม่มีโ ร ค เป็นลาภอันประเสริฐการดูแล รั ก ษ า สุ ข ภ า พ จึงเป็นเรื่องสำคัญชาวโสดจึงควรตรวจร่างกายประจำปี

4. รู้จักวางแผน ด้านการเงิน

เมื่อจะใช้ชีวิตโสด ให้มีความสุขต้องรู้จักออม เงินไม่ว่าจะในรูปแบบสังหาริมท รั พ ย์ อสั งหาริมท รั พ ย์,สะสมกอง ทุ น รวม เพื่อ การเลี้ยงชีพ,กองทุนหุ้ นระยะย า ว การทำประ กั นชีวิตเปิดบ้านเช่าเล่นหุ้นอยู่บ้าน

5. รู้จัก S A F E T Y F I R S T

ชาวโสดควรมีทักษะการป้องกันตัวหรืออุปกรณ์ที่ช่วย ป้องกันตัวเองควรเลี้ยงสุ นั ข สักตัวไว้คอยเ ตื อ นภั ย

6. ให้รางวัล กับชีวิตบ้าง

ความโสดมีข้ อ ดีมากมาย หนึ่งในนั้นคือ การมีอิส ระอย่ างเต็มที่การท่องเที่ยว หรือเข้าคอร์สอบรมทำกิจ ก ร ร มใหม่ๆ เพื่อสร้างความตื่ นเต้ นและพัฒนา ศักยภาพของชาวโสด

ที่มา  wansukth  meeyim

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In คำคม
Comments are closed.

Check Also

วิ ธีกำจั ดก ลิ่ นบนที่นอน

สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่าน วันนี้เรามีเ ค ล็ ด ลั บดีๆมาฝากแม่บ้านทุกท่าน โดยเฉพาะคุณแม่ที่มี…