คนที่เป็นห นี้เยอะๆ เขาทำอ ย่ างไรให้ชีวิตดีขึ้น ปลดห นี้ได้

เรื่องการ เป็นห นี้ ผมว่า เป็นปัญหาหนัก ที่สุดสำหรับเรื่องการเ งิ นแล้วล่ะ แล้วยิ่งถ้าใครเป็นห นี้ชนิดที่แทบจะ ห ม ด เ นื้ อ หมดตัวจริงๆ ผมก็บอ กได้เลยว่าแก้ปัญหา ย า ก จริงๆ แต่ ไม่ใช่ว่าจะแก้ไขไม่ได้เลยนะ สำหรับคนที่เป็นห นี้ อ ย่ างแรกเลยผมว่าเราต้องตั้งสติให้ดีก่อนคิดไว้เสมอว่าการเป็นห นี้เราไม่ได้ ฆ่ า ใคร ต า ย ทุกปัญหามีทางออ กเสมอแต่

ห้ามหันไปหาทางออ กง่ายๆอ ย่ างหาเ งิ นก้อนอื่น มาโปะห นี้เก่าโดยเฉพาะห นี้นอ กระบบเ พ ร าะ จะยิ่งทำให้ห นี้เราเพิ่มเร็วหนักกว่าเก่าแน่ๆสิ่งที่เราควรทำอ ย่ างแรกก็คือเริ่มไปเจรจา กับคนที่ให้เรากู้เ งิ น จริงๆ แล้วเวลาที่ เป็นห นี้ อยู่สามารถเดินเข้าไปหาเจ้าห นี้แล้วขอประนอมห นี้ได้ส่วนหนึ่งเ พ ร าะ เจ้าห นี้ไม่ว่าจะเป็นธนาคารหรือว่าบริษัทบั ต ร เคร ดิ ต ต่างๆ

ก็ต าม เค้า อ ย า ก ได้เ งิ นของเค้าคืนอยู่แล้วแม้จะได้ ด อ ก เ บี้ ย น้อยลงก็ต ามดีกว่าปล่อยให้เป็นห นี้เ สี ยไปเลยลองเจรจาให้หมดกับเจ้าห นี้ทุกเจ้าที่เรามีเลยจากนั้นลองแยกห นี้ดี กับ ห นี้ เ ล ว ออ กจากกันเริ่มจัดการห นี้ เ ล ว ที่มีโดยจัดการจากห นี้ เ ล ว ที่มีต้นทุนหรือ ด อ ก เ บี้ ย ที่สูงที่สุดก่อนซึ่งเ งิ นที่เราจะหามาปิดห นี้พวกนี้ผมว่าเราอาจจะต้องตัดใจข า ย

สินท รั พ ย์ บางอ ย่ างออ กมาเ พ ร าะ ส่วนนึงที่เราจะเป็นห นี้เชื่อว่าน่าจะมาจากการที่เราเอาเ งิ นไปซื้ อ สินท รั พ ย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ โทรศัพท์มือถือต่างๆถ้ามาถึงจุดนึงที่ร า ยได้ ไม่พอร า ยจ่ายของ ด อ ก เ บี้ ย จริงๆเราอาจจะต้องข า ยเพื่อไปปิดห นี้ก่อน เพื่อให้ภาระ ด อ ก เ บี้ ย ลดลงแล้วพอสถานการณ์ดีขึ้นค่อยกลับไปซื้ อ ใหม่ก็ยังไม่สาย เผลอๆ ได้ของ

รุ่นใหม่กว่าเดิมอีกข้ อควรร ะ วั งก็คือส่วนใหญ่ทุกคนจะมีสินท รั พ ย์อ ย่ างพวกที่อยู่อาศัยแน่ๆ ถ้าไม่มั่นใจว่าจะสามารถหาเ งิ น มา ผ่ อ น จ่ายได้จริงๆ หรือเปล่าห้ามเอาที่ดิน หรือบ้านไปค้ำ เพื่อเคลียร์ห นี้ เด็ ด ข าดเ พ ร าะ ว่าถ้าเราเอามาคืนไม่ได้จริงๆ บ้านเราจะโดนยึดเข้าไปอีก ปัญหาจะยิ่งหนักมากกว่าเดิมยังไงห้ามเอาบ้านเราไปหมุน เป็นเ งิ นออ กมาเด็ดข า ด พอเรา

เริ่มลดภาระเรื่องห นี้ได้ระดับนึงผมเชื่อว่าปัญหาน่า จะเบาขึ้นเยอะเลยทีเดียวทีเนี้ยเราก็ต้องมาจัดการตัวเองที่เป็นต้นตอปัญหาก่อนเ พ ร าะ การเป็นห นี้มันเกิดจากที่เราหาเ งิ นได้ไม่เท่า กับร า ยจ่ายที่จ่ายออ กทำให้เราต้องไปหยิบยืมเ งิ น จากที่อื่นเพื่อให้เพียงพอ กับร า ยจ่ายที่เรามี ดังนั้น ช่วงที่สถานการณ์ยังไม่ดีนักอาจจะต้องเหนื่อย ขึ้นแน่นอน ลองหาทางเพิ่มร า ยได้ง่ายๆ

เช่น การทำโอทีหรือหางานพาร์ทไทม์ช่วงเส าร์-อาทิตย์ เพื่อเพิ่มร า ยได้ของเราผมว่าเดือนนึงได้เพิ่มมา 10,000-20,000 บ า ท ก็ช่วงลดปัญหาได้เยอะแล้วนะ ผมเชียร์ให้ทุกคนสู้ๆ เหนื่อยกายดีกว่าเหนื่อยใจที่ไม่รู้จะหาเ งิ นที่ไหน มาจ่ายห นี้แน่ๆ ล่ะหลังจากที่ผ่านช่วงชีวิตนี้มาได้ผมเชื่อแบบสุดใจเลยว่า เราจะแกร่งขึ้นอีกเยอะ เ พ ร าะ ส่วนตัวผมก็เคยเป็นห นี้หล า ยแสน

เหมือนกันจากการลงทุ น ทำธุรกิจที่ ผล ลั พ ธ์ มันไม่เป็นอ ย่ างที่คิดถามว่า เ ค รี ย ด มั้ยตอบเลยว่ามากกกกกก ก็มีช่วงชีวิตที่ลำบากประมาณ 2 ปี กว่าห นี้จะหมดแต่หลังจากที่เราผ่าน มา ได้ก็ทำให้เราแกร่งขึ้นจริงๆ นะสู้งาน มากขึ้นประหยัดมากขึ้น เห็นค่าของเ งิ น มากขึ้นผมเป็นกำลังใจทุกคนที่กำลังสู้เพื่อปลดห นี้นะครับ

ที่มา m o n e y b u f f a l o fahhsai