ช่วงจังหวะชีวิตคนเรามันต่างกัน ย ามขึ้นอ ย่ าเหลิง เวลาลงอ ย่ าท้อ

บางคนเรียนจบตอนอายุ 22 ปี แต่ต้องรออีก 2 ปี ถึงจะหางานทำได้ ขณะที่บางคน เรียนไม่จบ แต่สร้างเส้นทางชีวิตเป็นนายตัวเอง เป็นนักธุรกิจที่ยอ ดเยี่ยม บางคนประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุ 20 แต่ต้องมาประสบอุบัติเหตุ จบชีวิตลงตอนอายุเพียงแค่ 25 ปี บางคนท้องก่อนแต่ง ขณะที่บางคนแต่งงานแล้วแต่มีลูกไม่ได้

ดาราดังบางคน วางมือจากวงการบันเทิงตอนอายุ 35 ปี ขณะที่ดาราบางคน แจ้งเกิดในวัย 50 ปี บางครั้ง เราก็ได้เห็นว่า ผู้คนรอบตัวเราหล า ยๆ คน บางคนก็โดดเด่นขึ้นก่อนหน้าเรา บางคนก็ประสบความสำเร็จทีหลังเรา แต่ทุกคนกำลังวิ่งในเส้นทางของตัวเอง แข่งกับเวลาของตัวเอง

อ ย่ าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใคร จนเราหมดกำลังใจ และอ ย่ าได้ประเมินใครต่ำเกินไป หรือเผลอไปดูถูกใคร เขาอาจกำลังทำงานอ ย่ างหนัก ในเส้นทางของเขา และเราก็ควรทำแบบนั้นเช่นกัน ตั้งใจในเส้นทางของเรา ชีวิตของแต่ละคน มีช่วงเวลาที่จะสำเร็จแตกต่างกัน เพียงแค่ต้องรอคอยจังหวะเวลา ที่จะแสดงผลออ กมาเท่านั้น

เปรียบเหมือนต้นไม้น้อยใหญ่ทั้งหล า ย บางคนเปรียบเหมือนถั่วเขียว ปลูกเดี๋ยวเดียวโตเป็นถั่วงอ ก เก็บเกี่ยวได้ไว เก็บขายได้เร็ว แต่ก็คงอยู่ได้ไม่นาน บางคนเปรียบเหมือน มะม่วง อาจใช้เวลานานหล า ยปีเพื่อเติบโต และบ่มเพาะความสำเร็จ แต่เมื่อออ กดอ กออ กผลแล้ว สามารถเก็บกินได้อ ย่ างยั่งยืนย าวนานกว่า

ไม่มีหรอ กคำว่าล้มเหลว มีแต่ยอมแพ้แล้วล้มเลิกไปก่อน จงอ ย่ าเปรียบเทียบความล้มเหลวของเรา กับความสำเร็จของใคร แค่บางจังหวะในชีวิต อ ย่ าคิดว่าจะเป็นแบบนี้ตลอ ดไป ทุกความสำเร็จของทุกคน มีช่วงเวลาที่เหมาะสมของมันเสมอ ผมไม่กล้าพัก เ พ ร า ะผมไม่มีเ งิ นเก็บ

ผมไม่กล้าพูดว่าเหนื่อย เ พ ร า ะผมยังไม่ประสบความสำเร็จ ผมไม่กล้าขี้เกียจ เ พ ร า ะคนที่เก่งกว่าผม เขายังพย าย ามเลย ผมสามารถเลือ กที่จะขี้เกียจก็ได้ แต่ผมไม่ทำ เ พ ร า ะต่อให้ผมเลือ กที่จะสบาย และขี้เกียจทำงานในวันนี้ แต่ในวันข้างหน้า ผมก็ต้องมาลำบากทำงานอยู่ดี ถ้ายังไงก็ต้องทำอยู่แล้ว ก็ทำมันให้สำเร็จตั้งแต่วันนี้เลย

อ ย่ าทำต ามอำเภอใจ ต้องรู้จักจริงจัง เ พ ร า ะชีวิตยิ่งพย าย ามจะยิ่งโชคดี ในโลกใบนี้ ไม่มีการทำงานประเภทใดที่ไม่ลำบาก ไม่มีที่ใด ที่ปราศจากความวุ่นวาย ดังนั้น ความเข้มแข็ง คือหนทางเดียวที่ผมเลือ ก คุณจะไม่อิจฉาร า ยได้ หรือเ งิ นเดือนของคนอื่นเลย หากคุณรู้ว่า เขาฝึกฝนอ ย่ างหนักทุกวัน ลำบากแทบทุกคืน กว่าจะมายืนตรงจุดนี้ได้

ที่มา profession-j55