Home คำคม คนสมัยนี้ ชอบใช้เ งินฟุ่มเฟือยอวดร ว ย

คนสมัยนี้ ชอบใช้เ งินฟุ่มเฟือยอวดร ว ย

9 second read
Comments Off on คนสมัยนี้ ชอบใช้เ งินฟุ่มเฟือยอวดร ว ย
0
74

เรื่องการใช้เ งิ นเป็นเรื่องที่สำคัญ ถ้าหากเราวางแผนไม่ดีตัวเราจะลำบาก คนสมัยนี้ ชอบใช้เ งินฟุ่มเฟือยอวดร ว ย แม้ร า ยได้น้อย ชอบแสดงถึงความอู้ฟู่ ทั้งที่กู้ยืมมาแท้ๆ วันนี้เราจึงนำบทความที่จะช่วยเ ตื อ นสติ มาฝาก คนที่กำลังใช้เงิ นแบบผิ ดๆอยู่ โดยมีเนื้อหาดังนี้

ถ้าคุณมีเ งิ นเดือน 15,000 บ า ท เดือนนึงทำงาน 22วัน วันละ 8 ชั่ วโมง เดินทางไป-กลับ 2 ชั่ วโมง เป็น 10 ชั่ วโมง เท่ากับคุณทำงาน เดือนละ 220 ชั่ วโมง คุณจะมีค่าแรงคิดเป็นชั่ วโมงละ 68 บ า ท หรือตีเป็นตัวเลขกลมๆง่ายๆ คือ 70 บ า ทต่อชั่ วโมง ถ้าคุณกินกาแฟแก้วละ 140 บ า ท นั่นเท่ากับคุณแลกเวลา ในชีวิตไป 2 ชั่ วโมง เพื่อ กาแฟแก้วนั้น ถ้าคุณกินอาหาร บุฟเฟ่ต์มื้อละ 350 บ า ท

นั่นเท่ากับคุณแลกเวลา ในชีวิตไป 5 ชั่ วโมง เพื่ออาหารมื้อนั้น ถ้าคุณซื้ อโทรศัพท์เครื่องละ 30,000 บ า ท นั่นเท่ากับคุณแลกเวลา ในชีวิตไป 428 ชั่ วโมง เพื่อมือถือเครื่องนั้น ถ้าคุณซื้ อ กระเป๋าแบรนด์เนม ร า ค า 70,000 บ า ทนั่นเท่ากับคุณ แลกเวลาในชีวิตไป 1,000 ชั่ วโมง

เพื่อ กระเป๋าใบนั้น อายุเฉลี่ยของคนเราอยู่ที่ 70 ปี หรือ 613,200 ชั่ วโมง ถ้านอนวันละ 8 ชั่ วโมง เราจะเหลือชีวิต ที่รู้สึกตัวหรือตื่นนอนอยู่ 408,800 ชั่ ว โมง แต่ละชั่ วโมงถูกใช้ไป แลกกับอาหารสิ่งของและสิ่งฟุ่มเฟือยอื่นๆ เพียงเพื่อตอบสนองกิเลสส่วนตัว หรือเพื่อให้มีหน้ามีต าในสังคม

เราไม่ได้บอ กว่าห้ามซื้ อห้ามฟุ่มเฟือย หรือทำแบบนี้แล้วผิ ด เ พ ร า ะมันอยู่ที่ความพอใจของแต่ละคนแต่ประเด็นคือ ถ้าซื้ อน้อยลง คุณก็จะมีเวลามากขึ้น ได้อยู่กับคนรัก ครอบครัวเพื่อนฝูง มีเวลาทำในสิ่งที่ชอบเยอะขึ้น บนความพย าย ามเท่าเดิมดังนั้น ต่อจากนี้ไป

ควรคิดให้ดีก่อนซื้ อ คุณมีเงิ น มากหรือน้อยไม่สำคัญ ที่สำคัญคือ คุณต้องเชื่อมั่นในตัวเอง ไม่ใช่ไปเชื่อมั่นในกาแฟร า ค าแพง กระเป๋าแบรนด์เนมสุดหรู รถยนต์ที่ต้องก้มหน้าก้มต า ผ่อนอีกหล า ยปี สิ่งของเหล่านี้อาจจะดูดีดูเท่แต่ถ้าความสามารถ และร า ยได้ของเรา

ยังไม่พอก็ถือว่าใช้ชีวิตเกินตัวไปหน่อย คนที่ฟุ่มเฟือยแล้วไม่เดือ ดร้อนก็มี เ พ ร า ะเขามีกำลังซื้ อ แต่ส่วนใหญ่ไม่ใช่แบบนั้น ที่ทำไปเ พ ร า ะหน้าใหญ่ใจโตซะมากกว่า คุณกล้าที่จะเดินสวนทางกับแนวคิดส่วนใหญ่ ในสังคมไหมคุณจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ หรือปล่อยให้ตัวเองถูกพัดไปต ามกระแสสังคม

ที่มา ขยำกระดาษ  yakrookaset

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In คำคม
Comments are closed.

Check Also

เริ่มเก็บวันนี้ที่ยังทำงานหาเ งิ นไหว อ ย่ ามาคิดได้ตอนแก่

เค้าว่าเ งิ นทองเป็นของนอ กกายแต่มันจะสายถ้าเก็บไม่อยู่เ งิ นเดือนออ กทีไรกิน อาหารญี่ปุ่น…