สาเหตุที่ทำให้คนเปลี่ยนงาน ทั้งที่เศรษฐกิจไม่ดี

เราจะเห็นว่าในช่วงนี้อะไรก็ย่ำแย่ไปหมด เงินก็ห า ย าก คนตกงานก็เพิ่มขึ้น แต่สิ่งที่ยังสงสัยคือมีหล า ยๆคนที่คิดจะลาออ กจากงานทำไมถึงเป็นเช่นนั้น วันนี้เราจะพามาดูถึงเหตุผลที่ทำให้พวกเขามีความคิดที่อย ากจะลาออ กจากงานกัน

คำว่าออ กจากงาน มัน มีหล า ยสาเหตุ แต่เชื่อว่าชั่ วโมงนี้ เวลานี้ ไม่มีใครอย ากตกงาน ไม่มีใครอย ากทิ้งร า ยได้ที่มั่นคง แม้ว่าบางคนจะได้น้อยนิดก็ต าม แต่มันก็เป็นร า ยได้ที่มั่นคง อ ย่ างน้อยก็มีให้เราทุกๆเดือน

โดยที่เราไม่ต้องกังวลว่า เดือนนี้จะมีเงิ นไหมเดือนหน้าจะกินอะไร แต่ออ กจากงานกัน เ พ ร า ะอะไรเราลองมาดูกันว่า สาเหตุนั้น มีอะไรบ้าง และเขาแก้ปัญหากันอ ย่ างไร

1.สาวออฟฟิศผู้บึกบึนและอ ดทนคนหนึ่ง ที่เพิ่งลาออ กจากงานได้ไม่นาน

และตอนนี้ยังไม่ได้งานใหม่ สาเหตุของการออ กจากงานเธอคนนี้บอ กว่า เ พ ร า ะด้วยเนื้องานที่ทำ และเงิ นเดือนไม่สมดุลกัน และงานค่อนข้างมีความกดดันพอสมควร เ พ ร า ะผู้บริหารเป็นคนเจ้าระเบียบ จุกจิกหยุมหยิม จะมีกฎให้พนักงานต้องทำต าม ประหนึ่งว่าอยู่โรงเรียน ซึ่งตัวเธอนั้นต้องดูแลเรื่องเหล่านี้ และแน่นอนว่า

กล า ยเป็น มีเป็นหากับพนักงานด้วยกัน เ พ ร า ะส่วนใหญ่พนักงานชอบแหกกฎ ทำให้โดนนินทาและไม่ให้ความร่วมมือ อีกทั้งภาวะกดดันสูง ทำให้เครียดทุกวัน เหนื่อยและรู้สึกว่าไม่คุ้มกับเงิ นเดือน ดังนั้นการลาออ กไป เอาดาบหน้าจึงเป็นทางออ กที่เธอเลือ ก

แม้ว่าจะยังไม่งานรองรับ แต่อ ย่ างน้อยการออ กมา มันทำให้สบายใจไม่เครียด ซึ่งตอนนี้ก็ได้รับเ งินชดเชย ของประกันสังคม พร้อมๆกับทำการลงชื่อหางานใหม่ ซึ่งเพิ่งผ่าน มา ได้เดือนเดียว แต่เธอเชื่อว่าอีกไม่ช้า จะได้งานเ พ ร า ะมีหล า ยแห่งติดต่อมาเรียกสัมภาษณ์บ้างแล้ว

2.หนุ่มไอทีที่คิดว่าการทำงานฟรีแลนซ์ มันทำให้ถึงเป้าห ม า ย

ทางการเงิ นได้มากกว่า การนั่งในบริษัทเล็กๆ หนุ่มคนนี้มีความรู้ ทางด้านการซ่อมคอม การเขียนโปรแกรม การจัดการระบบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์จบใหม่ไฟแรง และคิดว่าการทำงานในบริษัท เพื่อเก็บทุนไว้ทำกิจการเล็กๆ เป็นของตัวเอง และหาประสบการณ์ มันไม่สนุกเ สี ย แล้วอีกอ ย่ างงานไอที ในบริษัทที่ทำ

มันก็ไม่ได้มีอะไรมากมาย แถมต้องทำงานหน้าที่อื่นๆด้วย เ พ ร า ะเป็นบริษัทเล็กๆ งานสายไอทีโดยตรง ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ แต่ที่เปิดรับไอที เ พ ร า ะแค่เอาไว้ช่วยแก้ปัญหา เฉพาะหน้าเท่านั้น แต่มอบห ม า ยงานอื่นๆให้ทำ ซึ่งเขารู้สึกว่า ตอนแรกมันก็ดี คุ้มกับเงิ นเดือนที่ได้รับ แต่อยู่ๆไปมันเหมือนความรู้จะห า ย

จึงเริ่มรับงานนอ กทำวันหยุด ซึ่งทำแล้วมันเห็นเ งิน และได้ท้าทายความรู้ที่เรียน มาดังนั้นเขาจึงคิดว่า ออ กมาเป็นฟรีแลนซ์หางานสายนี้โดยตรง น่าจะดีกับเขาที่สุด ร า ยได้บางงาน ได้มากกว่าเงิ นเดือนที่ทำ และนั้น มันทำให้เขาคิดว่า มันได้ทั้งอิสระทางเวลาและการเงิ น

3.ลุงย ามหน้าอพาทเม้นท์ ที่ตั้งเป้าว่า สิ้นปีนี้จะกลับบ้านต่างจังหวัด

หลังจากเข้ามาทำงานในเมืองหลวงนานหล า ยปี ทำตั้งแต่เป็นก รรมกร ก่อสร้างพนักงาน โรงงาน สุดท้ายมาจบที่อาชีพ ย ามหรือรปภ. เหตุผลที่เปลี่ยนงาน หลากหล า ยเ พ ร า ะพิ ษเศรษฐกิจ และร า ยได้ที่ไม่คุ้มเหนื่อย ทำงานหนัก แต่ได้ค่าแรงร า ยวัน ตั้งแต่งานกร รมกร แบกหามโดนหักวันหยุด หักโน่นนี่นั่น

ทำให้หางานใหม่ จนได้ทำงานโรงงานแห่งหนึ่ง ซึ่งก็ทำมาหล า ยปี มีเงิ นเก็บส่งทางบ้าน มากพอสมควร สร้างบ้านใหม่หลังเล็กๆที่มั่นคง มีเ งินให้พ่อแม่ ไถ่ที่นา ที่มีไม่กี่ไร่ได้สำเร็จ ส่งเ สี ยทางบ้าน จนพ่อแม่จากไป บ้านแลที่นา ก็ฝากญาติๆให้ดูแล ทำนาแทน ให้ไม่เอาค่าเช่า เ พ ร า ะพี่น้องกัน แค่ขอข้าวที่ทำได้ไว้ มาหุงกินในเวลาที่กลับไปดูบ้าน

ตัวลุงเองก็มาได้แฟนที่โรงงาน ก็อยู่กินกัน มีลูกคนเดียว ซึ่งดูเหมือนจะดี แต่พิ ษเศรษฐกิจทำให้โรงงานเจ๊ง ต้องปิดตัวเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว ด้วยความที่ตอนนั้น ยังมีแรงยังไหวกับการสู้ชีวิตในกรุง เลยมาสมัครเป็นย าม เ พ ร า ะร า ยได้ดี ส่วนแฟนและลูกลุง ก็ให้กลับไปอยู่บ้านนอ กแทน โดยส่งเ งินให้ทุกเดือน ให้ไปทำนา

ปลูกผักดูแลบ้าน และที่นาและตอนนี้ ลุงแกบอ กว่า อายุมากแล้วกลับไปบ้านนอ กดีกว่าอะไรๆก็เจริญ ที่นา 3 ไร่ ก็แบ่งให้เขาเช่า ทำนาเก็บไว้ทำเอง แค่ไร่เดียวปลูกผัก เลี้ยงปลา มันก็พอมีกิน ลูกเมียก็อย ากให้กลับไปบ้าน ลูกก็โตแล้ว เรียนใกล้จบแล้วก็คงหางานทำที่บ้าน แกบอ กพอ กันทีชีวิตเมืองหลวง

ค่าใช้จ่ายแพง ได้เงิ นค่าจ้างมา ก็โดนค่าเช่าบ้าน ขนาดอยู่ร า ค าถูกๆ ยังขึ้นได้ทุกปี ค่าอาหารค่าเดินทางมาทำงาน หักวันหยุดออ กแล้ว ร า ยได้วันละ 700 เดือนๆหนึ่ง เหลือไม่เท่าไหร่ แกบอ กที่ได้เยอะ เ พ ร า ะอยู่มานานทำงานดีบริษัทก็ให้เงิ นขึ้น เจ้าของสถานที่ที่แกมาเฝ้าให้เขา ก็ให้พิเศษเพิ่ม แกบอ กว่าอยู่บ้านอ ก ไม่มีคำว่าอ ด หากขยัน มีของให้กินทุกวัน

ไม่ต้องซื้ อหากรู้จักทำ เห็นไหมว่าจากตัวอ ย่ างที่ยกมาให้ดูนั้น มันก็เป็นเพียงเศษเสี้ยวของการออ กจากงาน ที่จริงๆมัน มีเหตุผลมากมายกว่านี้ แต่ทุกคนที่ได้คุยและสอบถามมานั้น ทุกคนคิดแล้วว่าการออ กจากงาน ทำให้ได้สิ่งที่ดีกว่า แม้ว่าจะเป็นเรื่องของอนาคต แต่สิ่งที่เหมือนกันคือ หมดใจในการทำงาน หมดไฟในการต่อสู้กับงานที่กินเ งินเดือน หากคุณกำลังคิดจะออ กจากงาน ลองคิดวิเคราะห์ว่า คุณออ กเ พ ร า ะอะไร ออ กมาแล้วจะทำอะไร หาเหตุผลรองรับ หาทางออ กให้ได้ แล้วคุณค่อยออ กจากงาน

ที่มา moneyhub  stand-smiling