รู้แล้วเลิกยังไม่สาย วิบากก ร ร มที่คนเป็นเมียน้อยเขาจะต้องได้รับ

ทุกวันนี้เรื่องเมียน้อยเป็นเรื่องที่นำมาคุยกันอยู่ทุกวันเลยก็ว่าได้ จะเดินไปทางไหนก็ได้ยินแต่เรื่องเมียน้อย เมียหลวง แม้กระทั่งบนโลกออนไลน์ก็ยังมีให้เราได้เห็นกัน สำหรับคนที่เป็นเมียน้อยนั้น วันนี้เราจะพาคุณมาดูผลก ร ร มที่คุณต้องเจอ

ทำไมยุคสมัยนี้แล้ว ยังมีผู้หญิงที่แยกแยะผิ ดชอบชั่ วดีไม่ออ กอีกหรือยังไง เพราะส่วนใหญ่ผู้หญิงสมัยนี้ล้วนหน้าต าดี มีการศึกษา บางคนถูกอบรมมาเป็นอ ย่ างดี สมัยเรียนหลักสูตรตั้งแต่ประถม จนถึงมหาวิทย าลัย

ก็พร่ำสอนเรื่องการรั ก ษ าศีล 5 ให้เป็นปกติ แต่ก็ยังมีคนผิ ดศีลกันอยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะศีลช้ อ 3 กาเมสุ มิจฉาจารา เ ว รมณี งดเว้นจากการประพฤติผิ ดในกาม ที่แม่หมอยังเห็น มีอยู่เกลื่อนในสังคม เมียน้อย

จากคำสอนของหลักพระพุทธศาสนา การประพฤติตนในสังคมนั้น จิตใจและกาย จะต้องบริสุทธิ์ คิดดี ทำดี และพูดดี ไม่คิดร้ า ยและเบียดเบียนผู้อื่น หลักศีล 5 ที่เราต้องยึดมั่นไว้ตลอ ดชีวิต นั่นคือ

1. ปาณาติปาต า เ ว ร มณี งดเว้นจากการฆ่ าสั ต ว์ ตัดชีวิต

2. อทินนาทานา เ ว ร มณี งดเว้นจากการลักขโมย

3. กาเมสุ มิจฉาจารา เ ว ร มณี งดเว้นจากการประพฤติผิ ดในกาม

4. มุสาวาทา เ ว ร มณี งดเว้นจากการกล่าวเท็จ

5. สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เ ว ร มณี งดเว้นจากการดื่มสุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท

ซึ่งศีลทั้ง 5 ช้ อ นั้น ระบุไว้อ ย่ างชัดเจนอยู่แล้ว ว่าแนวทางในการดำเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนที่ดี ควรทำอ ย่ างไร แต่ก็ยังมีคนแหกกฎแห่งก ร ร ม ประพฤติผิ ดในกาม

ยอมเป็นเมียน้อยทั้งด้วยความตั้งใจและไม่ตั้งใจ แต่ขอบอ กไว้เลยนะคะ ว่าถึงอ ย่ างไรแล้ว วิบากก ร ร มสำหรับผู้ที่เป็นเมียน้อยนั้นก็จะต้องพบเจอ กับทุ ก ข์ที่แสนสาหัสอ ย่ างแน่นอน เรามาดูกันค่ะ ว่าก ร ร มที่ต้องชดใช้นั้น มีอะไรบ้าง

1.มีคนคิดปอง ร้ า ย ถึงแม้ว่าบางราย จะเจอเมียหลวงที่แสนดี ไม่เอาเรื่องเอาความ แต่คุณก็ไม่สามารถที่จะหลบหนีก ร ร มช้ อนี้ไปได้ เพราะวิบากก ร ร มได้กำหนดไว้ชัดเจนอยู่แล้วว่าคุณจะต้องเจอ

กับอะไรบ้าง ไม่ว่าคุณจะไปอยู่ที่ไหน อยู่ในสังคมแบบใด ก็จะต้องมีคนคอยคิดจ้องจะทำร้ า ยคุณอยู่ตลอ ดเวลา อาจจะไม่ได้เข้ามาทำร้ า ยโดยตรง แต่ก็มีแผนการคิดทำล า ยอนาคตคุณอ ย่ างแน่นอน

2.ขัดสนเงินทอง อีกหนึ่งเหตุผลที่หล า ยคนเลือ กจะเป็นเมียน้อย เพราะต้องการเงินทองใช้จ่ายอ ย่ างสบาย ไม่ต้องทำงานให้เหนื่อย ใช้แค่เรือนร่างในการปรนเปรอเท่านั้น แต่อ ย่ าเพิ่งประมาทไปค่ะ วิบากก ร ร มที่คุณได้ก่อลงไปนั้น

กำลังจะเดินทางมาหาคุณในเร็ววัน เคยได้ยินคำว่าเดี๋ยวนี้ก ร ร มติดจรวดมั้ยคะ แม่หมอว่าคำนี้ยังใช้ได้ดีอยู่ สำหรับพวกผิ ดศีลแบบนี้ เพราะคุณจะต้อง เดือ ดร้อนเรื่องเงินทองอยู่เสมอ ติดขัดในการหาเงิน มาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เจออุปสรรคมาขัดขวางในทุกด้าน เพื่อไม่ให้คุณได้หาเงินใช้จ่ายอ ย่ างมีความสุข

3.ไม่สมหวังในรัก ไม่ว่าในตอนนี้คุณที่เป็นเมียน้อย จะรูปร่างหน้าต าสวยสะพรั่งขนาดไหนก็ต าม แต่ก็ไม่อาจฝืนกฎแห่งธรรมชาติไปได้ ร่างกายไม่ใช่ของเราโดยแท้จริง

วันหนึ่งผ่านไปต้องมีริ้วรอยและเหี่ยวย่น บางคนไม่ทันต้องแก่ แต่ก็ต้องพบกับวิบากก ร ร มในช้ อนี้ซะแล้ว เพราะผลจากการที่คุณไปแย่งของรักคนอื่น มา จะส่งผลให้คุณต้องผิ ดหวังในความรักอยู่ตลอ ดไป ไม่ว่าในตอนนี้คุณจะตัดสินใจเลิกราออ กมาก

หรือยังนั่งตำแหน่งเมียน้อยอยู่ก็ต าม คุณจะไม่มีวันได้เจอรักแท้ หากอย ากให้ทุ ก ข์นี้คล า ยความรุนแรงลงบ้าง ทำได้ด้วยการขอขมาเจ้าก ร ร มนายเ ว รที่ได้ทำความชั่ วลงไป ขอผลบุญที่ทำมาช่วยอโหสิก ร ร มให้พ้นจากความทุ ก ข์นี้

4.ความทุ ก ข์ทรมานใจ ผลจากการกระทำที่ผิ ดศีลช้ อ 3 นั้น จะส่งผลให้เกิดความทุ ก ข์ตรมในจิตใจ ผลจากความรู้สึกของตัวเองที่เหมือนเป็นตัวสำรอง ด้อยค่าไร้ความหมาย ไร้ซึ่งศักดิ์ศรี

ต้องกินน้ำใต้ศอ กคนอื่นอยู่ร่ำไป ออ กไปที่ไหนก็จะเจอ กับสายต าและคำนินทา ที่ดูถูกดูแคลน โดนตราหน้าว่าเป็น เมียน้อย ทำให้เมียหลวงต้องเ จ็ บช้ำและเ สี ยใจ หากผู้ชายมีลูกกับเมียหลวงอีก ยิ่งทวีคูณความทุ ก ข์ใจให้แก่เราผู้เป็นเมียน้อยเป็นก ร ร มสร้างศัตรูไป 100เปอร์เซน

วิบากก ร ร มที่ได้บอ กไปข้างต้นนั้น ถือว่าเป็นเพียงแค่เศษก ร ร มที่จะต้องเจอเท่านั้น ความจริงแล้วยังมีอีกมากมาย วิบากก ร ร มที่เมียน้อยจะต้องพบเจอ ซึ่งส่งผลทั้งในชาตินี้

และชาติหน้า โบราณมีการบอ กเอาไว้เรื่องนี้แล้วว่า หากคุณที่เป็นเมียน้อยผ่านช่วงเวลาชาตินี้ไปได้ ในชาติต่อไปก็จะต้องพบเจอ กับวิบากก ร ร มที่รออยู่อีกมาก ตัวอ ย่ างเช่น

1.เป็นตัวสำรองในทุกด้าน ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ต ามแต่ จะต้องมีอุปสรรคและวางตำแหน่งให้คุณเป็นตัวสำรองอยู่ร่ำไป หากทำงานจะต้องโดน มองข้ามไป

หรือถูกขโมยผลงาน แม้ว่าคุณจะตั้งใจพย าย ามทำงานออ กมาให้ดีแค่ไหนก็ต าม คุณจะรู้สึกเหมือนเป็นเพียงแค่ตัวประกอบ รู้สึกด้อยค่าในสิ่งที่กำลังเป็นและทำอยู่

2.เกิดเป็นผู้หญิงซ้ำสอง อ ย่ างที่รู้กันว่า ธรรมชาติได้สร้างผู้หญิงให้เป็นเพศที่อ่อนแอกว่าผู้ชาย จะต้องมีการท้อง มีประจำเดือน และหล า ยๆอ ย่ างที่เ สี ยเปรียบผู้ชาย จึงมีแนวโน้มเป็นอ ย่ างมาก

ว่าคุณจะต้องเกิดมาเป็นผู้หญิงอีกครั้ง ในสภาพที่เรียกว่าเกิดในตระกูลต่ำ ต้องลำบากแสนสาหัส ได้รับความอับอายอยู่เสมอ หรือบางคนร่างกายไม่สมประกอบ จะต้องถูกสังคมกลั่นแกล้งอยู่เป็นประจำ

3.ถูกแย่งของรักของหวง อันนี้เป็นวิบากก ร ร มที่เห็นได้ชัดมาก จากการกระทำที่คุณได้เคยเป็นเมียน้อย

เพราะคุณจะต้องเจอ กับความผิ ดหวังซ้ำซาก ของห า ย คนรักโดนแย่ง เหมือนกับที่คุณได้ทำล า ยครอบครัวคนอื่นไปในชาติที่ผ่าน มา

คุณจะต้องรู้สึกเ สี ยใจอยู่ตลอ ดเวลา เมื่อคุณไปเริ่มต้นรักกับใครก็ครั้งกี่คน ก็มีอันต้องเลิกรากันไปด้วยเหตุโดน

แย่งหรือฝ่ายชายนอ กใจคุณเห็นเหมือนที่แม่หมอเห็น มั้ยคะ ว่าการเป็นเมียน้อยคนอื่นนั้น มัน มีแต่แย่กับแย่

ผิ ดศีลธรรมที่พระพุทธเจ้าสั่งสอน ต้องตกนรกทั้งที่ยังไม่ต า ย เลยด้วยซ้ำ และไม่เพียงแต่ฝ่ายหญิงที่เป็นเมียน้อยเท่านั้น ฝ่ายชายที่คิดนอ กใจคู่ชีวิตตัวเอง ก็จะต้องได้รับผลก ร ร มเช่นเดียวกัน เดี๋ยวจะมาบอ กวิบากก ร ร มฝ่ายชายให้ได้อ่ า นกันในครั้งต่อไปจ้า

ที่มา  jingjai999