วิ ธีรับมือ กับมิตรที่ตีสองหน้า คุณต้องเจออยู่แล้ว

สังคมทุกวันนี้น่ากลัวเอามากๆ รู้หน้าแต่ไม่รู้ใจ ไม่รู้ว่าบุคคลที่อยู่รายล้อมเรานั้นเขาคิดอ ย่ างไรกับเรา คาดเดาได้ย ากเหลือเกิน อยู่กับเราก็อ ย่ างหนึ่งพูดจาดีทุกอ ย่ าง ครั้นพอไปอยู่กับกลุ่มหนึ่งเขาก็อีกอ ย่ าง ลางทีเราก็กล า ยเป็นคนถูกนินทาไปซะงั้น

เราจะพย าย ามเป็นคนที่ทุกคนชอบนั้นไม่ได้หรอ กนะ เป็นตัวของตัวเองแหละดีที่สุดแล้ว ไม่ต้องพย าย ามไปเป็นคนอื่นเพื่อให้คนอื่นๆชอบเราหรอ ก เพราะแต่ละคนนั้นชอบไม่เหมือนกันหรอ กนะ เราเป็นคน

หล า ยๆแบบ เพื่อให้คนอีกหล า ยๆคนชอบเราไม่ไหวหรอ ก ใครจะชอบไม่ชอบในตัวเรา มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่จะชอบหรือไม่ชอบ และเราก็มีสิทธิ์ของเรา ว่าเราจะเป็นคนแบบไหน เพราะฉะนั้นถ้าเขาชอบเรา ก็ถือว่าดีไป ที่เขาชอบในแบบที่เราเป็น แต่ถ้าเขาไม่ชอบในแบบที่เราเป็นนั้น ก็ปล่อยเขาไปเถอะ มันเป็นสิทธิ์ของเขา

เคยเป็นไหม อยู่เฉยๆก็มีคน มา เ ก ลี ย ด ในสังคมที่แข่งขัน ชิงดี ชิงเด่นกัน ย ากที่จะเชื่อใจใครมิ ต ร ตี ส อ ง ห น้ า คือ นิสัยที่คนบางคนทำ จนกล า ยเป็น สั น ด า น เขาไม่ได้แค่เป็นกับคุณหรอ ก แต่ เขาเป็นเช่นนี้กับทุกคน แม้แต่คนที่ดีกับเขา กับเขาก็ต าม เพราะเขาไม่รู้จักคำว่าบุญคุณ หรือ ศักดิ์ศรี อันที่จริงพวกเขาไม่สนโลกเลยด้วยซ้ำเขาแค่ไม่อย ากเห็นใคร ดีไปมากกว่าเขา

ดังนั้น ทุกๆคนที่ ขวางทางของเขา จึงกล า ยเป็นคู่แข่งทุกคนที่ ดีกว่าเขา เหนือ กว่าเขา เก่งกว่าเขาอย ากรู้ว่ามิ ต ร ตี ส อ ง ห น้ า เป็นยังไงสังเกตุได้ง่ายมาก หากเขามานินทาใครให้คุณฟัง อยู่กับคนนั้น นินทาคนนี้ อยู่กับคนนี้นินทาคนนั้น ถ้าคุณชอบที่จะฟังเขานินทาคนอื่นชอบอยู่กับคนที่ชอบนินทา แน่ใจหรือว่าคุณจะไม่ใช่รายต่อไป ที่ถูกนินทา

ความสุขของเขาคือ การกดให้คนอื่นดู ต่ำลง เพื่อ ดึงตัวเองให้ สูงขึ้นแต่ช่างหน้าเ สี ยดาย เขาทำได้แค่ รู้สึกสูงขึ้น แต่เขา ไม่ได้เป็น เช่นนั้นเพราะ การกระทำที่ ไร้ระดับ มัน ยกระดับคน ไม่ได้

วิ ธีรับมือ กับมิตรแบบนี้นั้น ไม่ย าก เพราะคุณไม่ต้องทำอะไรเลยการอยู่เฉยๆของคุณ จะทำให้เขายิ่งร้อนรุ่ม ภายในใจขอให้ เห็นใจ และ ให้อภั ย เขาแล้วอยู่สูงๆเปล่งประกาย ความสุข ของคุณต่อไป

เพราะ เมื่อเขาทำกับคุณไม่ได้ผล เขาก็จะ เหนื่อย และ ท้อ ไปเองเราไม่จำเป็นต้อง ตอบโต้ ทุกคนที่เข้ามาว่าเราหรอ ก มันเ สี ยเวลาเปล่า ถ้าเราต้องเถียงกับคนอื่นทุกครั้งที่เห็นต่าง วันๆ ก็คงไม่ต้องทำอะไรหมดเวลาที่จะเดินไปให้ถึงเป้าหมาย แทนที่จะ เ สี ยเวลา ไปเอาชนะหาทางไปให้ถึง เป้าหมาย ของเราจะดีกว่า

จงจำไว้ว่า ไม่มีใครเก่งขึ้นจากการ ยุ่งเรื่องของชาวบ้านแต่จะเก่งขึ้นได้คือโฟกัสที่ เป้าหมายข้ องตัวเองไม่มีใครร่างกายแข็งแรงขึ้นจากการ สอนคนอื่นออ กกำลังกายแต่ร่างกายจะแข็งแรงขึ้นได้จากการ พาตัวเองออ กกำลังกาย

ที่มา  verrysmilejung