Home คำคม 13 สิ่งที่ผู้หญิงห้ามหยุดทำเด็ดข า ด ถ้าไม่อย ากเป็นภาระใครในย ามแก่

13 สิ่งที่ผู้หญิงห้ามหยุดทำเด็ดข า ด ถ้าไม่อย ากเป็นภาระใครในย ามแก่

8 second read
Comments Off on 13 สิ่งที่ผู้หญิงห้ามหยุดทำเด็ดข า ด ถ้าไม่อย ากเป็นภาระใครในย ามแก่
0
29

ถึงแม้การเป็นผู้หญิงจะถูกมองว่าเป็นเพศที่อ่อนแอ แต่ก็ยังมีผู้หญิงหล า ยๆคนที่เก่ง แกร่งกว่าผู้ชายอยู่ไม่น้อย หากคุณเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่อย ากจะมีความเก่ง และไม่ต้องเป็นภาระของใครในย ามที่แก่ไป จงอ ย่ าหยุดทำ 13 ข้ อนี้

1. อ ย่ าหยุดฉลาด จงอ ย่ าหยุด อ่ า น เขียน เรียนรู้ พย าย ามหาความรู้ใหม่ๆทุกวัน เพราะความรู้ทำให้องอาจ

2. อ ย่ าหยุดออม ไม่ว่าจะออมด้วยวิ ธีไหน ก็ต้องรู้จักออม ทั้งซื้ อพันธบัตรรัฐบาล ซื้ อหุ้น ฝากธนาคาร ออมผ่านบริษัทกันชีวิต หรือจะซื้ อทอง ซื้ อที่ดิน ก็จงรีบออมตั้งแต่เนิ่นๆ อ ย่ ารอพึ่งคนอื่นย ามเดือ ดร้อน เพราะเขาก็มีภาระเหมือนกัน

3. อ ย่ าหยุดหาเงิน พย าย ามให้มีประตูมากกว่าหนึ่งบาน ให้เงินไหลเข้ามา เพราะถ้าบานหนึ่งปิดก็ยังมีบานอื่นเปิดอยู่ นอ กจากนั้น ชีวิตที่สามารถพึ่งตนเองได้ จะรู้สึกว่าตนเองมีค่ามากยิ่งขึ้นด้วย เมื่อหาเงินใช้ได้เอง

4. อ ย่ าหยุดทำงาน มาเป็นแม่บ้าน ต ามคำขอร้องของสามี เพราะชีวิตเราจะค่อยๆดูไร้ค่า ไปทีละน้อยๆ กว่าจะรู้ตัว บางเรื่องก็สายไป เ สี ย แล้ว

5. อ ย่ าหยุดสวย จงสวยต ามวัย ใส่ใจตัวเองเสมอ อ ย่ าได้ปล่อยตัวเองโทรม จนกล า ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำบ้านเด็ด ข า ด

6. อ ย่ าหยุดท่องโลกกว้าง นอ กจากความสุข ที่ได้บินออ กไปนอ กรัง สู่โลกกว้างแล้ว ความรู้ใหม่ๆจากการได้พบเห็นยังมากขึ้นอีกด้วย เสมือนหนึ่งเป็นการเติมไฟให้กับชีวิตและใจเราเอง

7. อ ย่ าหยุดเล่นกีฬา ออ กกำลังกาย เพราะจิตใจที่ดี ควรอยู่ใน ร่ า ง กายที่แข็งแรง เราจะได้มีชีวิตอยู่เป็นผู้สูงวัยที่แข็งแรง และไม่เป็นภาระกับลูกหลาน

8. อ ย่ าหยุดหาของอร่อยกิน การหาของอร่อยกิน ไม่จำเป็นต้องอ้วนเสมอไป เพราะเรารู้จัก เ ส พ อ ย่ างมีความสุข ตราบใดที่ลิ้นยังรับรสได้อยู่

9. อ ย่ าหยุดคบเพื่อน โดยเฉพาะเพื่อนเก่าที่ดีๆ จงพย าย ามหาเวลา ไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆ ได้พูดคุยรำลึกความหลัง อ ย่ างมีความสุขกัน เพราะจะทำให้เราไม่พลาดความประทับใจกับความสุขบางเรื่องไป

10. อ ย่ าหยุดรักตัวเอง เพราะถ้าเราไม่รักตัวเองก่อน แล้วจะให้ใครมารัก พอเรารักตัวเอง เราก็จะใส่ใจตัวเองในทุกเรื่อง และผลของการใส่ใจตัวเองก็จะทำให้เราดูดีในทุกเวลา ทุกอริยบท

11. อ ย่ าหยุดทำสิ่งที่ชอบ เพราะไม่รู้จะได้ทำได้อีกนานถึงเมื่อไหร่ เมื่อมีโอกาสทำได้ ก็ให้รีบทำ เ สี ย เถิด

12. อ ย่ าหยุดทำบุญสร้างกุศล เพราะจะทำให้จิตใจเราผ่องแผ้วเบิกบาน และส่งผลให้เรามีความสุขมาจากข้างใน อันเป็นความสุข ที่แท้จริงของชีวิต

13. อ ย่ าหยุดกตัญญู คนที่สำเร็จในชีวิต มักเป็นคนกตัญญูรู้คุณคน และคนกตัญญูรู้คุณคน มักจะประสบความสำเร็จ

ที่มา  verrysmilejung

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In คำคม
Comments are closed.

Check Also

วิ ธีกำจั ดก ลิ่ นบนที่นอน

สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่าน วันนี้เรามีเ ค ล็ ด ลั บดีๆมาฝากแม่บ้านทุกท่าน โดยเฉพาะคุณแม่ที่มี…