10 ข้ อคิดสร้างตัว ไม่ให้ลำบากก่อนวันเกษียณ

เมื่อต้องก้าวสู่วัยแห่งการเกษียณ แน่นอนว่าความคิด ความรู้สึก และความหมายของการเกษียณ สำหรับแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับทัศนคติ และความพร้อมของแต่ละบุคคล ถ้าเป็นผู้ที่มีการเตรียมตัวและวางแผนล่วงหน้าไว้เป็นอ ย่ างดี ก็จะไม่กังวลกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในชีวิต

และอาจมีความสุขเ สี ยด้วยซ้ำที่จะได้พ้นจากภาระหน้าที่การงานเ สี ยที แต่สำหรับผู้ที่ข า ดการเตรียมความพร้อม การเกษียณอาจส่งผลในทางลบมากกว่า ทั้งในด้านสุ ข ภ า พร่างกายและจิตใจ ตลอ ดจนวิถีชีวิตที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย สาเหตุต่าง ๆ อาทิ การหมดอำนาจและบทบาทในทางสังคม การสูญเ สี ยรายได้ อันเป็นเหตุให้เกิดความไม่มั่นคงทางการเงิน เป็นต้น

สิ่งสำคัญที่จะต้องทำเ สี ยแต่วันนี้ก็คือ การเตรียมตัวเองให้มีความพร้อมรับมือ กับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่า ในอีกหล า ย ๆ ปีข้างหน้า หลังจากที่เกษียณไปแล้ว จะยังคงสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อ ย่ างมีความสุข วันนี้เราจึงมีบทความ 10 ข้ อคิดสร้างตัว ไม่ให้ลำบากก่อนวันเกษียณ มีเงินเหลือ กินเหลือใช้ จะมีอะไรบ้างไปดูกัน

1. รับ ใช้ จ่าย รู้

การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย มันช่วยได้ คือคำตอบ เพราะทำให้เรารู้การเคลื่อนไหว รู้แนวทาง และป้องกันเงินรั่วไหลอีกด้วยนะ

2. ใช้ชีวิตวันนี้ แต่ไม่ลืมอนาคต

เราควรเตรียมวางแผนการเงินไว้สำหรับอนาคต เช่น การศึกษาให้ลูก การวางแผนเกษียณ เตรียมพร้อมสำหรับกรณีฉุกเฉิน ประกันชีวิต

3. ไม่มีห นี้ เป็นลาภอันประเสริฐ

แต่ถ้ามีโครงการที่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ เช่น ซื้ อบ้าน ซื้ อรถก็ควรวางแผนการออมล่วงหน้าจะดี และใช้เงินออมของเราเป็นหลัก

4. คบคนอ ย่ างไรเราก็เป็นคนเช่นนั้น

ใช้ชีวิตอยู่กับกลุ่มเพื่อนเจ้าสำราญ วันๆ ชวนกัน แต่ไปเที่ยวสังสรรค์ แต่ถ้าคบเพื่อนกลุ่มนักลงทุน วัน ๆ ก็ชวนกันคุยแต่เรื่องการออมเงิน การเงิน

5. ขยัน และพย าย ามหารายได้เพื่อ กระจายความเสี่ยง

ยิ่งหากเป็นพนักงานออฟิศที่ทำงานประจำมีความเสี่ยงจาก การถูกปลดจากงานเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมองหา รายได้เสริม เพื่อรองรับความเสี่ยงทางการเงินไว้ก็ดีนะ

6. ออมไว้ ก่อนใช้ลงทุน

การฝากเงินธนาคารไม่ดี พอเก็บเงิน ลองเปลี่ยนเป็น การลงทุนบ้าง เพื่อผลตอบแทน และการกระจายความเสี่ยง

7. ไม่มีปัญญา มีหรือจะป้องท รั พ ย์ได้

ความมั่งคั่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่จีรังแม้แต่น้อยนะในการรั ก ษ าความมั่งคั่ง นั้นคือ ปัญญา เพราะงั้นเราจึงต้องหมั่นหา ความรู้ใส่ตัวเสมอ ติดต ามสถานการณ์ให้ทัน

8. สุ ข ภ า พ ร่างกายสำคัญ

เงินที่มีเงิน มากมาย แต่สุดท้ายไม่ได้ใช้ความสุขจากมันต้องรั ก ษ าตัว ตอนแก่จนหมดดังนั้น หันหลังให้เงินบ้างบางเวลา แล้วหัน มาดูแลใส่ใจสุ ข ภ า พกาย และใจกันดีกว่า

9. ออมก่อน ร ว ยก่อน เก็บวันนี้มีวันหน้า

การออมเป็นรากฐานที่สำคัญของอนาคตเคล็ดลับง่าย ๆ คือแบ่งเงินออมก่อนที่จะใช้ ต่อไปรับรองไม่จน

10. พอเพียง พอ กินพอใช้ อ ย่ าใช้เกินตัว

ความพอ ดี จะทำให้เราไม่ทุ ก ข์ย ากในเวลาที่เกิดปัญหา ยิ่งถ้าเราหาน้อยแล้วใช้มากเนี่ย ลำบากแน่นอน

ที่มา  predict-j55