8 วิ ธีสร้างเสน่ห์ ให้คนหลงไหล มากกว่าความสวย

หากคุณเป็นผู้หญิงที่หน้าต าบ้านๆ ไม่ต้องกังวลไป เพราะทุกวันนี้เราสามารถสร้างเสน่ห์ด้วยนิสัย ให้คนหลงไหล อย ากคบหา โดยไม่ต้องพึ่งหน้าต า วันนี้เราเลยมีบทความ …

8 วิ ธีสร้างเสน่ห์ ให้คนหลงไหล มากกว่าความสวย Read More

10 ข้ อคิดสร้างตัว ไม่ให้ลำบากก่อนวันเกษียณ

เมื่อต้องก้าวสู่วัยแห่งการเกษียณ แน่นอนว่าความคิด ความรู้สึก และความหมายของการเกษียณ สำหรับแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับทัศนคติ และความพร้อมของแต่ละบุคคล ถ้าเป็นผู้ที่มีการเตรียมตัวและวางแผนล่วงหน้าไว้เป็นอ ย่ างดี …

10 ข้ อคิดสร้างตัว ไม่ให้ลำบากก่อนวันเกษียณ Read More