Home คำคม 5 สิ่งที่ต้องเริ่มทำ ถ้าอย ากร ว ย

5 สิ่งที่ต้องเริ่มทำ ถ้าอย ากร ว ย

8 second read
Comments Off on 5 สิ่งที่ต้องเริ่มทำ ถ้าอย ากร ว ย
0
23

ถ้าถามว่าใครบ้างไม่อย ากร ว ยคงจะไม่มีเ พ ร า ะใครๆก็อย ากร ว ยกันทั้งนั้น แต่คนเรานั้นเกิดมาไม่ได้ร ว ยกันทุกคน แต่ก็ใช่ว่าคนที่ยังไม่ร ว ยจะร ว ยไม่ได้ วันนี้เราเลยมีสิ่งที่คนอย ากร ว ยต้องเริ่มทำมาฝากกัน จะมีอะไรบ้างเราไปดูกัน

5 ขั้ น ต อ นวางแผนการเ งิ นที่ต้องทำ ถ้าคุณอย ากร ว ย

1 กำหนดเป้าห ม า ย ระยะสั้น กลาง ย าว

กำหนดเป้าห ม า ย ที่เราต้องการในแต่ละช่วงเวลานั้น มีอะไรบ้าง และหาวิ ธีทำให้บรรลุเป้าห ม า ยให้ได้

เป้าห ม า ยระยะสั้น ไม่เกิน 1 ปี

เป้าห ม า ยระยะกลาง 35 ปี

เป้าห ม า ยระยะย าว 5 ปีขึ้นไป

2 รู้ตัวเองก่อนว่าต้องการอะไร

ถามตัวเองก่อนว่า เราต้องการอะไรบ้าง ทางด้านการเ งิ น และ เ ร า มี เงื่อนไข หรือ ข้อจำกัด อะไรที่ยังขัดขวางสิ่งที่เรา ต้องการอยู่บ้าง

3 วางแผนสัดส่วนการใช้เ งิ นให้เหมาะสมกับเป้าห ม า ย

ถ้าเป้าห ม า ยของเราต้องการใช้เ งิ น มาก นั่นแปลว่า เราต้องสร้าง รายได้เพิ่ม หรือลดรายจ่าย เพื่อให้เ งิ นออมเพิ่มขึ้น หลังจากนั้น ก็นำเ งิ นออมไปลงทุนให้งอ กเงยต่อไป

4 ปฏิบัติต ามแผนการที่วางไว้อย่ างเคร่คครัด

ความสำเร็จทั้งหมดนั้น เริ่มต้นจาก วินัย ที่หล่อหลอมให้เป็น นิ สั ย ประจำ ของเรา ถ้าหากทำได้ต ามที่วางแผนไว้อย่ าง เคร่งครัด โอกาสที่จะสำเร็จก็มีมากแน่นอน

5 ปรับปรุงแผนการอย่ างสม่ำเสมอ

ถ้าหากว่าแผนที่ปฏิบัติต ามในข้อสี่นั้น มีความผิ ดพลาดไม่เป็นไป ต ามที่วางไว้ เราต้องทำการปรับปรุงแผนการอย่ างต่อเนื่อง เพื่อ ให้สอ ดคล้องกับสิ่งที่เราตั้งใจ

ที่มา thewayoflife

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In คำคม
Comments are closed.

Check Also

วิ ธีกำจั ดก ลิ่ นบนที่นอน

สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่าน วันนี้เรามีเ ค ล็ ด ลั บดีๆมาฝากแม่บ้านทุกท่าน โดยเฉพาะคุณแม่ที่มี…